Kategorie: Wszystkie | Bezpieczeństwo pieszych
RSS
środa, 29 lipca 2015

Wraz ze stowarzyszeniem Radomskie Inwestycje, Klubem Miłośników Kolei Radom oraz inicjatywą Tiry na Tory wystosowaliśmy list otwarty do burmistrz Dęblina oraz prezydentów Lublina, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi ws. modernizacji linii kolejowej nr 22 na odcinku Radom - Tomaszów Mazowiecki. Treść publikujemy poniżej:

Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska

Prezydent Radomia Radosław Witkowski

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko 

 

Szanowni Państwo!

Od wielu lat kolejowe przewozy pasażerskie w kraju dotyka zjawisko ograniczania popytu poprzez systematyczne zmniejszanie liczby połączeń. Jest to problem ogólnopolski jednak szczególnie zauważalny w połączeniach kolejowych omijających Warszawę. Jednym z nich jest niewykorzystywane najkrótsze połączenie wschodniej części kraju z jego centrum biegnące równoleżnikowo z Lublina poprzez Dęblin, Radom, Tomaszów Mazowiecki do Łodzi.

Wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu infrastruktury kolejowej są najbardziej widoczne na kluczowym odcinku linii nr 22 z Radomia do Tomaszowa Mazowieckiego. Stan nawierzchni torowej, sieci trakcyjnej i liczne punktowe ograniczenia prędkości powodują, że uruchamianie pociągów staje się nieopłacalne zarówno dla przewoźników jak i nieatrakcyjne dla pasażerów pod względem komfortu a przede wszystkim zbyt długiego czasu przejazdu. Wielokrotnie na te nieprawidłowości zwracał także uwagę w swoich raportach Urząd Transportu Kolejowego.

Dzięki nieustannemu zaangażowaniu strony społecznej udało się wpisać linię nr 22 do rozporządzenia rady ministrów określającego ją jako linię o znaczeniu państwowym. Niestety nie udało się wpisać zgłaszanego postulatu modernizacji linii do Strategii Rozwoju Transportu 2020+ lekceważąc i zbywając głosy mieszkańców stwierdzeniem o jej regionalnym znaczeniu. Jak się okazuje nie uwzględniono tego także w zatwierdzonym niedawno kontrakcie terytorialnym dla województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Wobec powyższego konieczne staje się szersze poparcie działań społecznych z Państwa strony w trwających konsultacjach projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2023r. Należy jednogłośnie lobbować za modernizacją linii kolejowej nr 22 i przywróceniu pasażerskiego ruchu kolejowego między Łodzią, Radomiem i Lublinem. Jedynie regularne, częste i szybkie połączenia kolejowe mogą się przyczynić do rozwoju gospodarczego regionu. Należy wykorzystać wszelkie możliwości poprawy transportu szynowego m.in. w kontekście tworzonej tzw. Wyżyny Lotniczej, która będzie zwiększała zapotrzebowanie na transport osób i towarów.

Z poważaniem,

Michał Rejczak, Bractwo Rowerowe

Damian Maciąg, Radomskie Inwestycje

Andrzej Lewandowski, Klub Miłośników Kolei Radom

Piotr Skubisz, Tiry na Tory

17:33, firebwoy
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 23 lipca 2015

Zwróciliśmy się do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o budowę drogi dla rowerów od Iłży do Lipska, i dalej przez nowy most na Wiśle w kierunku Lublina.

 

W związku z planami przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku Lipsko – Iłża wnioskujemy o uwzględnienie poniższych uwag:

1)   Budowę drogi dla rowerów na całej długości drogi objętej przebudową. Zgodnie z dobrą praktyką wnosimy aby nawierzchnia wykonana została z nawierzchni bitumicznej i uwzględniała potrzeby jej użytkowników co do geometrii, bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

2)   Uwzględnienia podczas procesu projektowania przynajmniej dwukrotnej możliwości zapoznania się z opracowywanymi rozwiązaniami (najlepiej w formie elektronicznej) w zakresie ruchu rowerowego i złożenia uwag.

