Kategorie: Wszystkie | Bezpieczeństwo pieszych
RSS
wtorek, 13 października 2015

Poniżej przedstawiamy uwagi do założeń trasy N-S. Uwagi zostały wysłane do MZDiK w ramach konsultacji. 

I. Głównym celem trasy N-S jest eliminacja tranzytu samochodowego z ulicy 25 Czerwca, jednak brak bezpośredniego zjazdu z wiaduktu w ulicy Słowackiego w kierunku ulicy Żeromskiego uniemożliwi realizację tego założenia. Nawracanie na rondzie Mikołajczyka wiąże się z nadkładaniem drogi przez co trasa przestaje być atrakcyjna. Dlatego też wnosimy o zmianę koncepcji zaproponowanej przez firmę Karo. Wydaje się, że problem może zostać rozwiązany np. poprzez budowę pod wiaduktem skrzyżowania o ruchu okrężnym, które obsłuży wszystkie relacje oraz budowę wspomnianego wcześniej zjazdu.  

Radom. Konsultacje trasy NS
II. Przy projektowaniu trasy należy wziąć pod uwagę, że nowa droga umożliwi szybkie połączenie komunikacją zbiorową północno-wschodnich osiedli z dworcem PKP i dalej w kierunku południowo-zachodnim. Jednocześnie w rejonie ulicy Lubelskiej planowana jest budowa przystanku kolejowego, który należy zintegrować z miejską siecią komunikacji zbiorowej. W związku z tym należy przewidzieć lokalizację dwóch par przystanków komunikacji  miejskiej:

 • w rejonie przecięcia trasy N-S z ulicą Żeromskiego w celu obsługi planowanego przystanku kolejowego i okolicznych zabudowań osiedla przy wiadukcie;
 • w rejonie przecięcia ulic Prażmowskiego/Słowackiego i Czachowskiego w celu polepszenia obsługi okolicznej szkoły, przychodni oraz zwartej zabudowy mieszkaniowej, które obecnie znajdują się na skraju strefy dojścia.

III. Nie do zaakceptowania jest pomysł na wytyczenie jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego na wiadukcie w ulicy Słowackiego. Projektant poruszając się jedynie w granicach opracowania nie przemyślał w jaki sposób ciąg połączyć z już istniejącymi obustronnymi pasami rowerowymi po stronie Glinic oraz w jaki sposób skierować rowerzystów zjeżdżających z wiaduktu w kierunku ulicy Żeromskiego. Budowa wydzielonej, jednostronnej drogi rowerowej na odcinku Czachowskiego – 25 Czerwca nie jest możliwa z powodu braku miejsca po stronie zachodniej ulicy, zaś po stronie wschodniej wiązałaby się z kolejnym przekroczeniem jezdni a przede wszystkim z likwidacją wielu miejsc parkingowych. Nie bez znaczenia jest też konieczność zapewnienie rowerzystom dostępności do lokali usługowych po obu stronach ulicy Słowackiego. Jednostronny ciąg pieszy dyskryminuje również preferowany w śródmieściu transport pieszy i w znaczący sposób wydłuży obecnie bezpośrednie relacje np. na trasie Giserska – Czachowskiego (Prażmowskiego) i tym samym utrudnia dostęp do lokali usługowych, placówek służby zdrowie i oświatowych zlokalizowanych w tym rejonie miasta. 

Z uwagi na powyższe proponujemy dwa alternatywne rozwiązania:

 • przebudowa tunelu pod torami w taki sposób, aby była możliwość pokonania go rowerem (pochylnie);
 • wytyczenie obustronnych pasów rowerowych na wiadukcie z zachowaniem dla pieszych przejścia podziemnego pod torami. 

Radom. Konsultacje trasy NS

IV. Negatywnie opiniujemy pomysł na wytyczenie wydzielonej drogi dla rowerów wzdłuż planowanej drogi odbarczającej tym bardziej, że przewidziano na niej budowę progów zwalniających. Na tym odcinku rowerzyści powinni poruszać się w ruchu ogólnym po jezdni drogi odbarczającej.

