Kategorie: Wszystkie | Bezpieczeństwo pieszych
RSS
poniedziałek, 16 października 2017

Ruszyły konsultacje ws. przyszłego wyglądu ul. Narutowicza (patrz >>>), zaproponowane zmiany oceniamy pozytywnie. Przedstawiono dwie wersje z 2,5 m pasem zieleni oddzielającym jezdnie oraz bez niego. Wersja z pasem zieleni przewiduje pasy dla rowerów w jezdni, wersja druga wydzieloną drogą dla rowerów. Oba projekty stawiają na bezpieczeństwo pieszych co warto podkreślić szczególnie w kontekście raportu Bractwa Rowerowego pt.: "Zdarzenia z udziałem pieszych w Radomiu” w którym ulica Narutowicza zajęła 1 miejsce w rankingu najbardziej niebezpiecznych ulic. Niestety poprawa bezpieczeństwa pieszych nie idzie w parze z poprawą bezpieczeństwa rowerzystów i z tego tytułu oba projekty wymagają poprawek. Jako Bractwo namawiamy Was do oddania głosu za wersją drugą (w_2). Oczywiście z uwagami, bo niestety grożą nam kolejne punkty teleportacyjne. 

Treść naszego wystąpienia: 

Z przykrością zauważamy brak rozwiązań dla rowerów na rondzie Kisielewskiego i skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Tym samym projekt nie poprawia kwestii bezpieczeństwa rowerzystów w punktach, gdzie najczęściej dochodzi do kolizji czyli w węzłach. Tworzy za to przerwy w sieci dróg dla rowerów. 

Uwagi:

  • wnosimy o wyznaczenie połączenia drogi dla rowerów na ul. Narutowicza z niedawno wybudowanym łącznikiem Jaracza - Moniuszki. Wiąże się to co prawda ze zniesieniem 4 miejsc parkingowych wzdłuż bloku Narutowicza 1 jednak z uwagi na niedawną realizację przebudowy dziedzińca wewnętrznego i powstaniem kilkudziesięciu miejsc postojowych nie stanowi to problemu. Brak drogi dla rowerów spowoduje przerwę w infrastrukturze dla rowerów przez stworzenie tzw. punktów teleportacyjnych oraz zmusi rowerzystów poruszających się w kierunku skrzyżowania z ul. Kościuszki do jazdy po chodniku.
  • wnosimy o wyznaczenie drogi dla rowerów wokół ronda Kisielewskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom;
  • wnosimy o wyznaczenie połączeń drogi dla rowerów wzdłuż ul. Narutowicza ze ślepymi ulicami: Krakowską i Przyborowskiego;
  • wnosimy o zamianę miejscami chodnika z drogą dla rowerów na odcinku rondo Kisiela - skrzyżowania z ul. Podwalną oraz odsunięcie drogi dla rowerów od ogrodzeń na pozostałym odcinku. W przeciwnym przypadku wyjeżdzający z posesji nie będę mogli zauważyć jadących rowerzystów. Przypominamy w tym miejscu głośną sprawę związaną z przebudową ul. 1905 Roku i protestami mieszkańców oraz potrąceniami, które mają miejsce przy wyjeździe z posesji 1905 Roku 13;
  • wnosimy o wyznaczenie 4 wlotu skrzyżowania dla rowerzystów, jadących z / do szpitala od strony ul. Narutowicza;
  • wnosimy o cofnięcie zatoki przystankowej Narutowicza / Sedlaka kierunek wschodni za skrzyżowanie z ulicą Sedlaka w pobliże obecnej lokalizacji, tj. pomiędzy ulice Sedlaka i Podwalną. Zmiana lokalizacji względem obecnej pogarsza dostępność komunikacyjną, która obecnie jest optymalna;
  • wnosimy o uwzględnienie w projekcie schodów i pochylni do CSW "Elektrownia" od strony ul. Narutowicza;
  • wnosimy o uwzględnienie w projekcie nasadzeń wysokiej jakości zieleni;
  • wnosimy o uwzględnienie w projekcie wysokiej jakości małej architektury;
  • wnosimy o zastosowanie nawierzchni dla pieszych w formie płyt chodnikowych o wymiarach min. 40x40 cm.