 

Przy odpowiednim wykonaniu dobrej infrastruktury rowerowej powyższa trasa ma szansę stać się dogodnym korytarzem dla rozwoju ruchu rowerowego dającego możliwość dojazdu z województwa lubelskiego przez nowy most w Kamieniu do południowej części regionu radomskiego. Jako dobry przykład warto wzorować się drogą dla rowerów przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Koszalin – Mścice .

Droga dla rowerów na moście w miejscowości Kamień.

17:00, firebwoy
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 14 lipca 2015

Osiedle 4 Pory Roku stawiane przez firmę RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. jest już drugim miejscem, gdzie w tym roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed punktami usługowymi w budynku Wiosna na ul. Warsztatowej ustawionych zostało 9 stojaków w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie aż 18 rowerów. Tym samy firma włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej "Rowerem na zakupy". W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 28 miejsc parkingowych:
1. Restauracja La Spezia, ul. Sandomierska 1 - 10 miejsc parkingowych
2. Osiedle 4 Pory Roku, ul. Warsztatowa - 18 miejsc parkingowych

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 340 miejsc parkingowych!

Radom. Osiedle 4 Pory Roku, stojaki rowerowe. Bike rack

09:45, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 02 lipca 2015

Miło nam poinformować, że MZDiK spełnił kolejny postulat Bractwa Rowerowego. Trzy lata temu wystąpiliśmy do Zarządu z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Poniatowskiego / Traugutta. Poprosiliśmy o zainstalowanie przy przejściu dodatkowych sygnałów dla kierujących w postaci migających pomarańczowych sylwetek pieszych (zobacz >>>). Argumentowaliśmy to tym, że przejście jest oddalone o około 70 metrów od sygnalizatora przy ulicy Traugutta. Tym samym kierowcy, którzy dostali zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie a poruszają się na kierunku Traugutta – 1905 Roku po dojechaniu do przejścia przy hotelu i stacji paliw nie byli w stanie ocenić jak sygnał jest wyświetlany dla pieszych. Niestety w roku 2012 MZDiK nie przychylił się do tego rozwiązania tłumacząc, że wiąże się to z wymianą sterownika i brakiem środków finansowych (zobacz >>>). W tym roku jednak udało się wygospodarować pieniądze i dodatkowe sygnalizatory zostały ustawione i to po obu stronach skrzyżowania: od strony ul. Poniatowskiego oraz od strony ul. Prażmowskiego. Liczymy, że teraz potrąceń będzie zdecydowanie mniej. 

Według policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji na przejściu przy ul. Poniatowskiego w latach 2007-2014 doszło to 14 potrąceń. Dwanaście było spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa pieszym przez kierujących, zaś dwa wejściem pieszego na jezdnię przy czerwonym świetle. 

Radom. Nowe sygnalizatory na skrzyżowaniu Poniatowskiego/Traugutta

Radom. Nowe sygnalizatory na skrzyżowaniu Poniatowskiego/Traugutta

Radom. Nowe sygnalizatory na skrzyżowaniu Poniatowskiego/Traugutta

Radom. Nowe sygnalizatory na skrzyżowaniu Poniatowskiego/Traugutta

00:28, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 25 czerwca 2015

Poniżej przedstawiamy pismo jakie skierowaliśmy do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W związku z planami rewitalizacji Parku Obozisko oraz budową w roku 2016 kładki pieszo-rowerowej na ciągu Żwirowa – Radosna wnosimy o zmianę przebiegu alejek parkowych w taki sposób, aby zapewniały szybkie i komfortowe przemieszczanie się zarówno pieszych jak i rowerzystów na trasie Obozisko Parafia Matki Bożej Bolesnej, Automobilklub oraz cmentarz Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na ciąg Śniadeckich – Śniadeckich, który obecnie jest nieprzejezdny dla pojazdów samochodowych a który należy udostępnić dla rowerów (blokując wjazd innym użytkownikom za pomocą słupków). Poprowadzenie alejki przy szkole, tak jak zaproponował projektant, zmusza pieszych i rowerzystów do nadkładania drogi. Uprzejmie prosimy o wyznaczenie możliwie prostolinijnego przebiegu ciągów na tym odcinku. Trzeba pamiętać o tym, że park nie służy tylko do spacerowania, ale że prowadzą przez niego ciągi komunikacyjne. Projektant powinien wziąć pod uwagę, że pieszy i rowerzysta chcą sprawnie i w miarę szybko dotrzeć do celu podróży. W przeciwnym wypadku kończy się to przedeptami jak w parku im. Tadeusza Kościuszki.

