Kategorie: Wszystkie | Bezpieczeństwo pieszych
RSS
środa, 31 sierpnia 2016

Galeria Atrium Gama z ul. Mireckiego 14 jest pierwszym miejscem, gdzie w 2016 roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe w ramach akcji Rowerem na zakupy. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed każdym z wejść ustawiono po 3 stojaki w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie w sumie 12 rowerów. Warto dodać, że przed sklepem zamontowano również stację naprawy rowerów wyposażaną w pompkę oraz zestaw kluczy. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

W ciągu pięciu lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 464 miejsca parkingowe oraz 3 stacje naprawy rowerów.
Radom. Galeria Atrium Gama, ul. Mireckiego

Radom. Galeria Atrium Gama, ul. Mireckiego
Radom. Galeria Atrium Gama, ul. Mireckiego

20:04, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
piątek, 05 sierpnia 2016

Ślepa ulica Łowicka na Borkach dzięki Radomskiemu Programowi drogowemu niedługo zyska asfaltową nawierzchnię. To doskonała okazja do budowy krótkiego, bo tylko 15 m łącznika rowerowego z parkingiem przed cmentarzem na ul. Limanowskiego. Projekt co prawda już jest gotowy, ale taka zmiana nie powinna być kłopotliwa. Wystarczy przysłowiowa taczka asfaltu, kilka krawężników, 6 słupków i jedna tabliczka T-22 "Nie dotyczy rowerów".

Wkrótce, dzięki Programowi większość gruntowych do tej pory ulic będzie utwardzonych, wiele z nich to ślepe boczne uliczki, które jednak są przejezdne rowerem i stanowią dogodne skróty pozwalające omijać skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu. Mamy już pozytywny przykład z niedawno oddanej ul. Mącznej, która kończy się mostkiem niedostępnym dla samochodów a gdzie Zarząd Dróg zawiesił tabliczkę T-22 "Nie dotyczy rowerów" pod znakiem D-4a "Droga bez przejazdu". Liczymy na więcej takich tanich i efektywnych udogodnień - np. na ulicy Różanej czy Podhalańskiej.

Radom, Borki, ul. Łowicka. Łącznik rowerowy

Radom, Borki, ul. Łowicka. Łącznik rowerowy

Radom, Borki, ul. Mączna. Łącznik rowerowyul. Mączna
Źródło: Facebook Radomski Program Drogowy

09:53, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 03 sierpnia 2016

Wracamy do pomysłu dotyczącego budowy drogi dla rowerów łączącej osiedle Południe z dworcem kolejowym (zobacz >>>)

Na naszą prośbę Prezydent Konrad Frysztak zobowiązał Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu do wysłania pisma do PKP S.A. dotyczącego propozycji budowy drogi dla rowerów od ul. Młodzianowskiej do dworca kolejowego w Radomiu na terenie należącym do PKP. Poniżej przedstawimy najistotniejszy fragment odpowiedzi kolejarzy. Najważniejsze, że nie powiedzieli przysłowiowego „Nie”. Równie ważne jest to, że opłata jednorazowa za trwałe zajęcie gruntu dla tej inwestycji (750 m) nie przekroczyłaby sumy 150 tys. zł. Teraz piłka jest po stronie Urzędu Miejskiego, jeśli jako miasto jesteśmy zainteresowani tą inwestycją – a powinniśmy – to oczekujemy przygotowania wstępnego projektu.

W nawiązaniu do pisma znak: In.1.7011.3.9.2016.LW z dnia 27.06.2016 r. w sprawie propozycji budowy drogi rowerowej od ul. Młodzianowskiej do dworca kolejowego w Radomiu, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie informuje, iż zajęcie stanowiska w sprawie lokalizacji inwestycji na działkach będących własnością PKP S.A. będzie możliwe po przedstawieniu:

 • Projektu inwestycji sporządzonego na mapie sytuacyjno-wysokościowej z naniesionymi numerami działek oraz ich granicami;

W przypadku, jeśli inwestycja zlokalizowana będzie na działce stanowiącej teren zamknięty w myśl Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych dodatkowo należy przedstawić opinii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej (ul. Rejowska 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna).

Jednocześnie, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie informuje, iż zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie będzie możliwe po przedłożeniu oświadczenia Inwestora o poniesieniu jednorazowej opłaty z tytułu trwałego zajęcia gruntu PKP S.A. w związku z lokalizacją drogi rowerowej, określonej wg stawki dla terenu miejskiego: 100,00 zł/m² + VAT (przy szerokości urządzenia powyżej 1 m).

Radom. Droga dla rowerów osiedla Południe - dworzec kolejowy

13:08, bractworowerowe
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 25 lipca 2016

Poniżej pismo wysłane do MZDiK w sprawie zmian na ul. Młodzianowskiej

W związku z tym, że mieliśmy wcześniej możliwości zapoznania się ze zmianami projektowymi dotyczącymi budowy ronda pod wiaduktem na ul. Młodzianowskiej niniejszym chcemy złożyć propozycję budowy łącznika rowerowego. Według obecnego projektu ruch rowerowy z osiedla Ustronie będzie kierowany kładką w stronę ul. Wierzbickiej poprzez ciąg pieszo-rowerowy na ul. Tartacznej. Projektant nie umożliwił dotarcia rowerem poprzez wiadukt w ul. Młodzianowskiej w kierunku centrum Radomia. Zmuszanie rowerzystów do nadkładania blisko 3 km, jazdy niebezpieczną ul. Wierzbicką a później niepełną infrastrukturą na ul. 1905 Roku w celu dotarcia do pasów dla rowerów na ul. Kościuszki stoi w sprzeczności z kształtowaniem dogodnych tras rowerowych. Ten błąd projektowy proponujemy po części zniwelować poprzez budowę ok 100 m odcinka asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż najazdu na kładkę i włączenia jej w rondo pod wiaduktem (wizualizacja w załączeniu). Dzięki temu rowerzyści korzystając z dróg odbarczających oraz tych w  Stefie Łucznik dojadą do ul. 1905 Roku a dalej poprzez pasy dla rowerów na ul. Kościuszki do śródmieścia. Włączenie drogi dla rowerów w rondo to rozwiązanie, które zostanie przez Państwa wdrożone na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym im. Kisielewskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Radom. Wiadukt w ul. Młodzianowskiej

Radom. Wiadukt w ul. Młodzianowskiej

08:28, bractworowerowe
Link Komentarze (4) »
piątek, 15 lipca 2016

Poniżej przedstawiamy pismo wysłane do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu w sprawie parku Planty. Zamieszczamy również odpowiedź Urzędu.

