Kategorie: Wszystkie | Bezpieczeństwo pieszych
RSS
piątek, 17 marca 2017

W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem koncepcji organizacji ruchu na ulicach Miasta Kazimierzowskiego wystąpiliśmy o uwzględnienie kilku uwag dotyczących ruchu pieszego i rowerowego:

 1. Ulica Rwańska - ulica ta zgodnie z uchwałą nr 459/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska” jest przestrzenią publiczną o charakterze deptaka. Plan ustala komunikację samochodową wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych i mieszkańców posesji oraz w ściśle określonych godzinach dla samochodów dostawczych. W związku z powyższym wnosimy o zaproponowanie takiej organizacji ruchu, która będzie w zgodzie z Uchwałą Rady Miejskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pieszym wnosimy o przewidzenie montażu automatycznego słupka blokującego wjazd samochodów od strony pl. Kazimierza Wielkiego.

 2. Ponadto po wybudowaniu parkingu podziemnego pod płytą Rynku nie jest zasadne utrzymywanie ruchu samochodowego dla osób z poza ul. Rwańskiej – wjazd do parkingu zaprojektowano od strony ul. Wolność. Ponadto dostępność tego obszaru będzie zapewniona przez ulice: Grodzką, Małą, Wolność, Szewską). Główna ulica Miasta Kazimierzowskiego (łącząca deptak na ul. Żeromskiego z Rynkiem) powinna mieć charakter reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej;

 3. Ulica Szwarlikowska - z uwagi na planowaną budowę połączenia rowerowego od strony pl. Kotlarza wnosimy o uwzględnienie tego faktu przez dodanie tabliczki T-22 pod znakiem D-4a;

 4. Wnosimy o nie wyznaczanie kontrpasów. Na tego typu obszarze o wiele lepiej sprawdza się funkcjonujący obecnie kontraruch rowerowy dopuszczony jedynie za pomocą oznakowania pionowego. Parkowanie samochodów na chodniku można wyeliminować za pomocą stylowych słupków blokadowych U-12c lub znaków;

 5. Wałowa / Rwańska - wnosimy o wyznaczenie przejazdu dla rowerów obok istniejącego przejścia (pasa dla rowerów). Obecna organizacja ruchu jest nieczytelna dla kierowców, którzy nie wiedzą, że rowerzyści mają prawo poruszać się zarówno na kierunku Rwańska - Żeromskiego jak i pl. Kazimierza Wielkiego – Żeromskiego;

 6. Wałowa / Mała - wnosimy o wyznaczenie krótkiego kontrapasa w rejonie skrzyżowania. Z uwagi na szerokość jezdni ul. Małej kierowcy chcący skręcić w lewo dojeżdżają do krawędzi jezdni uniemożliwiając tym samym rowerzystom poruszającym się ul. Wałową skręt w ul. Małą;

 7. Wolność / Reja - z uwagi na śródmiejskie położenie ulicy i konieczność zachowania priorytetu dla ruchu pieszego wnosimy o zachowanie wszystkich przejść wrysowanych na stałej organizacji ruchu (3 przejścia);

 8. Wnosimy o równomierne rozmieszczenie stojaków u-kształtnych dla rowerów na projektowanym obszarze;

 9. Wnosimy, wzorem Starego Miasta w Krakowie, o zastosowanie na projektowanym obszarze znaków w rozmiarze mini wraz ze stylowymi, czarnymi słupkami podtrzymującymi znaki;

 10. Wnosimy o uniemożliwienie nielegalnego parkowania samochodów na chodnikach za pomocą stylowych słupków blokadowych U-12c, szczególnie w miejscach, gdzie chodniki mają szerokość 1,5 m lub mniejszą (np. ulica Grodzka, Esterki).

Kraków. Mini znaki drogowe

07:04, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
piątek, 10 lutego 2017

Poniżej przedstawimy odpowiedź MZDiK na nasz wniosek dotyczący umożliwienia przejazdu rowerzystom poruszającym się od strony ulicy Mariackiej na wprost przez skrzyżowanie Młodzianowska / 1905 Roku oraz na wprost z pasa zewnętrznego ulicy Chrobrego przez skrzyżowanie Struga / Pileckiego (treść naszego wniosku >>>).

W odpowiedzi na pismo dotyczące zmian na skrzyżowaniu ul. Młodzianowskiej z ul. 1905 Roku informuję, że rowerzyści poruszający się od strony ul. Mariackiej w kierunku ul. Młodzianowskiej mają możliwość przejazdu przez skrzyżowanie wykorzystując istniejące przejazdy rowerowe na trzech wlotach. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania naraża rowerzystów na kolizję z pojazdami skręcającymi w lewo w ul. 1905 Roku (w kierunku Borek), również geometria skrzyżowania nie pozwala na jazdę pojazdów na wprost. Tut. Zarząd rozważy możliwość wykonania przejścia i przejazdu dla rowerzystów typu „tukan" na wlocie ul. 1905 Roku. Dzięki temu rozwiązaniu rowerzyści będą mogli pokonać skrzyżowanie nie narażając się na kolizję z pojazdami.