Jednocześnie prosimy o takie zaprojektowanie alejki biegnącej od strony Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych w kierunku kładki, aby przy skrzyżowania Parkowa / Żwirowa utworzyła czwarty wlot skrzyżowania. Takie rozwiązanie ułatwi włączanie się do ruchu oraz poruszanie się rowerzystów na trasie do i z kładki. Skrzyżowania w naszej ocenie powinno zostać wyniesione.

Wnioskujemy o wykonanie nawierzchni alejek z masy bitumicznej. Nawierzchnia taka jest tańsza zarówno w ułożeniu jak i w utrzymaniu, jednocześnie zapewnia najwyższy komfort poruszania wszystkim grupom użytkowników.

See full screen

10:55, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 23 czerwca 2015

Zbliża się termin oddania do użytku bulwarów nad rzeką Mleczną. Prace prawdopodobnie zostaną zakończone w połowie wakacji (zobacz >>>). Powstanie trasa dla rolek oraz droga dla rowerów na odcinku od ulicy Okulickiego do sadu na wysokości ulicy Planowej. 

Obecnie trwają rozważania w jaki sposób połączyć bulwary z parkiem Stary Ogród (dalej z Oboziskiem, a przez ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Szarych Szeregów z osiedlem XV-lecia). Pod uwagę brany jest pomysł na jednostronny ciąg rowerowy wzdłuż ul. Okulickiego. My mamy na to inny pomysł, co ciekawe zbieżny z propozycją Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Z racji przewymiarowania ul. Okulickiego proponujemy zastosować w tym miejscu pasy dla rowerów. Byłoby to pierwsze takie rozwiązanie w Radomiu. W celu zabezpieczenia przed nagłym skręceniem rowerzystów w kierunku bulwarów oraz w kierunku Starego Ogrodu proponujemy wykonanie odgięcia trasy rowerowej tuż przed przejazdami rowerowymi.

Liczymy, że łącznik powstanie jeszcze w tym roku, w przeciwnym wypadku po raz kolejny nowa trasa rowerowa nie będzie połączona z już istniejącą. 

Radom. Połączenie bulwarów nad Mleczną ze Starym Ogrodem

11:09, bractworowerowe
Link Komentarze (7) »
sobota, 20 czerwca 2015

Jak co roku ruszamy ze wspólną akcją Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej "Rowerem na zakupy". Akcja promuje budowanie bezpiecznych parkingów rowerowych wyposażonych w stojaki o kształcie odwróconej litery U. Do tego typu urządzeń możemy przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Jest to szczególnie ważne, gdyż obecnie prawie wszystkie rowery są wyposażone w szybkozamykacze przy kołach. Wystarczy jeden ruch ręką, żeby ukraść rower przypięty do stojaka znanego sprzed dawnych sklepów GS. Rower przypięty do urządzenia rekomendowanego przez organizacje rowerowe jest również bardziej stabilny (można zapakować sakwy czy włożyć w pojedynkę dziecko do fotelika), żeby go przypiąć nie trzeba się schylać a opierając o niego rower nie niszczymy tarcz hamulcowych.

Pierwszą placówką, która włączyła się w naszą akcję jest restauracja LaSpezia mieszcząca się na Ustroniu przy ul. Sandomierskiej 1. Tuż przed wejściem do budynku ustawionych zostało 5 stojaków umożliwiających bezpieczne zaparkowanie 10 rowerów. Warto podkreślić, że właściciel restauracji sam wyszedł z propozycją montażu i spytał nas o model i wymiary. Dodatkowo zaproponował montaż kamery nad parkingiem. W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy!

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 322 miejsca parkingowe!