V. Zastosowanie 5 wlotu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym wyłącznie dla rowerów uważamy za bardzo dobre rozwiązanie pod warunkiem, że wlot zostanie przesunięty w kierunku ulicy 25 Czerwca. W przeciwnym wypadku rowerzyści poruszający się w kierunku ulicy Czachowskiego zmuszeni będą skręcać pod prąd w ulicę Prażmowskiego. 

VI. Wnosimy, aby równolegle do prowadzonych prac nad trasą N-S powstał projekt:

 • remontu kładki nad Potokiem Północnym w ciągu ulicy Siennej wraz z przystosowaniem go do ruchu rowerów (kierunek N-S <-> os. Nad Potokiem);
 • skrótu rowerowego na ciągu ulic Czachowskiego – Batorego (kierunek N-S <-> os. Żeromskiego);
 • pasów rowerowych na ulicy 25 Czerwca.
11:20, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »

Na Jazdę z Miasta! kończącą tegoroczny cykl rowerowych wypraw, zapraszają w niedzielę, 18 października Salon Rowerowy „Rodex”, Bezpłatny Tygodnik „7 Dni” i Bractwo Rowerowe. Jedziemy do ośrodka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisko.

Spotykamy się o godz. 10 na parkingu leśnym w Kozłowie. By dotrzeć na miejsce, trzeba dostać się na ul. Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Po jego minięciu jedziemy prosto aż do leśnego parkingu w Kozłowie, znajdującego się przy czerwonym szlaku pieszym. To miejsce naszego spotkania. Ruszamy o godz. 10.15.

Pierwsze kilometry wyprawy to jazda szerokim, komfortowym szutrem, którego bieg pokrywa się z czerwonym szlakiem pieszym, zwany Królewskim Gościńcem. W okolicach Korczakowej Góry zjedziemy ze szlaku, pozostając na wygodnej szutrówce. Gdy dotrzemy do skrzyżowania z zielonym szlakiem rowerowym, skręcimy weń w lewo i wdrapiemy się na Wielką Górę (176 m n.p.m). Pojedziemy szczytem nieoznakowaną ścieżką.

Gdy zjedziemy z Wielkiej Góry, czerwonym szlakiem pieszym dotrzemy do leśnego parkingu przy Jastrzębskiej Drodze. Tam odpoczynek. Po nim wjeżdżamy na Jastrzębską (żółty szlak rowerowy), która doprowadzi nas do czarnego szlaku pieszego. Nim dostaniemy się do szosy Radom - Pionki. Nie będziemy oczywiście jechać asfaltem, tyko tuż przed szosą skręcimy w małą leśną ścieżkę, prowadzącą na metę naszego wypadu, czyli do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisko. A tam ognisko z pieczeniem kiełbasek i upominki od Salonu Rowerowego „Rodex”.

Poczęstunek podczas tegorocznych edycji Jazdy! mamy dzięki Piekarni Rustykalnej, Zakładowi Masarskiemu „Czapla” i Salonowi Oświetleniowemu „Mirat”.

By wziąć udział w Jeździe z Miasta!, trzeba wysłać SMS o treści „jazda.pazdziernik.imienazwisko” na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę!, np. kilku członków rodziny czy kilkoro znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 17 października do godz. 10.

Nasza ostatnia wycieczka w sezonie 2015 to dystans ok. 18 km w jedną stronę. Trasa nie jest wymagająca, nie licząc podjazdu i przejazdu szczytem Wielkiej Góry. Jedziemy przy bardzo małym deszczu, zapowiadającym się na przejściowy. Jeśli opady będą spore, przekładamy wyjazd na 25 października.

Radom. Jazda z miasta!

