Kategorie: Wszystkie | Bezpieczeństwo pieszych
RSS
sobota, 17 lutego 2018

Rusza siódma edycja wspólnej akcji Gazety Wyborczej i Bractwa Rowerowego "Rowerem na zakupy". Naszym celem jest namawianie punktów handlowych, usługowych oraz zakładów pracy do montażu prawidłowych stojaków dla rowerów przed ich siedzibami. Prawidłowych czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Takie stojaki są wygodniejsze dla rowerzystów niż popularne jeszcze do niedawna tzw. wyrwikółki. Są również bezpieczniejsze, jak sama nazwa wskazuje stojaki starego typu uszkadzały rowery a w dobie szybkozamykaczy bardzo łatwo można było ukraść rower zostawiając jedynie koło przypięte do stojaka. 

W tym roku możemy już pochwalić sieć handlową Aldi, która przed sklepem na ulicy Mireckiego ustawiła 5 stojaków, które umożliwią bezpieczne zaparkowanie 10 rowerów. Dziękujemy! 

Od początku akcji rowerzyści w Radomiu zyskali 528 miejsc parkingowych oraz 5 stacji naprawy rowerów. 

Radom. Stojaki dla rowerów. Aldi, Mireckiego

Radom. Stojaki dla rowerów. Aldi, Mireckiego

20:33, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 11 stycznia 2018

Po raz trzeci w historii miasta budżet Radomia przewidywał osobne środki na inwestycje rowerowe i piesze. W roku 2017 było to odpowiednio 1,46 mln zł i 1 mln zł. Poprosiliśmy zatem MZDiK o przedstawienie inwestycji oraz wydatków poniesionych w ramach działań pt.: usprawnienia ruchu rowerowego" oraz "usprawnienie ruchu pieszego" w rozbiciu na prace projektowe i prace budowlane. Poniżej przedstawiamy odpowiedź Zarządu:

I.
1. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okulickiego
- prace projektowe - 14.760,00 zł
- prace budowlane - 745.597,09 zł

2. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. NSZZ Solidarność i ul. Maratońskiej
- prace projektowe - 35.055,00 zł

3. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Narutowicza i ul. Traugutta
- prace budowlane - 569.072,84 zł

4. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic: Jana Pawła II, Wyścigowa, Wapienna, Przytycka
- prace projektowe - 95.448,00 zł

Śródki, które nie zostały wydane w ramach działania: 67,07 zł

II.
1. Remont chodnika wzdłuż ul. Pustej
- prace budowlane - 242.597,82 zł

2. Remont chodnika wzdłuż ul. Warsztatowej
- prace budowlane - 193.538,81 zł

3. Remont chodnika wzdłuż ul. Witolda
- pracy budowlane - 151.470,81 zł

4. Remont chodnika wzdłuż ul .Wiejskiej
- pracy budowlane - 155.036,22 zł

5. Remont chodnika wzdłuż ul . Królowej Jadwigi
- pracy budowlane - 146.001,00 zł

6. Przebudowa chodnika łączącego ul. Domagalskiego z ul. Kolejowej
- prace budowlane - 110.572,08 zł

Śródki, które nie zostały wydane w ramach działania: 783,26 zł

Oczywiście nie są to jedyne inwestycje, które miasto zrealizowało w roku 2017 a które przyczyniły się do polepszenia sytuacji pieszych i rowerzystów. Przy okazji remontów oraz budów ulic powstawały chodniki, ciągi pieszo-rowerowe czy łączniki. Jedak największy wkład miał budżet obywatelski i realizacja naszych projektów na ulicy Szarych Szeregów, Kozienickiej, 11 Listopada, Kwiatkowskiego oraz Krakowskiej. Jednak biorąc nawet pod uwagę wszystkie projekty to nakłady są daleko za małe w stosunku do potrzeb. Jeśli Prezydent nie wpisze do budżetu miasta i do wieloletniej prognozy finansowej a Radni nie zagwarantują odpowiednio wysokich środków nie mamy co liczyć w najbliższym czasie na powstanie sieci dróg rowerowych oraz wygodnych chodników. Wg naszych wyliczeń w Radomiu potrzebujemy około 25 km tras rowerowych sieci podstawowej łączącej osiedla ze śródmieściem. Licząc, że 1 km drogi dla rowerów wraz z remontem przyległego chodnika to koszt ok. 800 tys. to potrzebujemy 20 mln zł. W rozbiciu na okres 5 lat daje to nam ok. 4 mln zł rocznie. Nie jest to suma nie do udźwignięcia przez miasto aspirujące do bycia smart city.