W nawiązaniu upublicznieniem planów dotyczących remontu parku Planty (zobacz >>>) zwracamy się z prośbą o przeniesienie przejścia znajdującego się po północnej stronie skrzyżowania Kościuszki / Planty w oś głównej alei parkowej. Zaproponowane obecnie rozwiązania polegające na przeznaczeniu 3 ukośnych alejek wyłącznie dla rowerzystów dyskryminują ruch pieszych, który w parku powinien mieć priorytet. Ponadto wnosimy o połączenie w jeden ciąg pasów rowerowych na ul. Kościuszki z drogą dla rowerów biegnącą z kierunku ul. 1905 Roku oraz o doprowadzenie ciągu rowerowego biegnącego wzdłuż głównej alei parkowej do ul. Traugutta. Propozycje rozwiązań poniżej.
Prosimy również o nie wydzielanie na alejce parkowej części przeznaczonej dla rowerzystów linią poziomą P-1 i P-2 a jedynie o zaznaczenie kierunku ich ruchu za pomocą znaku poziomego P-27.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że na etapie tworzenia projektu nie był on konsultowany ze środowiskiem rowerzystów. Obowiązek taki wynika z Zarządzenia nr 4996/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta Radomia korzystnych warunków dla promocji mobilności aktywnej i rozwoju komunikacji rowerowej.

Radom. Park Planty. Osiedle Planty

Radom. Park Planty. Osiedle Planty

 

Odpowiedź Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu:

W nawiązaniu do otrzymanego e-maila z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie j/w uprzejmie informuję co następuje:

 1. Przeniesienie przejścia znajdującego się po północnej stronie skrzyżowania ul. Kościuszki i Planty w osi głównej alei parkowej wymaga zgody zarządcy drogi i stanowiska projektanta. W przypadku pozytywnego stanowiska niniejszą korektę można rozważyć w trakcie realizacji zadania.
 2. Przyjmujemy Państwa uwagę dotyczącą 3 ukośnych alejek i deklarujemy możliwość ich poszerzenia w trakcie realizacji robót również dla ruchu pieszego.
 3. Oznakowanie poziome alejki parkowej zostanie również poddane odrębnej analizie, a ewentualne zasadne korekty oznakowania są możliwe w trakcie realizacji prac.
 4. Zgodnie ze stanowiskiem zarządcy drogi dodatkowy przejazd rowerowy na odcinku ul. Traugutta na wysokości parku spowodowałyby zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na istniejący na tym odcinku pas lewoskrętu oraz zatokę autobusową. Ponadto nadmieniam, że ul. Traugutta planowana jest do kompleksowej przebudowy w związku z realizacją projektu Wodociągów Miejskich, co wymagało będzie wykonania odrębnej dokumentacji projektowej i nowej organizacji ruchu w tym rejonie.

Jednocześnie informuję, że zadanie związane z przebudową głównej alejki parkowej w Parku Planty zostało wprowadzone do budżetu gminy pod koniec l półrocza bieżącego roku dzięki uzyskanym oszczędnościom na innych zadaniach, co z uwagi na bardzo krótki czas przygotowania i realizacji inwestycji wymagało bardzo pilnych działań umożliwiających wykonanie robót w bieżącym roku. Za powstałe niedogodności przepraszamy i deklarujemy pełną współpracę w tym zakresie.

08:17, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 04 lipca 2016

W ramach budżetu obywatelskiego 2017 Bractwo Rowerowe złożyło 20 projektów, 7 z nich przeszło do etapu głosowania i aż 5 wygrało! Ponieważ każdy projekt składał się z kilku mniejszych w sumie będziemy mogli cieszyć się z:

 • drogi dla rowerów wzdłuż ul. Szarych Szeregów
 • drogi dla rowerów wzdłuż ul. 11 Listopada
 • ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kozienickiej
 • łącznika dla rowerów ul. Czachowskiego - ul. Batorego
 • łącznika dla rowerów rondo Kisielewskiego - ul. Krakowska
 • łącznika dla rowerów ul. Placowa - ul. Kwiatkowskiego wraz z drogą dla rowerów do ronda Dmowskiego
 • wypożyczali rowerów towarowych
 • 200 stojaków U-kształtnych na terenie miasta

W sumie daliście nam 18026 punktów dzięki, który powstanie blisko 4 km dróg dla rowerów!
Niniejszym chcemy gorąco podziękować wszystkim, którzy zagłosowali na nasze wnioski!, bez Was nie osiągnęlibyśmy tego! Pozdrawiamy! I niech się kręci! 

Radom. Finał Budżetu Obywatelskiego 2017

19:36, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
piątek, 24 czerwca 2016

W nawiązaniu do artykułu Gazety Wyborczej (zobacz >>>) publikujemy opinie MZDiK do naszych projektów złożonych do budżetu obywatelskiego. Na 18 naszych propozycji tylko 5 zostało zaopiniowane pozytywnie...

146.(2659) Ścieżki rowerowe na Ustroniu. Etap III
Budowa drogi dla rowerów w całości po zachodniej stronie ul. Jana Pawła II opiniowana jest negatywnie, ponieważ na wysokości stacji paliw pas drogowy tej ulicy kończy się na obrzeżu chodnika. Chęć wybudowania ciągu rowerowego wiązałaby się zatem z wejściem w teren prywatny. Rozważana jest budowa fragmentu drogi dla rowerów po stronie wschodniej na odcinku od ronda Dmowskiego do nowo wybudowanej drogi dla rowerów w parku Ustronie, a od przejazdu przy ul. Gagarina już po stronie zachodniej. Konieczne byłoby dostosowanie geometrii chodnika pod kładką nad ul. Jana Pawła II i poprowadzenie ścieżki rowerowej bezpośrednio przy filarach. Ponadto, częściowo ścieżka przebiegałaby po działce nie stanowiącej pasa drogowego, w związku z tym należy w takiej sytuacji wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji celu publicznego. Na tego typu działce droga dla rowerów musiałaby być budowana tylko i wyłącznie na podstawie pozwolenia na budowę. Są to procedury długotrwałe, w związku z tym realizację należy rozłożyć na 2 lata. W jednym roku opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami, a w następnym realizacja zadania. Szacowany koszt inwestycji to ok. 600-700 tys. zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie przygotowała i przedstawiła do zaopiniowania w MZDiK koncepcję wykonania łącznika dla pojazdów i rowerzystów pomiędzy ul. Grzecznarowskiego (obok przejścia podziemnego) do ul. Gagarina i wzdłuż tej ulicy aż do drogi dla rowerów położonej w parku Ustronie. Jeżeli ta koncepcja zostanie zaopiniowana i zrealizowana, to zapewni ona połączenie ul. Grzecznarowskiego i Jana Pawła II po stronie zachodniej.
Wniosek opiniujemy negatywnie