10:10, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 07 października 2015

Stoimy przed historyczną chwilą, w ciągu kilku tygodni największe radomskie osiedle zyska połączenie rowerowe ze śródmieściem. Będzie to pierwsze osiedle z którego będzie można dojechać do centrum po dedykowanej rowerzystom infrastrukturze. Jedno połączenie zyskamy intuicyjnym ciągiem przez ul. Broni i Jaracza do ul. Moniuszki, drugie wzdłuż pasów dla rowerów na ul. Kościuszki przez pl. Małgorzatki do ul. Piłsudskiego. Obecnie trwają prace projektowe nad łącznikiem przez pl. Małgorzatki.
Niestety, mimo rowerowego Zarządzenie Prezydenta (zobacz >>>) nikt z nami nie konsultuje tych rozwiązań. Obawiamy się, że rowerzyści zostaną pozostawieni sami sobie na skrzyżowaniu łącznika z ul. Traugutta i nie zostanie im zaproponowane rozwiązanie umożliwiające bezpieczne połączenie z ul. Piłsudskiego. Dlatego też przygotowaliśmy dwie propozycje ułatwień rowerowych na tym skrzyżowaniu. Jedna to klasyczny przejazd wiążący się jedynie z wymalowaniem czerwonych pasów na jezdni, drugi to kombinacja jednokierunkowego przejazdu i jednokierunkowej drogi dla rowerów. Możemy oczywiście dyskutować nad ostatecznym kształtem przejazdów jednak na pewno nie powinniśmy kończyć trasy na krawężniku ul. Traugutta. Obie propozycje zostaną wysłane do MZDiK. 

Radom. Ułatwienie rowerowe na skrzyżowaniu Piłsudskiego / Traugutta

Radom. Ułatwienie rowerowe na skrzyżowaniu Piłsudskiego / Traugutta

13:53, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 30 września 2015

Publikujemy raport, który zawiera audyt prowadzonej dotychczas polityki rowerowej w Radomiu. Powstał w ramach współpracy z Wrocławską Inicjatywą Rowerową w sieci Miasta dla rowerów. Raport jest częścią projektu „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z Gminy Wrocław. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski:

Miasto Radom nie prowadzi aktywnej polityki transportu rowerowego. W dokumentach strategicznych w wielu miejscach wspomina się o potrzebie rozwoju komunikacji rowerowej, nie ma to jednak przełożenia na praktykę. Założenia kształtowania układu transportu miejskiego z preferencją dla środków transportu zrównoważonego również nie wykraczają poza sferę deklaracji.

W mieście poza niewielkimi obszarami w śródmieściu w zasadzie brak stref ruchu uspokojonego, które jawią się jako lepszy sposób na zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa ruchu rowerowego niźli budowa wydzielonych dróg dla rowerów.

Podstawowym problemem jest brak spójności układu tras rowerowych w mieście. Nie tworzą one sieci ani w rzeczywistości, ani w planach budowy dróg dla rowerów. Inwestycje w infrastrukturę podejmowane są w sposób bezplanowy, przy okazji remontów dróg powszechnego użytku. Drogi dla rowerów powstają tam, gdzie łatwo je zaprojektować i wykonać, a nie tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. Ponad połowa długości ulic obsłużonych infrastrukturą rowerową to trasy przy obwodnicach miejskich bądź boczne ulice nie mające większego znaczenia jako ciągi komunikacji wewnątrz miasta.

Pozytywną stroną sytuacji jest jakość powstających dróg dla rowerów. Na tle podobnych realizacji w kraju należy docenić stosowanie nowoczesnych rozwiązań projektowych. Standardem jest stosowanie gładkiej asfaltowej nawierzchni; wykonane jest z niej ponad 90% długości dróg dla rowerów w Radomiu.

Konieczne jest  skoordynowanie rozproszonych działań i skupienie się na dokończeniu podstawowego szkieletu tras głównych. Nie należy zapominać o jednoczesnym wdrażaniu działań miękkich.

Niniejszy raport stanowi część ewaluacyjną całego procesu kształtowania polityki rowerowej i powinien stanowić punkt wyjścia do dalszych działań.

W celu skuteczniejszej realizacji polityki rowerowej autor niniejszego opracowania zaleca podjęcie następujących działań. Nie jest to lista zamknięta i nie stanowi sztywnego harmonogramu ale pozwoli na uporządkowanie kolejności realizowanych działań.