Radom. Rowerem na zakupy - La Spezia

Radom. Rowerem na zakupy - La Spezia

Radom. Rowerem na zakupy - La Spezia

22:09, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 18 czerwca 2015

W tegorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego po raz kolejny zgłosiliśmy kilka projektów rowerowych. W ubiegłych edycjach dzięki Waszym głosom udało się:

 • wprowadzić kontraruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych
 • wybudować skrót rowerowy wzdłuż Potoku Północnego od Struga do Leśniczówki
 • wprowadzić liczne skróty i łączniki m.in. na Wałowej, Wierzbickiej czy Prusa
 • wybudować sygnalizację świetlną dla pieszych na ul. Warszawskiej
 • budowana jest droga dla rowerów na przedłużeniu parku Ustronie

W edycji 2016 również liczymy na Wasz głos dla poniższych projektów. Koniecznie powiadomcie o głosowaniu swoich znajomych, rodzinę i sąsiadów! 

1. Ścieżki rowerowe na osiedlu Ustronie

Radom. Budżet obywatelski 2016

Celem projektu jest stworzenie spójnej sieci asfaltowych dróg rowerowych na osiedlu Ustronie wraz z połączeniem ich z już istniejącymi trasami rowerowymi.
W jego skład wchodzi:

 • budowa obustronnej drogi rowerowej na ul. Jana Pawła II od nowego przebiegu ul. Młodzianowskiej do ronda Dmowskiego (ewentualnie wyznaczenie pasów rowerowych w jezdni)
 • budowa brakujących fragmentów drogi rowerowej wzdłuż al. Grzecznarowskiego po południowej stronie ulicy od ronda Dmowskiego do ul. Słowackiego wraz z włączeniem w istniejącą trasę rowerową w tej ulicy (MZDiK jest w posiadaniu dokumentacji projektowej co obniży koszty realizacji projektu).

Wydarzenie na Facebook'u: facebook.com/events/516128988539910

Radom. Budżet obywatelski 2016

 

2. Ścieżki rowerowe na XV-leciu

Radom. Budżet obywatelski 2016

Projekt zakłada połączenie osiedla Nad Potokiem z centrum miasta poprzez wydzieloną drogę rowerową biegnącą z dala od ruchu samochodowego.

W jego skład wchodzi:

 • budowa około 300 metrów drogi rowerowej wzdłuż potoku Północnego na odcinku od ul. Szklanej do ul. Zbrowskiego wraz z remontem dwóch mostów na wysokości ul. Grzybowskiej i Siennej oraz wyznaczeniem przejazdu rowerowego w ul. Zbrowskiego i podłączeniem do istniejącej drogi rowerowej w Parku Leśniczówka;
 • budowa około 300 metrów drogi rowerowej wzdłuż potoku Północnego na odcinku od ul. Miłej (wysokość bloku Bema 13) do ul. Chrobrego (wysokość kładki dla pieszych obok LO Konopnickiej) wraz z przejazdem pod mostem na ul. Chrobrego.

Wydarzenie na Facebook'u: facebook.com/events/352061941659920

Radom. Budżet obywatelski 2016

 

Jak głosować?

1. Przez internet
Aby oddać swój głos przez Internet zarejestruj się w systemie głosowania udzielając informacji takich jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania, za pomocą tych informacji system będzie mógł przeprowadzić weryfikację głosujących. Jeśli jesteś już zarejestrowany zaloguj się, aby zagłosować.Po wprowadzeniu danych na wskazany adres e-mail dotrze wiadomość z linkiem weryfikacyjnym, który należy kliknąć (wiadomość powinna dotrzeć w ciągu 20 min w godzinach pracy urzędu lub do godziny 8.00 następnego dnia roboczego). Prosimy sprawdzić SPAM!Po oznaczeniu przyznanej liczby punktów należy nacisnąć przycisk  "Głosuj" dla wybranego projektuW przypadku zakończenia głosowania w obecnej edycji klikamy "zakończ głosowanie" (po kliknięciu zakończenia głosowania wyborca nie będzie już mógł ocenić pominiętych projektów)Mieszkańcy Miasta Radomia między 16 a 18 rokiem życia zobowiązani są załączyć skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia rodzica.

2. Przez tradycyjną kartę do głosowania
W punktach stałych jak i mobilnych pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych będą weryfikować torzsamość głosujących na podstawie dokumentu. Przy weryfikacji tożsamości zostanie zweryfikowany również nr PESEL (system weryfikacji PESEL), za pomocą którego zostanie wyeliminowana możliwość ponownego zagłosowania w obecnej edycji.