Jednocześnie informuję, że nie jest możliwe wprowadzenie przedstawionych zmian (dopuszczenie jazdy rowerzystów na wprost z prawego pasa służącego do skrętu w prawo) na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Pileckiego ponieważ na przedmiotowym skrzyżowaniu występuje wzmożony ruch autobusów skręcających w prawo z ul. Chrobrego w ul. Struga. Każdy rowerzysta jadący na wprost, który zatrzyma się przed linią warunkowego zatrzymania P-14 będzie blokował skręt autobusu gdy na sygnalizatorze S-2 będzie dopuszczony warunkowy skręt w prawo. Z przeprowadzonych pomiarów natężenia ruchu wynika, iż na przedmiotowym skrzyżowaniu nie występuje ruch rowerowy z ul. Chrobrego w ul. Pileckiego. Tut. Zarząd nie ma podstaw do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu przy wjeździe na parking przy Teatrze Powszechnym ponieważ teren ten został przekazany porozumieniem i jest Zarządzany przez Teatr Powszechny.

Radom. Chrobrego / Struga / Pileckiego

13:06, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
sobota, 14 stycznia 2017
Ruszył Budżet Obywatelski 2018! Urząd Miejski zbiera wnioski, które po przeanalizowaniu możliwości realizacji trafią pod głosowanie. I tym razem nie mogło zabraknąć naszych projektów. Cały czas skupiamy się na najważniejszym - mimo wielu lat budowy infrastruktury dla rowerów nadal brakuje spójnej sieci tras umożliwiającej sprawne i bezpieczne poruszanie się po mieście. Nasze projekty wpisują się w rozbudowę systemu dróg dla rowerów zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych Radomia dotyczących poprawy środowiska życia mieszkańców oraz funkcjonowania układu transportowego (m.in. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia, Strategii Rozwoju Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Okręg ogólnomiejski

Rower miejski – nowe stacje wypożyczeń

Projekt zakłada rozbudowę systemu roweru publicznego o kolejnych 5 stacji i 50 rowerów. Miasto wielkości Radomia docelowo powinno dysponować minimum 40 stacjami i 400 rowerami, po ewentualnej wygranej liczba stacji w systemie wzrośnie do 30 a rowerów do 300. Projekt zakłada ponadto wyposażenie 50 nowych rowerów w fotelik do przewozu dzieci.

Poznań. Rower publiczny z fotelikami. Zdjęcie: UM Poznań

Okręg nr 1

Ścieżki rowerowe w Śródmieściu. Etap II

Projekt zakłada budowę:
 • asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów po północnej stronie Potoku Północnego od istniejącej trasy na ul. Struga do drogi rowerowej wzdłuż Osiedla Słonecznego;
 • połączenie pasów dla rowerów na ul. Kościuszki z drogą dla rowerów na ul. Kościuszki wraz z przeniesieniem przejścia w oś głównej alejki parku Planty i budową w tym miejscu przejazdu dla rowerów.

Radom. Budżet obywatelski 2018

Okręg nr 2
Ścieżki rowerowe na Ustroniu. Etap III

Projekt zakłada budowę asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Jana Pawła II od końca istniejącej trasy przy Publicznym Przedszkolu nr 14 do parkingu przed sklepem Carrefour oraz po wschodniej stronie od skrzyżowania z ul. Osiedlową do drogi dla rowerów wzdłuż al. Grzecznarowskiego. Projekt zakład również wyznaczenie przejścia i przejazdu dla rowerów przez ul. Osiedlową umożliwiającego dojazd m.in. do bloku Osiedlowa 2.

Radom. Budżet obywatelski 2018

Okręg nr 3.
Ścieżki rowerowe na Południu

Projekt zakłada budowę asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów na ul. Wierzbickiej od istniejącej drogi dla rowerów na ul. Czarnoleskiej do istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Toruńskiej wraz z wyznaczeniem przejazdów dla rowerów przez skrzyżowanie Wierzbicka / Toruńska.

Radom. Budżet obywatelski 2018

Okręg nr 4.
Ścieżki rowerowe na XV-leciu i Michałowie

Projekt zakłada budowę:
 • asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Chrobrego od istniejącej trasy wzdłuż ul. Chrobrego do skrzyżowania z Chrobrego / Struga;
 • asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Aleksandrowicza od istniejącej trasy wzdłuż ul. Mieszka I do pierwszego wjazdu na teren parkingu przed szpitalem na Józefowie.