Radom. Kasa na drogi dla rowerów

12:06, bractworowerowe
Link Komentarze (2) »
sobota, 25 listopada 2017

W rejonie skrzyżowania Starokrakowska / Nasypowa została uruchomiona nowa sygnalizacja świetlna. Jest jednak inna niż wszystkie bowiem wyświetla ciągle sygnał czerwony dla pojazdów. Jeśli jednak samochód zbliży się do przejścia z przepisową prędkością, wtedy dostanie zielone światło. Dodatkowo na nasz wniosek w nawierzchni jezdni zostały zamontowane pętle indukcyjne wykrywające również rowerzystów. Pętle zostały zlokalizowane 15 m od linii zatrzymania i mają podwyższoną czułość. Skąd nasz wniosek do MZDiK? Na co najmniej kilku skrzyżowaniach (tych bez dróg dla rowerów) pętle indukcyjne nie wykrywają jednośladów zmuszając rowerzystów do oczekiwania aż sygnał zielony wzbudzi samochód lub do przejeżdżania na sygnale czerwonym co ma negatywny pływ na bezpieczeństwo. Tak dzieje się m.in. na skrzyżowaniu Wałowa / Limanowskiego i Kelles-Krauza / Niedziałkowskiego. Liczymy, że skoro teraz się da to stare sygnalizacje zostaną zmodyfikowane.

Radom. Starokrakowska pętle indukcyjne dla rowerzystów

Radom. Starokrakowska pętle indukcyjne dla rowerzystów

21:15, bractworowerowe
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 13 listopada 2017

Starostwo Powiatowe ogłosiło konsultacje w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom (zobacz >>>). Niestety ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji nie ukazało się w ogólnodostępnych mediach dlatego nasze uwagi wysłaliśmy po tym jak konsultacje oficjalnie się skończyły. Liczymy jednak, że z uwagi na ten fakt zostaną mimo to rozpatrzone. 

Uwagi ogólne

1. Projekt poddany konsultacji nie zawiera organizacji ruchu, dlatego w niektórych przypadkach trudno ocenić prawidłowość zaproponowanych rozwiązań;

2. Wnosimy, aby nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wykonana była z asfaltu. Z porównania cen jednoznacznie wynika, że nawierzchnia z kostki jest znacznie droższa w realizacji niż nawierzchnia asfaltowa. Ponadto rowerzysta poruszający się po nawierzchni z kostki napotyka opory toczenia o 30% (dotyczy kostki bezfazowej) lub o 40% (dotyczy kostki fazowanej) większe niż w przypadku nawierzchni asfaltowej (raportu Umwelt-und Prognose-Institut e.V. "UPI-Bericht 41");

3. Wnosimy, aby zachowana została ciągłości nawierzchni i niwelety ciągu pieszo-rowerowego na wjazdach indywidualnych, w tym rezygnacja z krawężników poprzecznych. Brak zachowania ciągłości niwelety w rejonach wjazdów na posesję pogarszają komfort poruszania się rowerem szczególnie w przypadkach jeśli kilka wjazdów jest zlokalizowanych w niewielkiej odległości od siebie;

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie szerokość ciągu pieszo-rowerowego powinna wynosić nie mniej niż 2,5 m;

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicznej ich usytuowanie skrajnia pozioma drogi dla rowerów wynosi 20 cm. W tej przestrzeni nie mogą znaleźć się m.in. ogrodzenia posesji, słupy energetyczne i telekomunikacyjne;

6. Z uwagi na brak odpowiedniej szerokości w rejonach skrzyżowań na zastosowanie oddzielnych przejazdów dla rowerów oraz przejść dla pieszych wnosimy o zastosowanie wzorem Radomia rozwiązania znanego pod nazwą "tukan" (neologizm z języka angielskiego oznaczający dwa w jednym);

7. Wnosimy o rezygnację z odgięć trasy rowerowej w rejonach skrzyżowań, polecamy zapoznanie się z opinią GDDKiA w/w sprawie.
[…]Załamanie trasy ze zbyt małym promieniem łuku drogi dla rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu wymusza zmniejszenie prędkości rowerzysty wjeżdżającego na przejazd, ale także – symetrycznie – opuszczającego przejazd. Szczególnie niebezpieczne może to być na dwukierunkowych drogach dla rowerów, w sytuacji w które ewakuacja rowerzysty z przejazdu jest dodatkowo utrudniona lub wręcz całkowicie uniemożliwiona przez rowerzystów nadjeżdżających z naprzeciwka i również próbujących się przedostać przez tak wytworzone „wąskie gardło”. Zbliżający się do skrzyżowania kierowca może nie spodziewać się, że rowerzysta będzie zmuszony zwolnić lub całkowicie zatrzymać się, by opuścić przejazd. Zmiany trasy drogi dla rowerów bezpośrednio przed przejazdem dezorientują kierowcę co do zamiarów rowerzysty. W typowej sytuacji odgięcia „na zewnątrz” rowerzysta jadący na wprost z punktu widzenia poruszającego się równolegle kierowcy najpierw zaczyna skręcać w prawo, a następnie„nagle” odbija w lewo, „niespodziewanie” wjeżdżając na przejazd. Komplikowanie przebiegu drogi dla rowerów sprawia że to, co z punktu widzenia rowerzysty i w myśl przepisów prawa jest jazdą na wprost, z punktu widzenia kierowcy staje się dość zaskakującymi manewrami.[…]