Miejsca w których można głosować tradycyjnie

 • Centrum Komunikacji Społecznej - ul. Żeromskiego 53 pokój 104 (7.30-15.30)
 • Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. Struga 1 (7.30-19.00 do 30 czerwca); 7.30-15.30 do 10 sierpnia)
 • Biuro Rady Miejskiej - ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30)
 • Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30 pokój 19 (7.30-16.00)

Oprócz tego wzorem lat ubiegłych będziemy wnioskowali o mobilną urnę na naszych imprezach.

22:59, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »

Zapraszamy do udziału w najstarszej pielgrzymce rowerowej wyruszającej z Radomia!

VII Radomska Pielgrzymka Rowerowa
Radom - Jasna Góra
8 - 11 lipca 2015 r.

Organizator, zapisy:
Maciej Kopyt, tel.: 785 068 312

Trasa (210 km):
Radom - Stąporków - Secemin - Jasna Góra

Patronat:
Prezydenta Radomia Radosław Witkowski

Regulamin, kupon zgłoszeniowy >>>
Trasa pielgrzymki na mapach Google >>>

Radom. Pielgrzykma rowerowa na Jasną Górę

10:39, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 czerwca 2015

W ubiegłym roku deszcz pokrzyżował nam plany, w tym – musi się udać! 21 czerwca Jazda z Miasta! do rezerwatu Królewskie Źródło. Zapraszają Salon Rowerowy RODEX, Tygodnik 7 DNI i Bractwo Rowerowe  

Królewskie Źródło znajduje się na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka, ponad 30 km od Radomia. Kto chce wziąć udział w naszej wyprawie musi więc mieć świadomość sporego dystansu, jaki pokonany - w obie strony będzie to ok. 70 km.

Spotykamy się o godz. 10 za starym młynem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce, trzeba dostać się na ul. Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy aż do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem jest stary, zniszczony młyn. Po minięciu budowli pilnujemy pierwszego skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy na nim w prawo. I to miejsce naszego spotykania. Czekamy kwadrans, o godz. 10.15 ruszamy.

Asfaltową drogą dojedziemy do szutru prowadzącego do otuliny Puszczy Kozienickiej. Doprowadzi nas do zielonego szlaku pieszego. Ten wyznaczy nam marszrutę aż do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisko. Następnie przetniemy trasę Radom – Kozienice i przez Kolonkę, żółtym szlakiem rowerowym, dotrzemy do Mysich Górek. Po pokonaniu wzniesienia przedostaniemy się do asfaltowej, rzadko uczęszczanej drogi Adolfin - Sokoły. W Sokołach odpoczynek i szutrem, przy ogródkach działkowych dotrzemy do Pionek. Ul. Partyzantów pojedziemy w pobliże byłego skansenu kolejki wąskotorowej. Tam „przesiadka” na czarny szlak rowerowy prowadzący do samego Królewskiego Źródła.

Trasa tej edycji Jazdy z Miasta! wymaga dobrej kondycji. Ze względu na dystans odradzamy zabieranie na wyprawę dzieci; odradzamy także jazdę na rowerach bez przerzutek.

Przypominamy, by wziąć na wyprawę przynajmniej jeden bidon z sokiem lub niegazowaną wodą mineralną. Każdy obowiązkowo powinien mieć łatki albo zapasową dętkę i pompkę.

Powrót z wycieczki na własną rękę.

Na polanie przed rezerwatem jak zwykle ognisko i upominki od sponsora - Salonu Rowerowego „Rodex”. Poczęstunek podczas tegorocznych edycji Jazdy! mamy dzięki Piekarni Rustykalnej, Zakładowi Masarskiemu „Czapla” i Salonowi Oświetleniowemu „Mirat”.

By wziąć udział w naszej imprezie, trzeba wysłać SMS o treści „jazda.czerwiec.imienazwisko” na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę!, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 20 czerwca do godz. 10.

Jazda z Miasta! nie odbędzie się, gdyby padał deszcz. Przełożymy ją wówczas na 28 czerwca.