148.(2679) Ścieżki rowerowe na Borkach, Halinowie i Koziej Górze
Ulica Maratońska oraz NSZZ Solidarność. Łączna długość brakujących odcinków ścieżki rowerowej to 950 mb. Koszt wykonania to kwota 600 000 zł. Na wykona-nie ścieżki należy opracować dokumentację projektową. Realizacja nie jest możliwa w roku budżetowym 2017.
Wniosek opiniujemy negatywnie

149.(2689). Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, Michałowie
1. Budowa drogi asfaltowej od ul. Wernera do ul. Warszawskiej (po południowej stronie ul. Szarych Szeregów) usprawni ruch rowerowy na tym odcinku oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki odseparowaniu pieszych od rowerzystów. Obecnie rowerzyści korzystają z ciągu pieszo - rowerowego, który wykonany jest z płyt chodnikowych. Realizację zadania możliwa jest w jednym roku budżetowym:
-wykonanie dokumentacji (koszt około 30 000 zł) - 2017 rok,
-realizacja zadania (koszt około 270 000 zł) - 2017 rok.
Wniosek opiniujemy pozytywnie

2. Wyznaczenie krótkich pasów rowerowych na obszarach wyłączonych z ruchu wzdłuż ul. Warszawskiej od ronda NSZ do granicy miasta - wniosek opiniujemy negatywnie ponieważ powierzchnie wyłączone z ruchu linią poziomą P-21 wykonane są głównie przed skrzyżowaniami i wykonane są w celu wskazania dokładnego toru jazdy pojazdu. Poprowadzenie pasów rowerowych przez powierzchnie wyłączone z ruchu spowoduje powstaniu kolizji pojazd - rowerzysta podczas wykonywania manewru skrętu w prawo przez pojazd (pojazd skręca w prawo a rowerzysta jedzie na wprost). Rowerzysta nie będzie widoczny przez kierowcę co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu.
Wniosek opiniujemy negatywnie

163.(2709) Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach
Wyznaczenie pasów dla rowerzystów na jezdni:
1.  Kozienicka (od ul. Żółkiewskiego do ul. Struga). Na ul. Kozienickiej od wjazdu z ul. Żółkiewskiego do wiaduktu nad trasą kolejową relacji Radom- Warszawa występuje pas przeznaczony do ruchu autobusów oraz rowerzystów. Ulica Kozienicka zalicza się do kategorii dróg zbiorczych - zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). Szerokość pasa ruchu drogi kategorii Z na terenie zabudowanym wynosi 3,5 metra, zatem wybudowanie dodatkowego pasa ruchu dla rowerzystów jest niemożliwe.
Wniosek opiniujemy negatywnie

2. Struga (od ul. Kozienickiej do ul. Sportowej). Z uwagi na planowaną budowę hali sportowo - widowiskowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Struga / Zbrowskiego, w obrębie wspomnianych ulic planowana jest zmiana organizacji ruchu wynikająca z realizacji wspomnianej inwestycji. Zatem realizacja założeń przedstawionych w projekcie na chwilę obecną jest niemożliwa.
Wniosek opiniujemy negatywnie

3. 11 Listopada (od ul. Struga do ul. Chrobrego) - pozytywnie z uwagami
Uzasadnienie - Tutejszy Zarząd opiniuje pozytywnie projekt ścieżki rowerowej, z zastrzeżeniem, że projektowana ścieżka rowerowa przebiegać będzie wzdłuż chodnika. Wydzielenie ścieżki rowerowej w obrębie jezdni byłoby niezgodne z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z póżn. zm.), zgodnie z którym szerokość pasa ruchu drogi kategorii G wynosi 3,5m. Ponad to ul. 11 Listopada jest ulicą wchodzącą w skład tzw. obwodnicy śródmiejskiej Radomia. Poprowadzenie ruchu rowerzystów w obrębie jezdni mogłoby spowodować utrudnienia w ruchu drogowym w godzinach największego natężenia ruchu pojazdów. W związku z realizacją zadania należy rozbudować istniejącą sygnalizację świetlną na ul. Zbrowskiego, Żwirki i Wigury, Chrobrego poprzez zainstalowanie sygnalizatorów świetlnych dla rowerów, detektorów a także zmienić program sygnalizacji co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Szacowany koszt: ok. 375 000zł.
Wniosek opiniujemy pozytywnie z uwagami

4. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów ul. Placowa - ul. Placowa (rondo Dmowskiego) wraz z wyznaczeniem wzdłuż niego przejścia dla pieszych - negatywnie. Uzasadnienie: Przedstawiona lokalizacja łącznika dla rowerów na ul. Cymersa-Kwiatkowskiego stwarzałaby zagrożenie dla ruchu rowerzystów oraz pojazdów jadących w stronę ronda Dmowskiego z powodu małej widoczności na łuku zlokalizowanym przed ul. Placową.
Wniosek opiniujemy negatywnie

166. (2733) Ścieżki rowerowe - połączymy dzielnice ze śródmieściem
Lokalizacja projektu ogólnomiejski.
1. Wyznaczenie pasów dla rowerów na jezdni ulicy Struga (od ul. Kozienickiej do ul. Sportowej - z uwagi na planowaną budowę hali sportowej na ul Struga i w związku z tym planowaną zmianą organizacji ruchu realizacja powyższego projektu na chwilę obecną nie jest możliwa.
Wniosek opiniujemy negatywnie

2. Wyznaczenie pasów dla rowerów na jezdni ulicy. Lubelskiej (od. Alei Wojska Polskiego do ul. Kaszubskiej- w związku z planowaną przebudową Alei Wojska Polskiego która wiąże się ze zmianą geometrii jezdni jak i skrzyżowania oraz zmianą organizacji ruchu na chwilę obecną realizacja powyższego zadania nie jest możliwa.
Wniosek opiniujemy negatywnie

3. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów rondo Kisielewskiego - ul. Krakowska. Wybudowanie przedmiotowego łącznika wiązałoby się z utworzeniem dodatkowego wlotu na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym a tym samym wymagałoby stworzenia systemu ciągów rowerowych wynikających z potencjalnego ruchu rowerzystów a w tym przypadku ruch rowerzystów na ul. Krakowskiej jest zerowy z uwagi na jezdnię o nawierzchni brukowej. Rowerzyści korzystają z alternatywnej drogi (po jezdni asfaltowej) jaką jest ul. Podwalna oznakowana tabliczkami T-22 gdzie możliwy jest lewoskręt z ul. Podwalnej w ul. Narutowicza jak i drugą alternatywną drogą jest ul. Limanowskiego. Dodatkowy wlot na skrzyżowaniu naraża rowerzystów na niebezpieczeństwo-dzieci do lat 16, osoby starsze niedowidząc i niedosłyszące narażone są na wypadki w szczególności ze względu na brak rozwagi lub spowolnioną reakcję. Wybudowanie łącznika byłoby pożądane w przypadku dostosowania rozkładu ruchu rowerowego o dużym natężeniu do dużego natężenia ruchu samochodowego gdzie zapewnione byłyby wymogi widoczności i prostopadłości przeprowadzenia drogi rowerowej przez jezdnię oraz byłby zorganizowany manewr do skrętu w lewo "bezpieczny" dla wszystkich użytkowników jezdni a w tym przypadku nie są spełnione w/w wymagania.
Wniosek opiniujemy negatywnie

4. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów ul. Czachowskiego- ul. Batorego. W związku z realizacją zadania należy rozbudować istniejącą sygnalizację świetlną o wydzielenie faz dla rowerów oraz zainstalowanie sygnalizatorów świetlnych dla rowerów, detektorów a także zmienić program sygnalizacji co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W jednym opracowanie dokumentacji projektowej a w następnym realizacja. Koszt realizacji zadania około 80 000 zł.
Wniosek opiniujemy pozytywnie

5. Wyznaczenie kontra ruchu na ulicach: Gagarina, Grenadierów, pi. Jagielloński, Kochanowskiego, Średnia (za pomocą tabliczek T-22 oraz znaku P-27) - na ul. Gagarina i Grenadierów wprowadzenie przedmiotowej organizacji ruchu nie jest możliwe z uwagi na istniejące łuki które znacznie ograniczają widoczność powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu rowerzystom, pi. Jagielloński MZDiK informuję iż na chwilę obecną nie jest możliwe wprowadzenie przedmiotowych zmian z uwagi na planowaną przebudowę Placu Jagiellońskiego, ul. Kochanowskiego - z uwagi na istniejące miejsca parkingowe dla samochodów brak jest możliwości wyznaczenia kontra pasa dla rowerów (brak parametrów normatywnych), ul. Średnia- z uwagi na alternatywną drogę dla rowerów w postaci kontra pasa wyznaczonego na ul. Kaszubskiej i Górnej na wysokości ul. Średniej oraz wiązałoby się to z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Słowackiego/Średnia wraz z geometrią w/w skrzyżowania.
Wniosek opiniujemy negatywnie

6. Likwidacja przycisków przy wszystkich przejazdach rowerowych poprzez sprzężenie sygnalizatorów dla rowerzystów z detekcją niekolizyjnych strumieni ruchu ogólnego - wprowadzenie powyższych zmian wygeneruje zbyt duże koszty związane ze zmianą programu pracy sygnalizacji świetlnej. Ponadto złożony proces (opracowanie dokumentacji) jaki obejmowałby powyższe zadanie przełożyłby się na co najmniej 2 lata. MZDiK sukcesywnie wprowadza przy nowo wbudowanych sygnalizacjach świetlnych automatyczną detekcje rowerzystów zgodnie z przepisami.
Wniosek opiniujemy negatywnie

194. (2826) Nowe przejście przy Galerii Słonecznej oraz bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca
1. Odbudowa 4 przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów po zachodniej stronie skrzyżowania Struga/ Chrobrego/ Pileckiego. Budowa przedmiotowego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów wiązałoby się z koniecznością przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych praż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, dla ścieżek rowerowych należy zapewnić bezkolizyjny przejazd rowerowy, co wiązałoby się z koniecznością zmiany sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Struga-Pileckiego - Chrobrego oraz zmian w koordynacji sygnalizacji Malczewskiego/Wernera oraz Struga/Pileckiego. Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby wywołać utrudnienia w ruchu pojazdów w godzinach największego natężenia ruchu na wymienionych ulicach. Ponad to, w obrębie planowanego przejścia nie występuje żadna infrastruktura rowerowa. Do przejścia na drugą stronę we wskazanym miejscu służy wybudowana kładka prowadząca do Galerii Słonecznej. Należy zauważyć, że wzdłuż ul. Struga jest skoncentrowana linia obsługi komunikacji zbiorowej do skrętu w lewo w ul. Chrobrego. Wydłużenie potoku pojazdów spowoduje utrudnienia przy włączeniu autobusów z zatoki przystankowej na lewy pas ruchu. W przyszłości należałoby połączyć ścieżkę rowerową biegnącą przy „Aquaparku", co wiązałoby się ze zmianą geometrii drogi do ul. Zegara Słonecznego oraz zmianą programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Chrobrego/Czysta. Ponad to, planowana jest również przebudowa Placu Jagiellońskiego, w ramach której mają zostać wykonane projekty zmian drogowych na tym obszarze. Dopiero po wdrożeniu wyżej wymienionych projektów możliwe będzie rozważanie założeń przedstawionych w projekcie. Szacowany koszt: ok. 400 000 zł.
Wniosek opiniujemy negatywnie

2. Budowa asfaltowej drogi dla rowerów od dworca kolejowego (ul. Prażmowskiego) do łącznika rowerowego Waryńskiego - Prusa. Przy pomniku Żołnierzy WiN-u oraz pomiędzy dawną halą RZO a blokiem Waryńskiego 2A wraz z łącznikiem do ul. Traugutta przy bloku Traugutta 2/4. Tutejszy Zarząd opiniuję pozytywnie projekt budowy drogi asfaltowej dla rowerów, jednak przedstawiony we wniosku przebieg drogi wkracza w granicę działek prywatnych: nr 54/8 (przy ul. Waryńskiego), oraz działki nr 59/5 (róg ulic Traugutta i Prażmowskiego). Tutejszy Zarząd proponuje zatem poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż bloków: Waryńskiego 2a, 2b, 4a, a następnie poprowadzić ją na ulicę Traugutta (na wysokości ul. Planty) do przejścia na ul. Prażmowskiego. W związku z realizacją zadania należy rozbudować istniejącą sygnalizację świetlną na ul. Prażmowskiego poprzez zainstalowanie sygnalizatorów świetlnych dla rowerów, detektorów a także wymianę sterownika sygnalizacji co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponad to należy uzyskać zgodę na wprowadzenie ruchu rowerowego na teren Poczty Polskiej. Szacowany koszt: ok. 170 000zł.
Wniosek opiniujemy pozytywnie z uwagami

3. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów rondo Kisielewskiego - ul. Krakowska.
Wydzielone pasy ruchu dla poszczególnych relacji przed rondem na ul. Narutowicza (na wysokości ul. Krakowskiej) oraz bliskość ronda stwarzałby dodatkowe niebezpieczeństwo ruchu dla rowerzystów w chwili kiedy rowerzysta chciałby skorzystać z przedmiotowego łącznika (przekroczenie przepisowej linii ciągłej). Ponadto istnieje alternatywna droga ruchu dla rowerów ul. Podwalna z tabliczkami T-22 gdzie możliwy jest lewoskręt z ul. Podwalnej w ul. Narutowicza jak i drugą alternatywną drogą jest ul. Limanowskiego. W związku z powyższym tut. Zarząd uważa powyższe rozwiązanie bezpodstawne.
Wniosek opiniujemy negatywnie

4. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów ul. Czachowskiego - ul. Batorego - pozytywnie. W związku z realizacją zadania należy rozbudować istniejącą sygnalizację świetlną o wydzielenie faz dla rowerów oraz zainstalowanie sygnalizatorów świetlnych dla rowerów, detektorów a także zmienić program sygnalizacji co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Szacowany koszt: ok. 80 000 zł.
Wniosek opiniujemy pozytywnie

Radom. Czy budżet obywatelski jest jeszcze obywatelski?

06:03, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 23 czerwca 2016

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału!

VIII Radomska Pielgrzymka Rowerowa
Radom - Jasna Góra
6 - 9 lipca 2016

Organizator, zapisy:
Maciej Kopyt, tel.: 785 068 312

Trasa (210 km):
Radom – Wierzbica – Skarżysko-Kamienna - Kielce - Sitkówka-Nowiny (nocleg) - Małogoszcz - Secemin (nocleg) - Częstochowa - Jasna Góra (nocleg)

Powrót we własnym zakresie (np. pociąg) lub z grupą rowerową - jazda ciągła bez noclegów.

Patronat:
Bractwo Rowerowe

Regulamin, kupon zgłoszeniowy >>>
Trasa pielgrzymki na mapach Google >>>

Radom Jasna Góra. Pielgrzymka rowerowa

15:16, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 22 czerwca 2016

Co jakiś czas na naszą skrzynkę trafiają Wasze zdjęcia z ul. Kozienickiej pokazujące jak wygląda "droga dla rowerów" z Radomia do Siczek. Ponieważ ten twór nie zasługuje na to jak został oznakowany a ponadto wprowadza rowerzystów w błąd napisaliśmy w tej sprawie pismo do MZDiK:

W związku z niespełnieniem warunków Rozporządzenia Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 w zakresie nawierzchni prosimy o zdjęcie:
 • tablicy ustawionej na ul. Kozienickiej wskazującą kierunek do drogi dla rowerów do Siczek;
 • znaku C-13 ustawionego przy gruntowej ścieżce zaczynającej się na ul. Kozienickiej;
 • znaku C-13 i C-13a ustawionego przy gruntowej ścieżce w okolicach skrzyżowaniu Daleka / Magazynowa / Chorzowska.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dopuszcza dwie konstrukcje nawierzchni tras rowerowych:
 1. 3 cm warstwy ścieralnej z asfaltu lanego lub piaskowego na 10 cm podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
 2. warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm na 5 cm warstwie piasku średnio- lub drobnoziarnistego.

Odpowiedź jaką uzyskaliśmy od MZDiK wprawiła nas, delikatnie pisząc, w osłupienie:

W odpowiedzi na pismo dotyczące zdjęcia oznakowania C-13 na ul. Kozienickiej i Chorzowskiej, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że oznakowanie zostało zastosowane jako informacja dla rowerzystów o tym, że jest to fragment szlaku rowerowego. Zacytowane w piśmie rozporządzenie mówi jedynie o zalecanych konstrukcjach dróg dla rowerów. Nie są to jedyne dopuszczalne rozwiązania. Dlatego MZDiK nie przychyla się do pisma i oznakowanie nie zostanie usunięte.

11:59, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 21 czerwca 2016

Minął rok od kiedy, dzięki projektowi Bractwa Rowerowego złożonego do budżetu obywatelskiego, na wszystkich ulicach jednokierunkowych w Radomiu rowerzyści mogą poruszać się w obu kierunkach. Wiele osób obawiało się kontraruchu, zarzucając, że po wprowadzeniu takiego rozwiązania wzrośnie liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów. Dzięki uprzejmości Komendy Głównej Policji, która udostępniła bazę danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji sprawdziliśmy czy te obawy były słuszne. Przeanalizowaliśmy 93 zdarzenia, w których brali udział rowerzyści na terenie miasta w roku 2015. Okazuje się, że żadne z nich nie miało miejsca na ulicach z obowiązującym kontraruchem rowerowym. Jest bezpiecznie! Ruch "pod prąd" ulic jednokierunkowych skraca drogę, promuje rower i poprawia bezpieczeństwo. Pozwala ominąć niebezpieczne trasy i skrzyżowania oraz gwarantuje wzajemną widoczność kierowcy i rowerzysty. W Radomiu mamy w sumie 52 ulice z kontraruchem, na 10 z nich wyznaczono kontrapas, na pozostałych ograniczono się jedynie do umieszczenia pod znakami tabliczek „Nie dotyczy rowerów”.

Radom. Rok kontraruchu bez wypaków

22:28, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 12 czerwca 2016

Rezerwat Królewskie Źródła to cel najbliższej „Jazdy z miasta!” zaplanowanej na 19 czerwca. Na wyprawę najdłuższą i najbardziej wymagającą w naszym cyklu, ale i szczególnie urokliwą, zapraszają Salon Rowerowy „Rodex”, „Gazeta Wyborcza” i Bractwo Rowerowe.

Królewskie Źródła dzieli od Radomia dystans ponad 30 km. Kto chce wziąć udział w „Jeździe” do tego pięknego miejsca, musi mieć świadomość odległości, jaką pokonamy – w obie strony będzie to ponad 70 km.