 • Przyjęcie w formie zarządzenia prezydenta miasta „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej” wzorem miasta Bydgoszczy, Lublina, Krakowa i stanowiących załącznik dla Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zamówieniach publicznych.
 • Przygotowanie i przyjęcie dokumentu „Studium tras rowerowych” zgodnego z powyższymi standardami, który zawierał będzie przebieg systemu tras rowerowych dla całego obszaru miasta z podziałem funkcjonalnym (gospodarcze, rekreacyjne, turystyczne) i rozróżnieniem ich hierarchii w sieci (główne, pozostałe). Uwzględnienie również zbiorczych parkingów dla rowerów.
 • Przygotowanie wspólnie ze stroną społeczną harmonogramu realizacji dla poszczególnych tras i oszacowanie kosztów. Przy czym należy przyjąć zasadę pierwszeństwa realizacji tras głównych wobec pozostałych. Zarezerwowanie potrzebnych kwot w budżecie miasta i wieloletnim planie inwestycyjnym.
 • Wprowadzenie narzędzia kontrolnego w postaci audytu każdej inwestycji mającej wpływ na ruch rowerowy zarówno na etapie planowania i projektowania jak i po zakończeniu jej realizacji – wzorem Krakowa.
 • Przygotowanie kampanii edukacyjnej dla różnych grup wiekowych uwzględniającej zarówno zasady bezpiecznego poruszania się rowerem jak i informującej o wprowadzanych rozwiązaniach, poszczególnych trasach czy miejscach do parkowania. W zakresie edukacji rozwinięcie formuły projektu „Rowerowa szkoła” wzorem Lublina.
 • Określenie mierzalnych, konkretnych celów do osiągnięcia w poszczególnych przedziałach czasowych, np. % działu rowerów w ruchu. Do tego konieczne jest zarówno stałe jak i okresowe badanie natężenia ruchu rowerowego.

Do realizacji i koordynacji polityki rowerowej urząd miasta może powołać specjalną komórkę bądź jednostkę organizacyjną, której właściwością byłby jedynie transport rowerowy wzorem Wrocławia czy Gdańska.Pobierz raport (PDF, 11,5MB >>>)

Audyt polityki rowerowej w Radomiu

14:38, firebwoy
Link Dodaj komentarz »
sobota, 19 września 2015

Pierwsze pasy rowerowe w Radomiu zostały właśnie wymalowane na ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy Górnej do Trawnej (1 km). Pasy rowerowe to najtańsze rozwiązanie, które w znaczący sposób ułatwia poruszanie się rowerem po ulicach o niezbyt wysokich prędkościach aut. Porządkuje też ruch samochodowy na ulicach z przewymiarowanymi pasami ruchu takim właśnie jak na Słowackiego, Okulickiego czy Kościuszki. Radom ma już wszystkie rozwiązania stosowane w nowoczesnych miastach: kontraruch, śluzy rowerowe, pasy rowerowe, skróty rowerowe, prawidłowe stojaki w przestrzeni miejskiej. Znowu jest się czym pochwalić!

Radom. Pierwsze pasy rowerowe, ul. Słowackiego

22:00, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 14 września 2015

W związku z podjęciem prac związanych z opracowywaniem budżetu Radomia na rok 2016, zwróciliśmy się do Prezydenta Radomia z prośbą o zapisanie, wzorem innych miast, oddzielnej puli pieniędzy na infrastrukturę rowerową. Wnosimy przede wszytkim o przewidzenie w nim środków na wykonanie prac w znaczący sposób ułatwiających poruszanie się rowerem na głównych osiach transportowych:

1. Budowa brakujących fragmentów dróg dla rowerów wzdłuż ul. Chrobrego na odcinku ul. 11 Listopada – pl. Jagielloński

2. Wytyczenie pasów rowerowych w jezdniach:
- ul. Limanowskiego
- ul. Lubelska
- ul. Żeromskiego
- ul. Okulickiego
- ul. Słowackiego wykonano w roku 2015
- ul. Struga
- ul. Narutowicza

3. Budowa łącznika rowerowego pomiędzy ul. Sobieskiego a drogą dla rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej

4. Opracowanie dokumentacji projektowej zespołu kładek pieszo-rowerowych Szpitalna-Okulickiego oraz Żytnia-Staromiejska

5. Montaż 200 stojaków rowerowych w przestrzeni miejskiej

Radom. Pasy rowerowe na ul. Żeromskiego

11:58, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
sobota, 12 września 2015