Radom. Jazda z Miasta! do rezerwatu

08:05, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 10 czerwca 2015

W ramach cyklu "Rower w miastach Europy" w ostatni poniedziałek mogliśmy obejrzeć prezentację Wojciecha Mędrzyckiego. Półtoragodzinne wystąpienie poświęcone było przede wszystkim miastu partnerskiemu Radomia - Magdeburgowi. Traktowało nie tylko o rowerach i drogach rowerowych, ale odniosło się ponadto do całości obszaru transportu i urbanistyki w Magdeburgu i wycinkowo Drezna. Później nastąpiły konsultacje w sprawie skrzyżowania Narutowicza/Traugutta podczas których pokazaliśmy projekt MZDiK, naszą koncepcję oraz przedstawiliśmy ankietę Urzędu Miejskiego. Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją dlaczego lepiej wprowadzić rozwiązania Bractwa zamiast MZDiK. Na spotkaniu była możliwość oddana głosu do mobilnego punktu głosowania - wszystkie osoby będące na spotkaniu zagłosowały za rozwiązaniem naszego stowarzyszenia.

Radom. Rower w miastach Europy, Niemcy 2

Radom. Rower w miastach Europy, Niemcy 2

 

19:56, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 04 czerwca 2015

W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca o godzinie 20 zapraszamy do pubu Nasza Szkapa (Dowkontta 2). Tym razem spotkanie w rozszerzonej formie. Oprócz pokazu zdjęć z cyklu Rowery w miastach Europy (Niemcy) przeprowadzimy konsultacje w sprawie zmian na skrzyżowaniu Traugutta / Narutowicza / Moniuszki. Na spotkanie zaprosiliśmy urzędników z mobilnym punktem do głosowania, po prezentacji koncepcji MZDiK oraz Bractwa będzie można oddać swój głos na któryś z wariantów. Nie ukrywamy, że liczymy na to, że będzie to nasz projekt (szczegóły >>>).

Radom. Pokaza zdjęć: Rower w miastach Europy - spotkanie VIII - NIEMCY II

16:25, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 02 czerwca 2015

Ruszyły konsultacje dotyczące zmian na ulicach Traugutta, Narutowicza i Moniuszki (szczegóły >>>). Według urzędników korekty mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu (w tym szczególnie pieszych i rowerzystów), ograniczenie występowania punktów kolizyjnych oraz likwidację występujących dotychczas w tym rejonie barier architektonicznych. Zgadzamy się z tymi założeniami lecz jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego przygotowaliśmy uwagi do koncepcji i chcemy Was zachęcić do ich wysłania. W tym celu przygotowaliśmy już wypełniony formularz, który - jeśli zgadzacie się z naszymi propozycjami - wystarczy pobrać i wysłać na adres: konsultacje@umradom.pl

>>> WNIOSEK DO POBRANIA >>> (pdf, 1,92 MB)

Pamiętajcie: konsultacje potrwają do 12 czerwca 2015 roku!

Zapraszamy też do uczestnictwa i zapraszania znajomych do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/687811708020599/

Poniżej przedstawiamy treść wniosku:

1. Rozwiązania dla ruchu rowerowego można zrealizować mniejszymi nakładami i z większymi korzyściami. Z uwagi na skomplikowanie układu proponowanych przez MZDiK przejazdów projekt należy uprościć wraz ze zmniejszeniem liczby punktów kolizji o co najmniej 1 dla każdej relacji. Unikniemy przez to zbędnych konfliktów z kierowcami i pieszymi oraz skrócimy czas pokonania skrzyżowania. Ponadto moja propozycja uwzględnia istotną kwestię jazdy rowerzystów w prawo z ul. Moniuszki w ul. Narutowicza, jak również włączenie się do ruchu rowerzystów, którzy chcą skręcić z ul. Traugutta w lewo na skrzyżowaniu z ul. Narutowicza. Wpisuje się również w główną trasę łączącą Ustronie z centrum zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”. Ponadto jest zgodne z pierwotnymi planami przebudowy skrzyżowania Narutowicza - Traugutta - Piłsudskiego - Kościuszki. Wnoszę również o wyznaczenie krótkiego pasa rowerowego, który umożliwi rowerzystom jadącym od strony MOSiRu i skręcającym w kierunku ul. Traugutta zmianę pasa na zewnętrzny na ul. Traugutta tuż za skrzyżowaniem.