Radom. Budżet obywatelski 2018

Radom. Budżet obywatelski 2018


Okręg nr 5.

Ścieżki rowerowe na Os. Nad Potokiem i Dzierzkowie

Projekt zakłada budowę:
 • asfaltowego, dwukierunkowego łącznika od drogi dla rowerów wzdłuż ul. Olsztyńskiej do przejazdu dla rowerów przez ul. Struga;
 • asfaltowego, dwukierunkowego łącznika dla rowerów ul. Odrodzenia - ul. Janowiecka;
 • asfaltowego, dwukierunkowego łącznika dla rowerów ul. Odrodzenia - ul. Szczecińska.

Radom. Budżet obywatelski 2018

 

Radom. Budżet obywatelski 2018

Radom. Budżet obywatelski 2018

10:39, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 07 grudnia 2016

W Radomiu coraz bardziej widać potrzebę zatrudnienia osoby, która na etapie projektowania będzie czuwała nad uwzględnieniem potrzeb ruchu rowerowego, tzw. oficera rowerowego. Poniżej kolejny tego przykład.

W ramach Radomskiego Programu Drogowego utwardzane są ulice, które z racji klasy nie ma potrzeby wyposażać w twardą infrastrukturę rowerową. Jednak są to często ulice ślepe i należy zapewnić ich przejezdność na dwóch kołach. Z tym przypadkiem mamy do czynienia na Obozisku, gdzie kilka ulic dochodzi, ale nie łączy się z ul. Szarych Szeregów. Już przeprowadzony 4 lata temu remont ul. Śniadeckich zmusił mieszkańców do budowy nieformalnego najazdu na wysoki krawężnik, który umożliwił im dojazd do ul. Szarych Szeregów.

Radom. Ślepa ul. Śniadeckich

Niedługo problem braku łącznika może dotknąć też mieszkańców sąsiedniej ul. Różanej, ale również tych, którzy będą chcieli się przez nią dostać na niedawno wybudowaną kładkę. Właśnie ogłoszono przetarg na utwardzenie ulicy, który nie tylko nie przewiduje łącznika, ale również wprowadza przegrodę w postaci zapory uniemożliwiając tym samym przejazd rowerem.

Poniżej treść pisma skierowanego do MZDiK oraz nasza rysunek z propozycją rozwiązania.

Po zapoznaniu się z projektem budowy ul. Różanej wnosimy o wykonanie łącznika dla rowerów z przyszłą droga dla rowerów wzdłuż ul. Szarych Szeregów. Wnosimy również o dodanie tabliczek T-22 pod znakami D-4a i D-4b oraz rezygnację z zapory drogowej U-20b na rzecz słupków blokujących U-12c.


Radom. Łącznik rowerowy Różana - Szarych Szeregów

12:00, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 21 listopada 2016

Kontynuujemy prace związane z udrożnieniem tras rowerowych. Poniżej kolejne pismo do MZDiK.

W związku ze zbliżającym się terminem oddana do użytku drogi dla rowerów wzdłuż ul. Młodzianowskiej zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie dojazdu do niej rowerzystom poruszającym się od strony ulicy Mariackiej. Wnosimy o rozważenie propozycji wprowadzenia na skrzyżowaniu Młodzianowska / 1905 Roku oznakowania poziomego w postaci znaku P-27 oraz dodania pod znakiem C-8 tabliczki T-22.

Radom. Młodzianowska / 1905 Roku. GeoportalRadom. Młodzianowska / 1905 Roku. Google GSV

Wnosimy również o rozważenie możliwości dopuszczenia jazdy na wprost z pasa zewnętrznego ulicy Chrobrego w kierunku ulicy Pileckiego. Obecnie rowerzyści, którzy skorzystali z parkingu dla rowerów przed Galerią Słoneczną w celu dojechania do placu Jagiellońskiego muszą poruszać się środkowym pasem jezdni a tuż po przejechaniu skrzyżowania zrobić przeplot przez pas ruchu co pogarsza ich bezpieczeństwo. Obowiązująca organizacja ruchu umożliwia jazdę na wprost z pasa zewnętrznego jedynie autobusom jednak ten kierunek (Chrobrego - Pileckiego) nie jest obsługiwany żadną linią. Proponujemy na znaku wskazującym kierunek ruchu zamienić piktogram autobusu na symbolu roweru (podobnie jak to zostało zrobione przed skrzyżowaniem Traugutta / Piłsudskiego) oraz wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci znaku P-27. W ramach tej propozycji należy ewentualnie uwzględnić zmiany w oznakowaniu wjazdu na parking przed teatrem dodając m.in. tabliczkę T-22 pod znakiem D-4a.