Niedawno postawiony budynek Radomskich Hal Mięsnych na ul. Wernera jest już czwartym miejscem, gdzie w tym roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed siedzibą ustawionych zostało 7 stojaków w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie aż 14 rowerów. Tym samy firma włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej "Rowerem na zakupy". W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 64 miejsca parkingowe:
1. Restauracja La Spezia, ul. Sandomierska 1 - 10 miejsc parkingowych
2. Osiedle 4 Pory Roku, ul. Warsztatowa - 18 miejsc parkingowych
3. Sanepid, ul. Okulickiego - 22 miejsca parkingowe
4. Radomskie Hale Mięsne, ul. Wernera 10a - 14 miejsc parkingowych

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 376 miejsca parkingowe!

Radom. Stojaki rowerowe, Radomskie Hale Mięsne, Wernera 10a

Radom. Stojaki rowerowe, Radomskie Hale Mięsne, Wernera 10a

Radom. Stojaki rowerowe, Radomskie Hale Mięsne, Wernera 10a

11:40, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »

Na Jazdę z Miasta! do siedziby Nadleśnictwa Kozienice w Pionkach zapraszają w niedzielę, 20 września Salon Rowerowy Rodex, Bezpłatny Tygodnik „7 Dni” i Bractwo Rowerowe.

Spotykamy się o godz. 10 tuż za mostem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce zbiórki, trzeba dostać się na ul. Zbrowskiego, minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dojedziemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Po jego minięciu pilnujemy pierwszego skrętu w prawo, w asfaltową drogę. I to jest miejsce naszego spotykania. O godz. 10.15 rozpoczynamy wycieczkę. Asfaltową drogą przez Kozłowskie Komorniki dojedziemy do szutru, prowadzącego do zielonego szlaku pieszego. Przetniemy szlak i starą leśną drogą dostaniemy się w pobliże leśniczówki na skraju Rezerwatu „Jedlnia”. Skręcimy w lewo, by po kilkunastu minutach dotrzeć do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisko. Wąską, leśną ścieżką przedostaniemy się do trasy Radom – Kozienice, przetniemy ją i żółtym szlakiem rowerowym dotrzemy do Mysich Górek. Po pokonaniu wzniesienia krótki odpoczynek i asfaltowa część wycieczki - przez Adolfin do Sokołów. Tam – przy stacji kolejowej Pionki Zachodnie - na kilkaset metrów wjedziemy na zielony szlak pieszy, a potem szutrem wzdłuż torów kolejowych dotrzemy przed restaurację Adria. Tradycyjnie już, chętni będą mogli przejechać się nieco trudniejszą trasą - przez Góry Miłosne. Ta grupa wyjedzie z lasu także przy Adrii. Stąd ostrożnie i w mniejszych grupach przedostaniemy się przez Pionki do siedziby Nadleśnictwa Kozienice przy ul. Partyzantów. A tam finał wyprawy – z ogniskiem i upominkami od Salonu Rowerowego „Rodex”.

Poczęstunek podczas tegorocznych edycji Jazdy! mamy dzięki Piekarni Rustykalnej, Zakładowi Masarskiemu „Czapla” i Salonowi Oświetleniowemu „Mirat”.
By wziąć udział w naszej imprezie, trzeba wysłać SMS o treści „jazda.sierpien.imienazwisko” na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę!, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 19 września do godz. 10.

Nasza wycieczka do Pionek to dystans ok. 26 km w jedną stronę. Trasa jest dość wymagająca, dlatego odradzamy jazdę na rowerach bez przerzutek.

Przy małym deszczu, zapowiadającym się na przejściowy impreza się odbędzie. Jeśli opady będą spore, przełożymy wyjazd na 27 września. Przypominamy, że powrót z JzM! odbywa się we własnym zakresie.

Radom. Jazda z miasta!

11:32, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »

Urząd Miejski podsumował konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian w ruchu w rejonie ulic Traugutta i Narutowicza w Radomiu (zobacz >>>). Okazuje się, że większość mieszkańców nie chce skomplikowanego i niebezpiecznego przebiegu drogi dla rowerów zaproponowanego przez MZDiK!