2. Lokalizacja proponowanego przystanku w kierunku śródmieścia jest optymalna, jednak w kierunku dworca kolejowego powinna ulec korekcie. Wyznaczenie go przed wjazdem na parking BGŻ oraz w sąsiedztwie drogi dla rowerów komplikuje sytuację ruchową w tym rejonie dla wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów, samochodów i samych autobusów linii 5, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. Jednocześnie z przyczyn dostępności nie mogą zatrzymać się na nim autobusy linii jadących od katedry w kierunku dworca kolejowego - 3, 10, 14 i 19. Dlatego proszę o przesunięcie przystanku tuż za skrzyżowanie Traugutta - Mickiewicza - Waryńskiego (w miejsce obecnych kilku miejsc parkingowych). Moja propozycja jest zgodna zarówno z zasadami dotyczącymi lokowania przystanków za skrzyżowaniami jak i z zasadą odległości międzyprzystankowej w śródmieściach (przystanek Sienkiewicz / katedra oddalony jest o 400 metrów od ww. skrzyżowania). W zasadniczy sposób polepszy się również dostępność ulicy Waryńskiego, jak i zwiększy liczbę linii zatrzymujących się w tym rejonie, co również wpłynie na stworzenie nowych możliwości wyboru linii dla mieszkańców. Takie umiejscowienie przystanków jest zgodne z wieloletnimi postulatami społecznymi, jest również najbardziej optymalne pod kątem ruchowym i dostępności komunikacji.

3. Jako komplementarne z projektem poprawy sytuacji wszystkich uczestników ruchu postuluję wyznaczenie przejścia dla pieszych na kierunku Planty – Śródmieście w zamian za likwidowane przejście, co znacząco skróci drogę pieszym w kierunku śródmieścia z rejonu osi komunikacyjnej Plant i w przeciwieństwie do likwidowanego przejścia, stworzy znaczące ułatwienia dla mieszkańców. Na połączeniu chodnika biegnącego wzdłuż budynku Traugutta 31/33 z ul. Jaracza/Solskiego proponuję stworzenie łagodnej pochylni zamiast schodów na całej szerokości. Już dziś, większość pieszych korzysta z istniejącej pochylni zamiast schodów. Tym samym niepotrzebne będzie odgięcie drogi rowerowej na wysokości salonu PZU.

4. W ramach tego zadania zwracam uwagę na stan schodów i podjazdu dla wózków przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Narutowicza / Kościuszki. Wnoszę o likwidację w tym miejscu schodów na rzecz łagodnego spadku. Na przejściu wzdłuż ulicy Narutowicza proszę o obniżenie krawężników do wymaganej w Radomiu wysokości równej 0 cm. Z uwagi na charakter zabudowy śródmiejskiej proponuję zastosować czarne, stylizowane słupki zamiast ocynkowanych barierek, czy słupków biało-czerwonych.

W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie do prac projektowych wariantu przedstawionego na rysunku poniżej. Skrzyżowanie jest dużo czytelniejsze dla wszystkich użytkowników, zwiększa się też bezpieczeństwo, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu.

 Radom. Głosuję za zmianami na ul. Traugutta według koncepcji Bractwa Rowerowego

Większy rysunek >>>

Zobacz większą mapę

10:33, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 20 maja 2015

Na drugą w tym roku Jazdę z Miasta!, zapraszają w niedzielę, 24 maja Bezpłatny Tygodnik „7 Dni”, Salon Rowerowy „Rodex” i Bractwo Rowerowe. Finał naszej wyprawy w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisko, gdzie tego dnia będzie obchodzone Święto Polskiej Niezapominajki.

Zbiórka o godz. 10 na skraju Puszczy Kozienickiej w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się Dom Nadziei Monaru. Dojazd ulicami: Zbrowskiego, Energetyków, Nową Wolą Gołębiowską. Po przecięciu ul. Potkańskiego należy jeszcze kilkaset metrów pojechać prosto Nową Wolą Gołębiowska aż do skraju lasu. Tam jest spora polana i na niej się spotykamy.

Alternatywny dojazd na miejsce zbiórki: ul. Kozienicką do ronda ks. Popiełuszki, na rondzie wybieramy kierunek na Pionki, czyli nadal ul. Kozienicką, a za kościołem skręcamy w lewo w Potkańskiego. Jedziemy tą ulicą aż do Nowej Woli Gołębiowskiej i skręcamy w prawo. Ta droga doprowadzi nas na skraj lasu do polany, na której zaplanowaliśmy zbiórkę.