Spotykamy się o godz. 10 w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce zbiórki, trzeba się dostać na ul. Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy aż do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem jest lekki podjazd, a za nim skrzyżowanie z drogą asfaltową. Skręcamy na nim w prawo. I to miejsce naszego spotykania. Czekamy kwadrans, o godz. 10.15 ruszamy.

Asfaltową drogą dojedziemy do szutru prowadzącego do otuliny Puszczy Kozienickiej. Doprowadzi nas do zielonego szlaku pieszego. Ten wyznaczy nam marszrutę aż do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku. Następnie przetniemy trasę Radom – Kozienice i przez Kolonkę żółtym szlakiem rowerowym dotrzemy do Mysich Górek. Po pokonaniu wzniesienia przedostaniemy się do asfaltowej, rzadko uczęszczanej drogi Adolfin – Sokoły. W Sokołach odpoczynek. Potem szutrem przy ogródkach działkowych dotrzemy do Pionek. Ulicą Partyzantów pojedziemy w pobliże byłego skansenu kolejki wąskotorowej. Tam przesiadka na czarny szlak rowerowy prowadzący do samych Królewskich Źródeł.

Ze względu na dystans odradzamy zabieranie na wyprawę dzieci. Odradzamy także jazdę na rowerach bez przerzutek.

Przypominamy, by wziąć na wyprawę przynajmniej jeden bidon z sokiem, napojem izotonicznym lub niegazowaną wodą mineralną. Każdy obowiązkowo powinien mieć łatki albo zapasową dętkę i pompkę.

Na polanie przed rezerwatem jak zwykle ognisko i upominki od sponsora – Salonu Rowerowego „Rodex”. Poczęstunek mamy dzięki firmie Albo sp. z o.o., drewno na ognisko – dzięki nadleśnictwu Kozienice. Na trasie będą nas wspierać cykliści z klubu Orkan przy radomskim PTTK.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w wycieczce? Na numer 7255 trzeba wysłać SMS o treści RAD(kropka)JAZDA(kropka)imię i nazwisko, np. RAD.JAZDA.Jan Kowalski. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na „Jazdę” telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na „Jazdę” np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do piątku 17 czerwca do północy.

Powrót z wycieczki na własną rękę.

„Jazda z miasta!” nie odbędzie się, jeżeli będzie padał deszcz. Przełożymy ją o tydzień, na 26 czerwca.

A kolejna „Jazda z miasta!” – tym razem lekka, łatwa i przyjemna – 24 lipca do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Radom. Jazda z miasta!

14:02, bractworowerowe
Link Komentarze (1) »
piątek, 10 czerwca 2016

Wielkimi krokami zbliża się długo oczekiwany remont parku Planty, dzięki przesunięciom pieniędzy w budżecie miasta w tym roku zostanie wyremontowana główna aleja. Nie mogliśmy nie wykorzystać takiej okazji do zaproponowania kilku zmian ułatwiających korzystanie z tego parku. Poniżej pismo wysłane do Urzędu Miejskiego i MZDiK.

W nawiązaniu do planów dotyczących remontu parku Planty zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w projekcie poniższych uwag:

 1. Wykonanie głównej alei parkowej z masy bitumicznej – taka nawierzchnia pozwoli na wygodne korzystanie z rolek, deskorolek, hulajnóg oraz rowerów najmłodszym użytkownikom parku;
 2. Zachowanie ciągłość nawierzchni głównej alei parkowej na przecięciu z łącznikiem ulicy Chałubińskiego oraz na przecięciu z dojściem na stadion MOSiR na przedłużeniu ul. Wicherka – takie rozwiązanie nadaje optycznie priorytet alei oraz ułatwi jazdę na rolkach, deskorolkach i hulajnogach;

  Radom. Park Planty

  Radom. Park Planty

 3. Wykonanie wyniesionego chodnika na przecięciu z ulicą Broni w osi głównej alei – rozwiązanie nada priorytet pieszym korzystającym z parku oraz ułatwi pokonanie ulicy;

  Radom. Park Planty

 4. W razie pozyskania dodatkowych środków wnosimy o rozszerzenie projektu o remont oświetlania w bocznej alejce wraz z przeniesieniem latarni ustawionych wzdłuż ogrodzenia przedszkola i Urzędu Marszałkowskiego poza chodnik – dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco zwiększy się powierzchnia użytkowa chodnika;
 5. Przeniesienie przejścia znajdującego się obecnie po północnej stronie skrzyżowania Kościuszki / Planty w oś głównej alei parkowej wraz z jego wyniesieniem – rozwiązanie pozwoli na bezpieczne korzystanie spacerującym, rodzicom z dziećmi oraz biegaczom z obu części parku. Postulat jest zbieżny z płynącymi do naszego stowarzyszenia wnioskami mieszkańców dotyczącymi włączenie ul. Kościuszki do  strefy Tempo 30. Wraz z oddaniem wiaduktu na ul. Młodzianowskiej należy dążyć do zmniejszenia natężenie ruchu tranzytowego na ul. Kościuszki przez co poprawi się komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

  Radom. Park Planty
10:46, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 30 maja 2016

W najbliższy piątek, 3 czerwca o godzinie 18 z placu Konstytucji 3 Maja wyruszy specjalna, Budżetowa Masa Krytyczna!

Jednocześnie w godzinach 17:30-19:30 na placu Konstytucji stacjonować będzie tzw. urna mobilna, do której będzie można oddać głos na wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego przez Bractwo Rowerowe:

Obszar ogólnomiejski
27. Ścieżki rowerowe - połączmy dzielnice ze śródmieściem
38. Parkingi - nowe miejsca postojowe w Radomiu
39. Radomskie Rowery Transportowe - zdrowie i ekologia

Obszar I
Projekt nr 14. Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca - Prażmowskiego, Waryńskiego, Czachowskiego, Krakowska

Obszar III
Projekt nr 10. Ścieżki rowerowe na Borkach, Halinowie i Koziej Górze

Obszar IV
Projekt nr 15. Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, Michałowie

Obszar V
Projekt nr 7. Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach

Szczegóły >>>

Aby oddać swój głos należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. W głosowaniu mogą wziąć udział również osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, ale za pisemną zgodą opiekuna (druk do pobrania na stronie: www.radom.pl/data/other/oswiadczenie.pdf).