Radom. Chrobrego / Struga. Geoportal

Radom. Chrobrego / Struga. Google GSV

09:07, bractworowerowe
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 14 listopada 2016

W związku z zakończeniem budowy kładki na Obozisku oraz brakiem możliwości wjazdu na nią z poziomu ulicy Szarych Szeregów zwróciliśmy się do MZDiK z wnioskiem o dobudowanie pochylni. Chcemy umożliwienia przedostania się na drugą stronę nie tylko osobom na wózkach inwalidzkich czy rodzicom z wózkami udającymi się do pobliskiego żłobka. Wnioskujemy, aby pochylnia po stronie południowej miała możliwie prostolinijny przebieg, który umożliwi skorzystanie z niej również rowerzystom. Z kolei po stronie północnej uważamy, że nie ma potrzeba budować pochylni a jedynie chodnik, który jednak nie może być dłuższy niż 200 m. Dzięki czemu zostanie spełniony warunek z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie:

Dojście do kładek, o którym mowa w ust. 1, powinno być przewidziane jako pochylnia, a wyjątkowo jako schody, gdy warunki terenowe i brak miejsca nie pozwalają na wykonanie pochylni, pod warunkiem że zapewniono osobom niepełnosprawnym możliwość przekroczenia przeszkody w poziomie w odległości nie większej niż 200 m.

Nasz wniosek jest zbieżny z realizacją wygranej w budżecie obywatelskim asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Szarych Szeregów oraz planami miasta dotyczącymi remontu paku Obozisko.

Radom. Kładka nad ul. Szarych Szeregów. Podkład: geoportal.gov.pl

Zdjęcie satelitarne: geoportal.gov.pl

15:07, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 30 października 2016
Magazyn Rowertour po raz trzeci sprawdził jak bardzo przyjazne rowerzystom są polskie miasta. Badanie zostało przeprowadzone poprzez wysłanie ankiet do urzędów miast a zainteresowane organizacje społeczne mogły zweryfikować odpowiedzi urzędników. I całe szczęście, gdyż MZDiK wysłał niepełne dane a dzięki naszej wiedzy skoczyliśmy w rankingu o kilka pozycji do góry. Jednak wysokie miejsce to przede wszystkim wynik zaangażowania Bractwa Rowerowego w budowę udogodnień dla rowerów. Takie projekty ja kontraruch, walka o stosowanie asfaltu zamiast kostki betonowej czy namówienie do wprowadzenia standardów stojaków zaowocowały 6 miejscem. Niestety wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić. Wart uwagi jest szczególnie punkt dotyczący pozyskanych środków z UE na rozwój infrastruktury rowerowej...

Poniżej wyciąg dotyczący Radomia, z pełnym raportem można zapoznać się kupując najnowszy numer Rowertouru. 
Radom: 40,9 punktów i 6 miejsce , skok o 9 ↑ (15 miejsce w roku 2014)
Liderzy: Gdańsk (55), Toruń (48,3), Wrocław (47,9)
 1. Długość pasów dla rowerów, dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych - Radom: 65 km, punkty: 7,9. Lider: Rzeszów (18,3)
 2. Długość dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych wykonanych z kostki - Radom: 3 km, punkty: 3. Lider: Radom.
 3. Długość ciągów pieszo-rowerowych - Radom: 14,1 km, punktów 2,5. Lider: Gdańsk (3 pkt.)
 4. Długość ulic z pasami dla rowerów- Radom: 1,1 km, punktów 1. Liderzy: Wrocław, Katowice, Częstochowa (3 pkt.)
 5. Długość infrastruktury dla rowerów wybudowanej w okresie 01.01.2014-30.09.2016 - Radom: punktów 0 - MZDiK nie przekazał takich informacji. Liderzy: Rzeszów, Lublin (3 pkt.)
 6. Długość infrastruktury, która zostanie wyremontowana do końca 2016 r. - Radom: punktów 0 - MZDiK nie przekazał takich informacji. Liderzy: Tychy, Gdynia, Ruda Śląska (3 pkt.)
 7. Długość ulic jednokierunkowych z dozwolonym ruchem rowerowym pod prąd - Radom: 14,28 km, punktów 3. Lider: Radom.
 8. Długość dróg w strefach zamieszkania oraz tempo 30 - Radom: 23 km, punktów 5. Liderzy: Gdańsk, Wrocław (6 pkt.)
 9. Przejezdność centrum miasta dla rowerów - Radom: punktów 3. Liderzy: Radom, Gdańsk, Słupsk
 10. Przejezdność z centralnego punktu miasta na jego rogatki nieprzerwaną siecią dróg rowerowych - Radom: punktów 0, Liderzy: Gdańsk, Warszawa, Białystok (3 pkt.)
 11. Stojaki U-kształtne w stosunku do liczby mieszkańców - Radom: punktów 3. Liderzy: m.in. Radom, Gdańsk, Toruń
 12. Rozwiązania jakimi miasto chciało się pochwalić - Radom: punktów 1,5. Liderzy: m.in. Gdańsk, Toruń, Wrocław (3 pkt.)
 13. Standardy obowiązujące przy projektowaniu i budowaniu infrastruktury rowerowej - Radom: punktów 1,5. Lider: Rybnik (3 pkt.)
 14. Działania miękkie Urzędu Miejskiego na rzecz rowerzystów - Radom: punktów 1. Liderzy: m.in. Gdańsk, Wrocław, Olsztyn (3 pkt.)
 15. Pozyskane środki z UE na rozwój infrastruktury rowerowej - Radom: punktów 0. Liderzy: m.in. Gdańsk, Opole, Szczecin (3 pkt.)
 16. Czy istnieją ograniczenia ruchu rowerów w parkach miejskich - Radom: punktów 3. Liderzy: m.in. Radom, Gdańsk, Toruń
 17. Przewóz rowerów środkami komunikacji miejskiej - Radom: punktów 3. Liderzy: m.in. Radom, Gdańsk, Toruń
 18. System roweru publicznego, pomiary ruchu rowerowego, audyt zewnętrzny - Radom: punktów 0. Liderzy: m.in. Gdańsk, Toruń, Słupsk (3 pkt.)