O godz. 10.15 ruszamy. Pojedziemy szeroką leśną szutrówką w kierunku szosy Radom – Kozienice, by znajdującym się przy trasie mostem pokonać Pacynkę. Zaraz za mostem skręcimy w lewo, by dotrzeć do zielonego szlaku pieszego. Będzie on wyznaczał nam trasę aż do starej strzelnicy. Tam nie skręcimy – jak prowadzi szlak - w prawo, tylko pojedziemy prosto w stronę Kieszka. Gdy dotrzemy do szutrówki, którą biegnie żółty szlak rowerowy, skręcimy w prawo i pomkniemy w kierunku drogi Radom – Kozienice. Tuż przed szosą odbijemy w prawo, w małą ścieżkę prowadzącą do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisko.

Trasa drugiej edycji Jazdy z Miasta! jest krótka i łatwa technicznie (wyjątkiem będzie fragment zielonego szlaku przy Pacynce). Wszystko po to, byśmy szybko dotarli na obchody Święta Polskiej Niezapominajki.

W ośrodku jak zwykle ognisko i upominki od sponsora - Salonu Rowerowego „Rodex”.

Poczęstunek podczas tegorocznych edycji Jazdy! mamy dzięki Piekarni Fogiel & Fogiel, Zakładowi Masarskiemu „Czapla” i Salonowi Oświetleniowemu „Mirat”.

By wziąć udział w naszej imprezie, trzeba wysłać SMS o treści „jazda.maj.imienazwisko” na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę!, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 23 maja do godz. 10.

Jazda z Miasta! nie odbędzie się, gdyby padał deszcz. Przełożymy ją wówczas na 31 maja.

Radom. Jazda z miasta!

14:25, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 19 maja 2015

Zgodnie z polskimi przepisami przejście dla pieszych musi mieć szerokość minimum 4 metry a szerokość przejazdu rowerowego na drodze dwukierunkowej minimum 2 m. Gdy chcemy poprowadzić oba ciągi obok siebie musimy dodać jeszcze półmetrowy odstęp. Razem 6,5 m. Co zrobić, gdy nie mamy do dyspozycji tak dużo miejsca? Szczególnie na skrzyżowaniu jezdni z 2,5 metrowej szerokości ciągiem pieszo-rowerowym? Rozwiązania są dwa. Jedno, stosowane do tej pory, polega na ustawieniu przed jezdnią znaku "koniec drogi dla rowerów" i zmuszeniu rowerzystów do zejścia z jednośladu. Drugi to zastosowanie samego przejazdu rowerowego, zgodnie z zasadą, że po drodze rowerowej pieszy warunkowo może iść, natomiast po przejściu dla pieszych rowerzyście jechać nie wolno. To drugie rozwiązanie nosi nazwę "tukan" (neologizm z języka angielskiego oznaczający dwa w jednym) i w Radomiu zostało zastosowane po raz pierwszy w na skrzyżowaniu ulicy Warsztatowej z Obwodnicą Południową. Do tej pory na takie innowacyjne rozwiązanie zdecydowały się jedynie 3 miasta w Polsce: Poznań, Toruń i Zielona Góra. Warto pokreślić, że MZDiK sam z siebie wdrożył taką organizację ruchu.

Po przejazdach rowerowych przez skrzyżowania w relacjach niedostępnych dla kierowców, kontraruch, śluzach rowerowych, mamy ponownie okazję pochwalić się czymś wyjątkowym na polu alternatywnego transportu.

PS. W związku z remontem nawierzchni na ul. Żółkiewskiego, zwróciliśmy się do Zarządu Dróg o zastosowanie "tukana" w dwóch miejscach ciągu pieszo-rowerowego na tej ulicy.

Radom. Przejazd rowerowy na ciągu pieszo-rowerowym

14:43, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
Chcesz być na bieżąco?
Dołącz do naszego newslettera!

Drogi rowerowe
Powiększ mapę >>>


stat4u
Bractwo Rowerowe jest
częścią ogólnopolskiej sieci
"Miasta dla rowerów"


Zaprzyjaźnione strony


stat4u