Radom. Narutowicza

Radom. Narutowicza

 

 

 

 

 

 

 

10:08, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
sobota, 14 października 2017

W związku ze startem programu budowy Otwartych Stref Aktywności zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki z następującą prośbą: 

Szanowny Panie Ministrze,

z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy informacje o starcie rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności. W materiał promocyjnych zauważyliśmy, że projekt zakłada również montaż stojaków dla rowerów. To ważny element każdego placu ćwiczeń czy zabaw. Niestety z przykrością stwierdzamy, że projektanci zaproponowali jeden z najmniej funkcjonalnych modeli tzw. wyrwikółkę, która nie gwarantuje stabilności pozostawionego w nim roweru a dodatkowo krzywi koła, uszkadza przerzutki i coraz bardziej popularne hamulce tarczowe. Dlatego też zwracamy się z prośbą o rozważenie montażu przy Otwartych Strefach Aktywności stojaków w kształcie odwróconej litery U. Konstrukcja stojaków tego typu pozwala na oparcie dowolnego typu roweru oraz przypięcie ramy i koła najbezpieczniejszym zapięciem, czyli kłódką szeklową (u-lock). Optymalne wymiary stojaka to: długość 80-100 cm, wysokość 80 cm, średnica rury około 8 cm. Zalecana odległość między stojakami: 110–150 cm.

OSA. Materiał MSiT
Źródło: MSiT

09:43, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 10 października 2017

Urząd Miejski zaprosił mieszkańców do konsultacji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czterech obszarów: między ulicami Rybną, Czarnieckiego i Warszawską, obszar Doliny Kosówki, teren w obrębie ulicy Waryńskiego oraz obszar położony na osiedlu Wośniki. Poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego.

„Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”, wnosimy o:
- wyznaczenie korytarza  pod ciąg pieszy i rowerowy wzdłuż rzeki Mlecznej jako elementu / kontynuacji połączenia Michałów - Pruszaków wzdłuż cieków wodnych (rysunek);
- wyznaczenie korytarza  pod ciąg pieszy i rowerowy łączący dzielnicę Kaptur z istniejącą droga dla rowerów na ul. Warszawskiej jako elementu trasy wzdłuż Potoku Gołębiowskiego od ul. Zbrowskiego przez ulice Chrobrego, Warszawską do rzeki Mlecznej (rysunek);

Radom. MPZP Rybna

zielony (pogrubione) – korytarz na obszarze objętym Planem
zielony – korytarz poza obszarem objętym Planem
czarny – istniejące drogi dla rowerów

„Dolina Kosówki II”, wnosimy o:
- wyznaczenie w Planie korytarza  dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kosówki wpisującego się w budowę połączenie rowerowego północ-południe: Muzeum Wsi Radomskiej - Borki - bulwary Mlecznej - Stary Ogród - Kaptur – Michałów;

Radom. MPZP Kosoka

zielony (pogrubione) – korytarz na obszarze objętym Planem
zielony – korytarz poza obszarem objętym Planem

„Waryńskiego”
, wnosimy o:
- wyznaczenie w Planie korytarza  dla ciągu pieszego i rowerowego komunikującego dworzec kolejowy wzdłuż terenu po hali Radomskich Zakładów Obuwniczych do ulica Prusa wraz z łącznikiem komunikującym z główną aleją parku Planty (rysunek);
- wyznaczenie w Planie korytarza dla obustronnego ciągu rowerowego wzdłuż ul. 25 Czerwca;
- wprowadzenie na całej długości ciągu wysokiej jakości małej architektury (m.in. ławek, koszy na śmiecie), zieleni urządzonej, oświetlenia;

Radom. MPZP Waryńskiego

zielony (pogrubione) – korytarz na obszarze objętym Planem
zielony – korytarz poza obszarem objętym Planem
czarny – istniejące drogi dla rowerów

 „Wośniki”, wnosimy o:
- wyznaczenie w Planie korytarza  dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kosówki wpisującego się w budowę połączenie rowerowego północ-południe: Muzom Wsi Radomskiej - Borki - bulwary Mlecznej - Stary Ogród - Kaptur – Michałów;
- wyznaczenie w Planie korytarza  umożliwiającego komunikację pieszo-rowerową od istniejącej drogi dla rowerów na ul. Toruńskiej do postulowanego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kosówki;

Radom. MPZP Wośniki

zielony (pogrubione) – korytarz na obszarze objętym Planem
zielony – korytarz poza obszarem objętym Planem
czarny – istniejące drogi dla rowerów

Wspólnie dla wszystkich 4 obszarów:
- nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort poruszania się pieszych - dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne zapewniające równą powierzchnię;
- nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort poruszania się rowerem - dopuszczalne materiały: bitumy, beton (z wyłączeniem kostki betonowej);
- wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc postojowych;
- określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych funkcji;
- wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania bilbordów, w tym reklam świetlnych);
- ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

11:45, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 08 października 2017

Na prośbę mieszkańca Bielichy od kilku miesięcy staramy się zmienić organizację ruchu na ciągu pieszo-rowerowym biegnącym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 740. Poniżej przedstawiamy pismo jakie wysłaliśmy do MZDW oraz Sekretarz Gminy Zakrzew.