7. Wyznaczenie ciągu rowerowego pomiędzy ulicą S. Jaracza a ulicą G. Narutowicza:
a) Zdecydowanie tak - wypowiedziało się 183 osoby
b) Raczej tak - wypowiedziało się 34 osoby
c) Nie mam zdania - wypowiedziało się 14 osób
d) Raczej nie - wypowiedziało się 5 osób
e) Zdecydowanie nie - wypowiedziało się 50 osób

8. Rozgałęzienie dróg dla rowerów - na trójkątnej wyspie pomiędzy ulicami Traugutta i Narutowicza:
a) Zdecydowanie tak - wypowiedziało się 86 osób
b) Raczej tak - wypowiedziało się 26 osób
c) Nie mam zdania - wypowiedziało się 11 osób
d) Raczej nie - wypowiedziało się 8 osób
e) Zdecydowanie nie - wypowiedziało się 155 osób


Propozycja MZDiK

Radom. Konsultacje ws skrzyżowania Traugutta i Narutowicza

Propozycja Bractwa Rowerowego

Radom. Konsultacje ws skrzyżowania Traugutta i Narutowicza

Stanowisko Bractwa Rowerowego:
bractworowerowe.blox.pl/2015/06/Glosuje-za-zmianami-na-ul-Traugutta-wedlug.html

09:33, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 10 września 2015

Wygraliśmy w budżecie obywatelskim! Projekt budowy brakujących fragmentów drogi rowerowej wzdłuż alei Grzecznarowskiego zyskał największe poparcie wśród głosujących w obszarze II. Tym samym po 12 latach budowy trasy łączącej Ustronie ze śródmieściem, będziemy cieszyć się jej ciągłością. Ze względu na ograniczenia finansowe budżetu obywatelskiego nasz projekt zakłada budowę drogi dla rowerów tylko po stronie południowej alei Grzecznarowskiego. Powstaną trzy fragmenty: kilometrowy zaczynający się przez rondem Dmowskiego i kończący na skrzyżowaniu z obwodnica południową, drugi ponad 300 metrowy od ulicy Radomskiego do ulicy Białej i trzeci podobnej długości łączący się z trasą wzdłuż ulicy Słowackiego. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na nasz projekt!

Mamy nadzieję, że prace przy tej inwestycji będą prowadzone o wiele sprawniej niż ma to miejsce w przypadku zeszłorocznej wygranej. Przypominamy, że w roku 2014 rowerzyści wygrali budowę drogi dla rowerów na przedłużeniu tej biegnącej przez park Ustronie. Niestety mimo, że minął prawie rok od ogłoszenia wyników do dziś nie ma przetargu na jej budowę, a to tylko 200 metrowy odcinek. Liczymy również, że inwestycje w infrastrukturę rowerową zaczną być finansowane w większym stopniu z budżetu miasta. Jeśli chcemy wybudować w krótkim czasie sieć podstawowych połączeń, pieniądze na ten cel muszą się znaleźć.

Radom. Droga rowerowa wzdłuż alei Grzecznarowskiego

Radom. Wygraliśmy budżet obywatelski

14:36, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 06 września 2015

Nowy budynek Sanepidu na ul. Okulickiego jest już trzecim miejscem, gdzie w tym roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed siedzibą ustawionych zostało 11 stojaków w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie aż 22 rowerów. Tym samy firma włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej "Rowerem na zakupy". W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 50 miejsc parkingowych:
1. Restauracja La Spezia, ul. Sandomierska 1 - 10 miejsc parkingowych
2. Osiedle 4 Pory Roku, ul. Warsztatowa - 18 miejsc parkingowych
3. Sanepid, ul. Okulickiego - 22 miejsca parkingowe

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 362 miejsca parkingowe!

Radom. Stojaki rowerowe, Sanepid, Okulickiego

Radom. Stojaki rowerowe, Sanepid, Okulickiego

07:22, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 31 sierpnia 2015

500 km rowerami po Alpach austriackich i włoskich: przez Tyrol i Ziemię Trydencką. Skały, przepaści, przełomy, wodospady... Serpentyny i tunele... Podjazd na Timmelsjoch - 2500 m npm. Dymiące hamulce i noclegi pod gołym niebem. Zawody strzelania z bicza i miasto pełne dziwnych butów. Jezioro Gardyjskie - nadmorska sielanka nad słodką wodą wśród gór...