Rowertour - ranking miast. Radom 6 miejsce

12:13, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 19 października 2016

Czas na finał cyklu wycieczek rowerowych Jazda z miasta! 23 października Salon Rowerowy „Rodex”, „Gazeta Wyborcza” i Bractwo Rowerowe zapraszają na ostatnią w tym roku przejażdżkę – do ośrodka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku.

Wyprawa zamykająca cykl będzie krótka. Przyjdzie nam pokonać nieco ponad 35 kilometrów w obie strony. Najwygodniej i najwydajniej będzie się jechało rowerem MTB, krosowym ewentualnie trekingowym. Nie będzie dobrym wyborem rower miejski – ze względu na Wielką Górę (176 m n.p.m.), którą zazwyczaj zdobywamy i wiosną, i jesienią.

Spotykamy się o godz. 10 tuż za mostem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. Dojazd na miejsce zbiórki od skrzyżowania Żółkiewskiego/Zbrowskiego (ze światłami): ul. Energetyków, Stara Wola Gołębiowska do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Po jego minięciu pilnujemy pierwszego skrętu w prawo, w asfaltową drogę. I to jest miejsce naszego spotykania. O godz. 10.15 rozpoczynamy wycieczkę.

Asfaltową drogą przez Kozłowskie Komorniki dotrzemy do szutru wiodącego do zielonego szlaku pieszego. Jednak na „zielony” nie wjedziemy. Nieco wcześniej odbijemy w lewo, by przedostać się do zielonego szlaku rowerowego prowadzącego na Wielka Górę. Po zdobyciu wzniesienia zjedziemy zeń nieoznakowaną leśną ścieżką do szutru Kozłów-Kieszek. Skierujemy się w stronę tej ostatniej miejscowości.

Po drodze natkniemy się na zielony szlak rowerowy. Skorzystamy z niego. Po około dwóch kilometrach doprowadzi nas on do zielonego szlaku pieszego, a ten do ośrodka RDLP w Jedlni-Letnisku.

W ośrodku czeka nas piknik z pieczeniem kiełbasek i upominkami od Salonu Rowerowego „Rodex”.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w wycieczce? Trzeba wysłać SMS pod numer 7255 o treści RAD(kropka)JAZDA(kropka)imię i nazwisko, np. RAD.JAZDA.Jan Kowalski. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Po wysłaniu wiadomości otrzymacie państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę z Miasta! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę... np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do piątku 21 października, do północy.

Przypominamy: sprawdźcie kilka dni przed imprezą, czy wasz rower jest w pełni sprawny! Przed wyjazdem na wycieczkę wrzućcie do plecaka lub sakw łatki, ewentualnie zapasową dętkę i pompkę. Nie zapomnijcie o bidonach z napojami!

Na trasie będą nas wspierać – jak w każdej z tegorocznych edycji – cykliści z klubu Orkan przy radomskim PTTK.

Impreza nie odbędzie się, gdyby padał deszcz. Przełożymy ją wówczas na 30 października.

Powrót z ! odbywa się we własnym zakresie.

Na kolejne Jazdy... zapraszamy w przyszłym roku. Pierwsza – tradycyjnie w kwietniu. 

Radom. Jazda z miasta!

10:52, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
sobota, 08 października 2016

Z pewnym opóźnieniem przedstawimy uwagi naszego stowarzyszenia do koncepcji remontu parku Michałów.