Zwracamy się z wnioskiem dotyczącym podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 740 poprzez:

1. Dodanie znaków poziomych P-26 „piesi” oraz P-23 „rower”
Wraz z nowelizacją rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 3 lipca 2015 pojawiła się możliwość oznakowania za pomocą znaków poziomych wspólnych ciągów pieszo-rowerowych. Służy do tego znak P-26 „piesi” umieszczony łącznie ze znakiem P-23 „rower”.

2. Wyznaczenie wspólnych przejazdów na skrzyżowaniach
Zamiast znaku "koniec drogi dla rowerów" i zmuszania rowerzystów do zejścia z jednośladów na każdym skrzyżowaniu można wyznaczyć sam przejazd dla rowerów. Zgodnie z zasadą, że po przejeździe rowerowym pieszy warunkowo może iść, natomiast po przejściu dla pieszych rowerzyście jechać nie wolno. Rozwiązanie to nosi nazwę "tukan" (neologizm z języka angielskiego oznaczający dwa w jednym) i zostało zastosowane m.in. w Radomiu na skrzyżowaniu Warsztatowa / Walentynowicz, Warszawska / Szarych Szeregów czy Żółkiewskiego / Jana III Sobieskiego.

3. Zachowanie skrajni pionowej ciągu pieszo-rowerowego
Zamontowane znaki pionowe w wielu przypadkach wchodzą w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego. Zgodnie z rozdziałem 12 - Skrajnia drogi § 54. 1. Rozporządzenia Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1. [...] 4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

4. Uzupełnieni oznakowania pionowego
Wnosimy o ustawienie znaków początek / koniec ciągu pieszo-rowerowego na wysokości posesji Świerkowa 32.

Zaproponowane powyżej rozwiązania w znaczący sposób przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz uczytelnią przebieg ciągu pieszo-rowerowego. Jest szczególnie ważne w związku z uruchomieniem w roku 2017 nowej szkoły w miejscowości Bielicha i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dojeżdżającym do szkoły na rowerach.

18:21, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »

Ponieważ budowa ciągu pieszo-rowerowego z Makowca do Skaryszewa powoli dobiega końca postanowiliśmy wraz ze stowarzyszeniem Iłża 2039 wysłać pismo do GDDKiA dotyczące kontynuowania prac w kierunku Iłży. Poniżej treść wystąpienia. 

Dotyczy budowy drogi rowerowej Skaryszew–Iłża

W nawiązaniu do trwającej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK 9 na odcinku Makowiec – Skaryszew zwracamy się wnioskiem o kontynuowanie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa i w kolejnych latach budowie etapami trasy rowerowej na odcinku Skaryszew –Iłża. Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 ruch dobowy na tym fragmencie drogi krajowej kształtuje się na poziomie 9132 pojazdów silnikowych z czego aż 30% stanowią pojazdy dostawcze, ciężarowe i autobusy. Z kolei zgodnie z danymi uzyskanymi od Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w latach 2014-2016 tylko na wspomnianym odcinku doszło do 19 zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów w wyniku których 4 osoby poniosły śmierć.

Wnioskowany ciąg pieszo-rowerowy będzie nie tylko wykorzystywany dla celów turystycznych,ale przede wszystkim komunikacyjnych przez mieszkańców wsi Alojzów, Bujak, Krzyżanowice, Modrzejowice i Walentynów. Mieszkańcy tych wsi korzystają z drogi krajowej nr 9 w celu dotarcia do przystanków komunikacji publicznej, kościołów i cmentarzy.

Radom - Iłża. Droga dla rowerów

17:35, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
Chcesz być na bieżąco?
Dołącz do naszego newslettera!

Drogi rowerowe
Powiększ mapę >>>


stat4u
Bractwo Rowerowe jest
częścią ogólnopolskiej sieci
"Miasta dla rowerów"


Zaprzyjaźnione strony


stat4u