Serdecznie zapraszamy na kolejny już pokaz zdjęć Bractwa Rowerowego
Gdzie?: Nasza Szkapa, ul. Dowkontta 2
Kiedy?: 2 września o godzinie 20.30

Radom. Pokaz zdjęć z wyprawy Bractwa Rowerowego

19:52, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
piątek, 28 sierpnia 2015

Do 11 września 2015 roku potrwają konsultacje społeczne dotyczące uruchomienia w Radomiu systemu roweru publicznego. Mieszkańcy poprzez stronę internetową (zobacz >>>) lub poprzez wypełnienie papierowej ankiety mogą wyrazić swoją aprobatę dla tego pomysłu. 

Poniżej przedstawiamy nasze uwagi:

Jeśli chcemy mówić o sprawnie działającym systemie roweru publicznego liczba stacji powinna wynosić minimum 40 sztuk. Stacje powinny być rozlokowane w odległości około 300 metrów dojścia pieszego (w śródmieściu nawet bliżej). Dzięki czemu rowerem da się dojechać jak najbliżej celu podróży. Tylko tak rozlokowane stacje sprawią, że rower publiczny stanie się alternatywą dla indywidualnej komunikacji samochodowej. Drugim bardzo ważnym aspektem jest rozbudowa systemu tras rowerowych. Mimo tego, że w Radomiu od około 12 lat powstają drogi rowerowe nadal z żadnego osiedla nie da się dojechać do śródmieścia po dedykowanej rowerzystom infrastrukturze. Przykładowo, trasa z Ustronia (największego osiedla) powstaje etapami już 11 lat i nadal nie ma jej na 1/3 długości alei Grzecznarowskiego. Dlatego proponujemy, żeby Radom skorzystał z rozwiązania zastosowanego w Lublinie, gdzie mieszkańcy w pakiecie z rowerem publicznym dostali 30 km dróg dla rowerów i pasów rowerowych w jezdniach.

Mając na uwadze powyższe, uruchomienie systemu powinno obejmować:

I. Ustawienie minimum 40 stacji roweru publicznego

II. Budowę około 35 km tras rowerowych w tym 13 kilometrów wydzielonych dróg rowerowych:
- 1905 Roku, dwustronna droga dla rowerów (2 x 1500 m)
- Chrobrego, dwustronna droga dla rowerów (2 x 1200 m)
- Grzecznarowskiego, dwustronna droga dla rowerów (2 x 1700 m) 
- Limanowskiego, pasy rowerowe w jezdni (2 x 1500 m)
- Lubelska / Żeromskiego, pasy rowerowe w jezdni (2 x 3300 m)
- Okulickiego, pasy rowerowe w jezdni (2 x 1300 m)
- Potok Północny, jednostronna droga dla rowerów (1000 m)
- Słowackiego, pasy rowerowe w jezdni (2 x 2300 m)
- Struga, pasy rowerowe w jezdni (2 x 2000 m)
- Wierzbicka, dwustronna droga dla rowerów (2 x 1900 m)

III. Budowę obiektów inżynieryjnych (dodatkowo):
- kładki pieszo-rowerowej nad ul. Limanowskiego w ciągu Okulickiego-Szpitalna
- przejazdów rowerowych pod mostami na ul. Szarych Szeregów oraz Chrobrego w ciągu drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego


Mapa 1. Rowerowe trasy główne. Stan istniejący

Radom. Rowerowe trasy główne - stan obecny

 

Mapa 2. Rowerowe trasy główne uzupełnione o postulowane odcinki

Mapa 2. Rowerowe trasy główne

 

Mapa 3. Stacje roweru publicznego
Promień okręgu równy 200 metrów co odpowiada trasie dojścia 300 metrów w warunkach zabudowy miejskiej. Schemat uproszczony nie wskazujący konkretnych lokalizacji, pokazuje jedynie liczbę stacji potrzebnych dla miasta wielkości Radomia. W śródmieściu liczba stacji powinna być 2-3 krotnie większa niż wynika to ze schematu.