W nawiązaniu do konsultacji planów dotyczących remontu parku Michałów zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w projekcie poniższych uwag:

 1. Główna aleja parkowa oprócz funkcji rekreacyjnych pełni również funkcję ciągu komunikacyjnego, w związku z tym zarówno pieszy jak i rowerzysta oczekuje, że będzie to połączenie możliwie najkrótsze. Zaproponowane przez projektanta meandrowanie głównej alejki na wysokości stawu jest niepotrzebne i wydłuży czas przejścia (nasz propozycja przebiegu na czerwono). Nie beznaczenia jest też przejezdność alejki dla samochodów technicznych ZUK;
 2. Podobne oczekiwanie mamy w stosunku do alejki prowadzącej do wejścia na teren Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi. Tym bardziej, że jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi i nadkładanie drogi przez dzieci niepełnosprawne nie jest wskazane (nasz propozycja przebiegu na czerwono). Nie bez znaczenia jest również umożliwienie dojazdu służbom ratunkowych od południowej strony szkoły;
 3. Wnosimy o umożliwienie wjazdu rowerami na alejki parkowe poprzez podłączenie ich bezpośrednio do jezdni ul. Królowej Jadwigi oraz jezdni ulic wewnętrznych. Wnosimy, aby było to połączenie bezkrawężnikowe i zaniżone do 0 cm (rozwiązanie znane z parku Ustronie);
 4. Wnosimy o likwidację schodów w pobliżu bloku Piastowska 13 prowadzących do park i zastąpienie ich łagodną pochylnią;
 5. Wnosimy o zaprojektowanie wyłukowań (min. 4 m) przy każdym ze skrzyżowań alejek parkowych. Dzięki temu nie będzie przedeptów oraz ułatwi się przejazd samochodów technicznych ZUK oraz służb ratunkowych;
 6. Z uwagi na natężenie ruchu pieszego oraz ze względu na obsługę samochodów technicznych ZUK wnosimy, aby główna aleja miała minimum 4 m szerokości a boczne minimum 3 m;
 7. Wnosimy o wykonanie wszystkich alejek parkowych z masy bitumicznej. Taka nawierzchni pozwoli na wygodne korzystanie z parku rodzicom spacerującym z wózkami, osobom niepełnosprawnym a także najmłodszym użytkownikom poruszającym się na rolkach, deskorolkach czy hulajnogach. Powierzchnia bitumiczna (czarna) jest tańsza od kostki betonowej, łatwiej ją również utrzymać w odpowiednim stanie, gdyż nie przerasta trawą;
 8. Projekt zagospodarowania terenu nie zawiera lokalizacji stojaków dla rowerów. Proponujemy ustawienie po 5 szt. przed każdym z placów zabaw, przy siłowni zewnętrznej, placu do workoutu oraz 2 szt. przy toaletach. Odradzamy ustawianie stojaków przy każdej ławce czy siedziskach, takie rozwiązanie nie sprawdziło się w pozostałych radomskich parkach

Radom. Plan parku Michałów

17:12, bractworowerowe
Link Komentarze (2) »
niedziela, 25 września 2016

Popracowaliśmy chwilę nad rozmieszczeniem stacji, zapraszamy do dyskusji. Temat jest trudny i mocno teoretyczny, na jedną hipotezę mamy 3 inne, równie dobre. Do tego 15 stacji to za mało jak na system dla miasta wielkości Radomia. Dość powiedzieć, że powinien posiadać 10-16 stacji na każdy km², a średnia odległość między stacjami powinna wynosić ok. 300 metrów, zaś „Przewodnik po planowaniu systemu rowerów publicznych” liczy ponad 150 stron (zobacz >>>).
Generalnie stacje powinny być jak najbliżej źródeł i celów podróży jednak np. czy lokalizacja w głębi osiedla, tuż pod jakimś wieżowcem, nie będzie przyczynkiem do dewastacji? Ten problem mamy na Michałowie: czy stawiać stację na Królowej Jadwigi czy na Królewskiej? Do tego warto rozważyć ukształtowanie terenu. Np. na Gołębiowie wielu osobom będzie łatwiej dojść z ul. Skorupki, nawet po schodach, do końcowego przy ul. Struga niż wyjechać uliczkami do tej ulicy (przy okazji zabierając sobie cenne darmowe minuty na kluczenie). Za to stawiając stacje na końcowym autobusów linii 9 teoretycznie włączamy do systemu również część mieszkańców Osiedla Nad Potokiem, stawiając przy Zbrowskiego tracimy jedną "pierzeję", bo tam jest park.