Trasa przejazdu:
plac Konstytucji 3 Maja - Żeromskiego – plac Kazimierza Wielkiego – Reja – Limanowskiego – Narutowicza – Sedlaka – Planty – Traugutta – Prażmowskiego – Czachowskiego – Żeromskiego – Zbrowskiego – Wodna – 25 Czerwca – Żwirki i Wigury – 11 Listopada – Szarych Szeregów – Wernera – Malczewskiego – Warszawska – Kusocińskiego – Chrobrego – Pileckiego – Kelles-Krauza – Focha – plac Jagielloński – Witolda – Kilińskiego – Focha – plac Konstytucji 3 Maja.

Na przejazd nie zapomnijcie zabrać znajomych, sąsiadów, dziewczyny, chłopaka, ale również gwizdków, trąbek oraz dobrego humoru! :)

Powiększ mapę

Radom. Specjalna Masa Krytyczna. Zagłosuj na rowery!

10:29, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 04 maja 2016

Co roku do Budżetu Obywatelskiego zgłaszamy projekty dotyczące infrastruktury dla rowerów i co roku dzięki Wam wygrywamy :) W edycji 2017 również liczymy na Wasze głosy!

Obszar ogólnomiejski
27. Ścieżki rowerowe - połączmy dzielnice ze śródmieściem
Projekt zakłada:
- budowę zjazdu z ronda dla rowerów - rondo Kisielewskiego - ul. Krakowska
- budowę asfaltowego łącznika łącznik dla rowerów ul. Czachowskiego - ul. Batorego
- likwidacja przycisków przy wszystkich przejazdach rowerowych poprzez sprzężenie sygnalizatorów dla rowerzystów z detekcją niekolizyjnych strumieni ruchu ogólnego

Radom. Łącznik rowerowy przez skrzyżowania Żeromskiego / Czachowskiego
38. Parkingi - nowe miejsca postojowe w Radomiu
Projekt zakłada zakup i montaż 200 stojaków typu odwrócone U na terenie miasta. Mimo, ze w Radomiu w ostatnich latach zamontowano sporą liczbę stojaków rowerowych, to działania były ukierunkowane przede wszystkim na szkoły. Nasza propozycja zakłada ustawianie stojaków na ulicach w pasie drogowym.

39. Radomskie Rowery Transportowe - zdrowie i ekologia
Projekt zakłada zakup 2 rowerów towarowych (cargo) z możliwością nieodpłatnego wypożyczania oraz zakup i montaż 2 zadaszonych wiat rowerowych z możliwością parkowania obu rowerów cargo i innych rowerów, jako promocję ekologicznego
transportu i zdrowego stylu życia. Podobne przedsięwzięcie wypożyczalni na większą skalę jest prowadzone od 2 lat przez Urząd Miasta w Warszawie.

Radom. Rower towarowy
Obszar I
Projekt nr 14. Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca - Prażmowskiego, Waryńskiego, Czachowskiego, Krakowska
Projekt został okrojony przez MZDiK z powodu braku gruntów miejskich i obecnie jest podobny do projektu 27 z obszaru ogólnomiejskiego. Zachęcamy jednak do głosowania na oba.
Batorego: łącznik pozwoli rowerzystom jadącym w kierunku osiedla Nad Potokiem ominąć obciążoną ruchem samochodowym skrzyżowanie Żeromskiego / Zbrowskiego.

Rondo Kisielewskiego: zjazd z ronda pozwoli rowerzystom jadącym w kierunku Miasta Kazimierzowskiego ominąć obciążoną ruchem samochodowym ul. Limanowskiego.

Radom. Łącznik rowerowy przy rondzie Kisielewskiego
Obszar III
Projekt nr 10. Ścieżki rowerowe na Borkach, Halinowie i Koziej Górze
Projekt zakłada budowę asfaltowej drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Maratońskiej od istniejącej trasy do ronda Łaskiego (wraz z przejazdem rowerowym) do drogi odbarczającej. Budowa drogi dla rowerów umożliwi mieszkańcom Koziej Góry i Halinowa dotarcie do zalewu na Borkach, ale również będzie fragmentem trasy rowerowej w kierunku zalewu w Domaniowie.

Radom. Droga dla rowerów, ul. Maratońska
Obszar IV
Projekt nr 15. Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, Michałowie
Projekt zakłada:
- budowę asfaltowej drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Szarych Szeregów od skrzyżowania z ulicą Wernera do istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej.
Dzięki inwestycji nastąpi połączenie drogi dla rowerów wzdłuż bulwarów nad Mleczną przez Stary Ogrodu z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej.

Radom. Droga dla rowerów, ul. Szarych Szeregów

Obszar V
Projekt nr 7. Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach

Projekt zakłada:
- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy: Kozienickiej od wiaduktu nad linią kolejową do ul. Żółkiewskiego
- wyznaczenie pasa rowerowego przy ciągach pieszych na ul. 11 Listopada (od ul. Struga do ul. Chrobrego)
- wyznaczenie przejazdu rowerowego z ulicy Placowej w ul. Kwiatkowskiego w kierunku ronda Dmowskiego
Kozienicka, 11 Listopada: zastosowane rozwiązania pozwolą bezpiecznie podróżować rowerzystom na trasie Gołębiów - śródmieście
Placowa: budowa przejazdu umożliwi dojazd mieszkańcom Glinic do drogi dla rowerów wzdłuż al. Grzecznarowskiego.

Jak głosować?

1. Przez internet
Jeśli masz już konto to przejdź od razu na stronę głosowania >>>
Jeśli nie masz konta to zarejestruj się w systemie głosowania. Po wprowadzeniu danych na wskazany adres e-mail dotrze wiadomość z linkiem weryfikacyjnym, który należy kliknąć (wiadomość powinna dotrzeć w ciągu 20 min w godzinach pracy urzędu lub do godziny 8.00 następnego dnia roboczego). Prosimy sprawdzić folder SPAM! Po oznaczeniu przyznanej liczby punktów należy nacisnąć przycisk "Głosuj" dla wybranego projektu. W przypadku zakończenia głosowania w obecnej edycji klikamy "zakończ głosowanie".
Mieszkańcy Radomia między 16 a 18 rokiem życia zobowiązani są załączyć skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia rodzica.