Mapa 3. Stacje roweru publicznego

 

Mapa 4. Strefa zasięgu 12 minutowej jazdy rowerem

Radom. Strefa zasięgu 12 miniutowej jazdy rowerem

11:20, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
piątek, 21 sierpnia 2015

Po „szosowej” wyprawie do Orońska zapraszamy na Jazdę z Miasta! do Przejazdu - vis-á-vis szkółki leśnej Nadleśnictwa Kozienice. Termin rowerowej wyprawy: niedziela, 23 sierpnia. Zapraszają: Salon Rowerowy „Rodex”, Tygodnik „7 Dni” i Bractwo Rowerowe

Wycieczka do Przejazdu jest łatwa technicznie, ale ma spory dystans - ok. 60 km w obie strony. Najwygodniej trasę pokona się rowerem crossowym, trekkingowym lub MTB.

Spotykamy się o godz. 10 na parkingu leśnym w Kozłowie. Biegnie tamtędy czerwony szlak pieszy - Trakt Królewski. Ma tam też początek wygodna szutrówka prowadząca do Kieszka. Skorzystamy z niej w pierwszej fazie naszej wyprawy. Gdy dotrzemy do Kieszka, odpoczniemy i pojedziemy w lewo czarnym szlakiem pieszym do asfaltowej drogi wiodącej przez Jaroszki do Karpówki. Około kilometra za leśniczówką „złapiemy” żółty szlak pieszy zwany Pętlą Pionkowską. Doprowadzi nas on dla Posady, czyli parkingu leśnego w Przejeździe. Tam finał z ogniskiem i upominkami od Salonu Rowerowego „Rodex”.

Poczęstunek podczas tegorocznych edycji Jazdy! mamy dzięki Piekarni Rustykalnej, Zakładowi Masarskiemu „Czapla” i Salonowi Oświetleniowemu „Mirat”.

By wziąć udział w naszej imprezie, trzeba wysłać SMS o treści „jazda.sierpien.imienazwisko” na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę!, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 22 sierpnia do godz. 10.

By dojechać na miejsce zbiórki, trzeba dostać się na ul. Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta - mostu na Pacynce. Potem lekki podjazd i po około kilometrze duży, leśny parking po prawej stronie, czyli miejsce naszej zbiórki. Czekamy kwadrans na spóźnialskich i o godz. 10.15 ruszamy.

Jazda z Miasta! odbędzie się, gdyby padał mały deszcz, zapowiadający się na przejściowy. Jeśli opady będą spore, wyjazd przekładamy na 30 sierpnia.
Radom. Jazda z Miasta! Do Przejazdu

11:40, bractworowerowe
Link Komentarze (1) »
czwartek, 20 sierpnia 2015

Podobnie jak w latach poprzednich tak i tym razem wystąpiliśmy do organizatorów Air Show o zorganizowanie tymczasowego parkingu rowerowego przed wejściem na płytę lotniska. Rower jest najlepszym środkiem transportu, którym dotrzemy najbliżej wejścia na pokazy. Parking został zorganizowany na trawniku obok budynku Kasyna Wojskowego przy ulicy Lubelskiej. Jednoślady będzie można przypiąć do kilkunastu tymczasowych stojaków, wykonanych z rur stalowych. Konstrukcje umożliwią bezpieczne zaparkowanie około 200 rowerów. 

Zachęcamy radomian do przyjazdu rowerem na pokazy i korzystania z wyznaczonego parkingu. Rowerzyści będą mogli dojechać pod samo lotnisko – ruch jednośladów będzie dopuszczony na odcinkach ulic tymczasowo wyłączonych z ruchu. Uruchomione specjalne linie komunikacji miejskiej zostawmy gościom spoza naszego miasta!

Radom. Rowerem na Air Show 2015

Radom. Rowerem na Air Show 2015

22:46, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
Chcesz być na bieżąco?
Dołącz do naszego newslettera!

Drogi rowerowe
Powiększ mapę >>>


stat4u
Bractwo Rowerowe jest
częścią ogólnopolskiej sieci
"Miasta dla rowerów"


Zaprzyjaźnione strony


stat4u