Niebieskie - stacje miejskie (18)
Żółte - potencjalne stacje sponsorskie (3)

Założenia lokalizacji stacji:

 • największe zagęszczenie w śródmieściu - główny generator ruchu;
 • centra największych osiedli;
 • w miarę możliwości przy drogach dla rowerów prowadzących z głównych osiedli do śródmieścia;
 • ze względu na ograniczoną liczbę rezygnacja z włączenia do sytemu osiedli z przewagą zabudowy jednorodzinnej;
 • w miarę rozbudowy systemu kolejne stacje na osiedlach o ekstensywnej zabudowie;
 • lokalizacja na terenach miejskich z wyjątkiem dworca kolejowego (do uzgodnienia z Pocztą Polską);
 • rower publiczny jako uzupełnienie systemu komunikacji miejskiej a nie jako środek rekreacji (stąd brak stacji przy zalewie na Borkach).

09:50, bractworowerowe
Link Komentarze (5) »
środa, 14 września 2016

W związku z planami dotyczącymi uruchomienia sygnalizacji świetlnej przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" na ul. Struga zwróciliśmy się do MZDiK z wnioskiem o rozbudowę infrastruktury dla rowerów. Wydaje się, że najlepszym pomysłem na rozwiązanie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu Struga / 11 Listopada / Olsztyńska będzie poprowadzenie drogi dla rowerów wzdłuż ogrodzenia DPS. Między drzewami jest odpowiednia ilość miejsca, żeby połączyć projektowany przejazd przy nowej sygnalizacji z istniejącą drogą dla rowerów wzdłuż ul. Olszyńskiej. Budowa sygnalizacji jest zbieżna z projektem Bractwa Rowerowego z Budżetu Obywatelskiego dotyczącego budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kozienickiej i 11 Listopada. Inwestycja ma ruszyć w przyszłym roku. Poniżej schemat naszej propozycji.

Radom. Struga - 11 Listopada - Olsztyńska

Radom. Struga - 11 Listopada - Olsztyńska

 

15:27, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »

W związku z planami przebudowy skrzyżowania Szarych Szeregów / Wernera / Mireckiego oraz budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Szarych Szeregów zwróciliśmy się do MZDiK z wnioskiem o uwzględnienie ruchu rowerowego na każdym ramieniu w/w skrzyżowania poprzez wyznaczenie przejazdów dla rowerów. Poprosiliśmy również o podłączenie drogi dla rowerów biegnącej po stronie parku Stary Ogród z parkingiem przed galerią Atrium Gama oraz z parkingiem przed Radomskimi Halami Mięsnymi. Poniżej propozycja przebiegu. 

Radom.Szarych Szeregów / Wernera / Mireckiego. Atrium Gama Radomskie Hale Mięsne

09:18, bractworowerowe
Link Komentarze (1) »

Musimy zacząć łączyć w sieć fragmenty istniejących dróg dla rowerów, bez tego trudno będzie mówić o masowości ruchu rowerowego. Czasem na przeszkodzie rozbudowy stają istniejące obiekty, które wydają się nie do pokonania. Wystarczy jednak trochę sprytu i pomyślunku, żeby osiągnąć sukces. Jedną z takich "ścian" jest wiadukt na ul. Warszawskiej. Obecnie, na kierunku Szarych Szeregów - 11 Listopada, nie do pokonania ani rowerem ani wózkiem inwalidzkim. Poniżej nasz propozycja rozwiązania tego problemu wysłana do MZDiK i Prezydenta.

W związku z wygraną w budżecie obywatelskim projektu dotyczącego budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Szarych Szeregów i 11 Listopada wnosimy o rozważenie pod względem technicznym i prawnym możliwości budowy bezkolizyjnego przejazdu dla rowerzystów w świetle wiaduktu pod ul. Warszawską. W naszej ocenie w grę wchodzą dwa rozwiązania: zniesienie schodów i w to miejsce wybudowanie pochylni o odpowiednim spadku, bądź dobudowanie pod wiaduktem drogi dla rowerów niezależnej od ciągu pieszego. W przyszłości, po wybudowaniu drogi dla rowerów na ul. 11 Listopada ciąg ten stanie się bardzo atrakcyjnym na kierunku północ-południe. Jeśli nie będzie możliwości wykonania bezkolizyjnego połączenia wnosimy o rozważenie uruchomienia sygnalizacji świetlnej dla pieszych i rowerzystów w poziomie jezdni ul. Warszawskiej wraz z dwukierunkową drogą dla rowerów wzdłuż łącznicy z ul. 11 Listopada.
Radom. Bezkolizyjnie pod Warszawską

Radom. Bezkolizyjnie pod Warszawską

Radom. Bezkolizyjnie pod Warszawską

Radom. Bezkolizyjnie pod Warszawską08:32, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 13 września 2016

To będzie przedostatnia Jazda z Miasta! w tym roku. W niedzielę 18 września pojedziemy do Pionek. Na wyprawę zapraszają Salon Rowerowy „Rodex", radomski oddział „Gazety Wyborczej” i Bractwo Rowerowe.