2. Przez tradycyjną kartę do głosowania
W punktach stałych jak i mobilnych pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych będą weryfikować tożsamość głosujących na podstawie dokumentu ze zdjęciem:

 • Centrum Komunikacji Społecznej - ul. Żeromskiego 53, pokój 104 (7.30-15.30)
 • Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. Struga 1 (7.30-19.00)
 • Biuro Rady Miejskiej - ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30)
 • Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pokój 19 (7.30-15.30)

Oprócz tego wzorem lat ubiegłych będziemy wnioskowali o mobilną urnę na naszych imprezach. Harmonogram Mobilnych Punktów Głosowania >>>


W ubiegłych edycjach Budżetu Obywatelskiego dzięki Waszym głosom udało się:

 • wprowadzić kontraruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych
 • wybudować drogę rowerową wzdłuż Potoku Północnego od Struga do Leśniczówki
 • wprowadzić liczne skróty i łączniki m.in. na Wałowej, Wierzbickiej, Prusa
 • wybudować sygnalizację świetlną dla pieszych na skrzyżowaniu Warszawska / Janiszewska
 • wybudować drogę dla rowerów na przedłużeniu parku Ustronie
 • doprowadzić do budowy drogi dla rowerów wzdłuż al. Grzecznarowskiego
 • doprowadzić do budowy ciągu pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Energetyków
09:27, bractworowerowe
Link Komentarze (2) »
wtorek, 08 marca 2016

Zapowiada się bogaty rok w inwestycje rowerowe. W ramach Budżetu Obywatelskiego, po 12 latach od budowy pierwszego fragmentu, zostanie w końcu dokończona trasa wzdłuż al. Grzecznarowskiego. W połączeniu z decyzją władz miasta o zmianach na skrzyżowaniu Traugutta / Narutowicza pozwoli to nam na dojechanie z Ustronia do centrum po dedykowanej rowerzystom infrastrukturze. Obecnie trwa wybór pracowni, która zaprojektuje brakujące odcinki po stronie Ustronia. Praktycznie jest gotowy projekt dla strony północnej osiedla, finansowany przez M1. Powstanie również długo oczekiwane przez mieszkańców połączenie Starej i Nowej Woli Gołębiowskiej, w przypadku tej inwestycji właśnie ruszył proces projektowy. W tym roku zostanie oddana również DDR wzdłuż Młodzianowskiej (tu wnosiliśmy o kilka nowych łączników, m.in. ze ślepą ul. Sandomierską) oraz kładka pieszo-rowerowa na Szarych Szeregów. W projekcie przebudowy skrzyżowania Żółkiewskiego - Zbrowskiego mają zostać ujęte przejazdy rowerowe i podłączenie z ciągiem pieszo-rowerowym na wiadukcie obok. Ponieważ nie dokończono ubiegłorocznej akcji ustawiania stojaków możemy liczyć na nowe w kilkudziesięciu miejscach (w pasie drogowym). Nie będziemy ukrywać, że liczymy również na powstanie pasów rowerowych np. na ulicy Lubelskiej czy Okulickiego. Poniżej omówimy poszczególne inwestycje:

1. Bulwary Mlecznej (ok. 1 km) - dokończenie inwestycji z poprzedniego roku, niestety na razie bez kluczowego odcinka łączącego się z drogą dla rowerów wokół zalewu na Borkach.

2. Ulica Czarnieckiego (ok. 100 m) - łącznik rowerowy pomiędzy dwoma fragmentami ulicy Zielonej, pozwoli na dotarcie mieszkańcom Wacyna i Janiszpola do centrum. Po cichu liczymy, że już niedługo po pasach rowerowych na ul. Okulickiego.

3. Ulica Energetyków (ok. 1,1 km) - jednostronny ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicami Stara i Nowa Wola Gołębiowska. Inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego pozwoli na bezpieczne dotarcie m.in. dzieciom do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19.

4. Aleja Grzecznarowskiego (ok. 2,2 km) - w ramach Budżetu Obywatelskiego po stronie południowej powstaną 3 brakujące fragmenty:
- rondo Dmowskiego - skrzyżowanie z obwodnicą południową
- ulica Radomskiego - ul. Biała
- ulica Biała - ulica Słowackiego (do istniejącej drogi dla rowerów)
Po stronie północnej:
- skrzyżowanie z obwodnicą południową - ulica Staroopatowska

5. Ulica Młodzianowska (ok. 1,6 km) - w ramach budowy nowej ulicy Młodzianowskiej oraz wiaduktu nad torami linii kolejowej nr 8 powstanie droga dla rowerów wraz z kładką pieszo-rowerową. Po wybudowaniu ulicy Tartacznej oraz Sosnowej mieszkańcy Ustronia zyskają połączenie z Borkami oraz Halinowem. Po wyznaczeniu nowego przejazdu przez aleję Grzecznarowskiego przy Komforcie przez trasę wzdłuż Potoku Południowego do mieszkańców Ustronia dołączą mieszkańcy Glinic.6. Ulica Młodzianowska (ok. 100 m) - w ramach budowy sygnalizacji świetlnej powstanie łącznik rowerowy pomiędzy dwoma fragmentami ulicy Sedlaka. Pozwoli to mieszkańcom przedzielonej "autostradą" dzielnicy, na wygodna i bezpieczną komunikację.7. Ulica Narutowicza (ok. 150 m) - w ramach przebudowy skrzyżowania Narutowicza / Traugutta / Mickiewicza powstanie łącznik rowerowy pomiędzy ul. Moniuszki a ul. Jaracza. Długo oczekiwana inwestycja pozwoli na dojazd do śródmieścia mieszkańcom Ustronia. Tym samym pierwsze osiedle zyska bezpośrednie połączenie z deptakiem.

8. Ulica Szarych Szeregów (ok. 100 m) - pierwsza kładka dedykowana rowerzystom w Radomiu, połączy dwie części osiedla Obozisko i umożliwi m.in. bezkolizyjne dotarcie do parku oraz do targowiska Korej.9. Ulica Warszawska (ok. 150 m) - w ramach inwestycji powstanie brakujące połączenie pomiędzy drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Warszawskiej a ulicą Sobieskiego. Tym samym z osiedla Michałów będzie można dojechać m.in. do Galerii Słonecznej po dedykowanej rowerzystom infrastrukturze.10. Ulica Żółkiewskiego (ok. 400 m) - w związku z budową marketu budowlanego będzie przebudowywane skrzyżowanie Żółkiewskiego / Zbrowskiego, powstanie wówczas połączenie z ciągiem pieszo-rowerowym przy nowym wiadukcie.

11:42, bractworowerowe
Link Komentarze (1) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 55
Chcesz być na bieżąco?
Dołącz do naszego newslettera!

Drogi rowerowe
Powiększ mapę >>>


stat4u
Bractwo Rowerowe jest
częścią ogólnopolskiej sieci
"Miasta dla rowerów"


Zaprzyjaźnione strony


stat4u