Spotykamy się o godz. 10 tuż za mostem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce zbiórki, trzeba minąć skrzyżowanie Żółkiewskiego – Zbrowskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dojedziemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Po jego minięciu pilnujemy pierwszego skrętu w prawo, w asfaltową drogę. I to jest miejsce naszego spotykania. O godz. 10.15 rozpoczynamy wycieczkę. Do przejechania będziemy mieli około 30 km w jedną stronę.

Asfaltową drogą przez Kozłowskie Komorniki dojedziemy do szutru prowadzącego do zielonego szlaku pieszego. Wjedziemy na szlak po skręcie w lewo. „Zielony” doprowadzi nas do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku. Wąską ścieżką przedostaniemy się do trasy Radom – Kozienice, przetniemy ją i żółtym szlakiem rowerowym dotrzemy do Mysich Górek. Po pokonaniu wzniesienia krótki odpoczynek i asfaltowa część wycieczki: Adolfin – Sokoły. W Sokołach na skraju lasu znów kilka minut na złapanie oddechu. Po przerwie tradycyjnie podzielimy się na dwie grupy: tych, co uwielbiają Góry Miłosne (charakter typowy dla wypraw górskich), i tych, co w nich nie gustują. Pierwsi pojadą grzbietem wzniesień, drudzy wzdłuż torów kolejowych w kierunku Pionek. Obie ekipy spotkają się przed restauracją Adria. Stąd ostrożnie i w mniejszych grupach przedostaniemy się przez Pionki do siedziby Nadleśnictwa Kozienice przy ul. Partyzantów. A tam finał wyprawy – z ogniskiem i upominkami od Salonu Rowerowego „Rodex”. Nie zabraknie również prezentów od leśników – m.in. świetnych przewodników po lasach podległych RDLP w Radomiu, które zawsze ma dla uczestników JzM! Lidia Zaczyńska z Nadleśnictwa Kozienice.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w wycieczce? Trzeba wysłać SMS pod numer 7255 o treści RAD(kropka)JAZDA(kropka)imię i nazwisko, np. RAD.JAZDA.Jan Kowalski. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Po wysłaniu wiadomości otrzymacie państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę z Miasta! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do piątku, 16 września, do północy.

Przypominamy: sprawdźcie kilka dni przed imprezą, czy Wasz rower jest w pełni sprawny! Przed wyjazdem na wycieczkę wrzućcie do plecaka lub sakw łatki, ewentualnie zapasową dętkę i pompkę. Nie zapomnijcie o bidonach z napojami!

Na trasie będą nas wspierać – jak w każdej z tegorocznych edycji – cykliści z klubu Orkan przy radomskim PTTK.

Impreza nie odbędzie się, gdyby padał deszcz. Przełożymy ją wówczas na 25 września.

Przypominamy, że powrót z JzM! odbywa się we własnym zakresie.

Radom. Jazda z miasta!

20:37, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 11 września 2016

Centrum Handlowe Echo z ul. Żółkiewskiego 4 jest drugim miejscem, gdzie w 2016 roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe w ramach akcji Rowerem na zakupy. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed wejściem ustawiono 8 stojaków w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie w sumie 16 rowerów. Warto dodać, że pierwotnie przed sklepem zamontowane były stojaki wyrwikółki. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Trzy stojaki u-kształtne pojawiły się również przed nową Biedronką na Michałowie oraz jeden przed salonem Fryzjerskim "Pająk" na ul. Curie-Skłodowskiej.

Do tegorocznej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej "Rowerem na zakupy" przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 36 miejsc parkingowych:
1. Galeria Atrium Gama, ul. Mireckiego 14 - 12 miejsc parkingowych
2. Centrum Handlowe Echo, ul. Żółkiewskiego 4 - 16 miejsc parkingowych
3. Biedronka, ul. Warszawska 98 - 6 miejsc parkingowych
4. Salon fryzjerski Pająk, ul. Curie-Skłodowskiej 6 - 2 miejsca parkingowe

W ciągu pięciu lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 488 miejsca parkingowe oraz 3 stacje naprawy rowerów.

Radom. Centrum Handlowe Echo, ul. Żółkiewskiego

Radom. Centrum Handlowe Echo, ul. Żółkiewskiego

Radom. Biedronka, ul. Warszawska 6

Radom. Pająk Fryzjer, ul. Curie-Skłodowskiej 6

18:11, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 55
Chcesz być na bieżąco?
Dołącz do naszego newslettera!

Drogi rowerowe
Powiększ mapę >>>


stat4u
Bractwo Rowerowe jest
częścią ogólnopolskiej sieci
"Miasta dla rowerów"


Zaprzyjaźnione strony


stat4u