8. Na połączeniu ciągu pieszo-rowerowego z jezdnią ruchu ogólnego wnosimy o niestosowanie krawężników poprzecznych. Poniżej przykład konstrukcji dla przejazdu rowerowego przez ul. Żółkiewskiego oraz zdjęcie skrzyżowania o ruchu okrężnym im.Kisielewskiego w Radomiu;

Uwagi szczegółowe

Rysunek 1.13

 • projekt nie przedstawia propozycji rozwiązań na połączeniu infrastruktury na terenie Powiatu z infrastrukturą rowerową na terenie Radomia (projekt firmy PW Dakar wykonany na zlecenie MZDiK w Radomiu);
 • zaproponowane rozwiązanie polegające na przerzuceniu ciągu pieszo-rowerowego na druga stronę jezdni w rejonie cmentarza jest niedopuszczalne z uwagi na komfort oraz bezpieczeństwo rowerzystów. W tym miejscu proponujemy przeniesienie zatoki parkingowej na druga stronę jezdni wraz z wyznaczeniem wyniesionych przejścia dla pieszych w rejonie bram cmentarnych;
 • zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie szerokość ciągu pieszo-rowerowego powinna wynosić nie mniej niż 2,5 m. Na wysokości 14+505,57 - 15+103.34 zaprojektowano infrastrukturę szerokości 2 m;

Radom - Cerekiew

Rysunek 1.12

 • projekt nie przewiduje infrastruktury dla rowerzystów w rejonie parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Bp.M. Jest to rozwiązanie niedopuszczalne i obniżające bezpieczeństwo rowerzystów, wnosimy o zaprojektowanie w tym miejscu 2,5 m szerokości ciągu pieszo-rowerowego;
 • wnosimy o rezygnację z odgięć trasy rowerowej w rejonie skrzyżowania z ul. Wesołą zgodnie z zapisem zawartym w uwagach ogólnych;

Rysunek 1.10

 • wnosimy o rezygnację z odgięć trasy rowerowej w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną zgodnie z zapisem zawartym w uwagach ogólnych;

Rysunek 1.09

 • wnosimy o podjęcie rozmów z GDDKiA odnośnie technologii wykonania oraz standardów dla odcinka ciągu pieszo-rowerowego pod obwodnicą zachodnią Radomia. W szczególności w zakresie nawierzchni asfaltowej oraz ciągłość trasy na wjazdach indywidualnych;

Rysunek 1.08

 • wnosimy zastosowanie łagodnych wyłukowań ciągu pieszo-rowerowego zapewniających przejazd rowerzystom z prędkością min. 20 km/h w rejonie zjazdu indywidualnego 11+643.97;

Rysunek 1.05

 • wnosimy zastosowanie łagodnych wyłukowań ciągu pieszo-rowerowego zapewniających przejazd rowerzystom z prędkością min. 20 km/h na połączeniu w rejonie zjazdu indywidualnego 10+199.84;

Rysunek 1.03

 • wnosimy o zastosowanie obok przejścia dla pieszych przejazdu dla rowerów w rejonie skrzyżowania z DW 773. Jeśli z uwagi na brak odpowiedniej szerokości nie będzie takiej możliwości wnosimy na zastosowanie wzorem Radomia rozwiązania znanego pod nazwą "tukan"(neologizm z języka angielskiego oznaczający dwa w jednym) opisanego w uwagach ogólnych;
 • w organizacji ruchu wnosimy o przewidzenie możliwości dostania się na ciąg pieszo-rowerowy rowerzystom poruszającym się południowym odcinkiem DW 773 w formie czwartego wlotu skrzyżowania oraz linii przerywanej. 

Radom - Cerekiew

Rysunek 1.01

 • wnosimy zastosowanie łagodnych wyłukowań ciągu pieszo-rowerowego zapewniających przejazd rowerzystom z prędkością min. 20 km/h w rejonie zjazdu indywidualnego 7+113.53 oraz 7+197.84;
 • stwierdzamy brak rozwiązań umożliwiających bezpieczne dostanie się na ciąg pieszo-rowerowy rowerzystom poruszających się drogą 3505W.

Radom - Cerekiew

19:19, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »

Urząd Miasta ogłosił konsultacje w sprawie zmian na ul. Wyszyńskiego (zobacz >>>). Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie. 

Zwracamy się z wnioskiem, aby po ewentualnej zmianie organizacji ruchu na jednokierunkowy na ul. Wyszyńskiego wprowadzono kontraruch rowerowy polegający jedynie na dodaniu tabliczek T-22 "Nie dotyczy rowerów" pod znakami B-2 "Zakaz wjazdu" oraz znakami D-3 "Droga jednokierunkowa”. Wnosimy również o wprowadzenie na ul. Sienkiewicza strefy zamieszkania oznaczoną znakiem D-40. Dzięki temu rozwiązaniu rowerzyści jadący w kierunku północnym włączaliby się do ruchu i musieliby ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się ul. Sienkiewicza. Ponadto wnosimy o uwzględnienie w projekcie organizacji ruchu łącznika umożliwiającego rowerzystom wjazd do parku im. Tadeusza Kościuszki od strony ulicy Wyszyńskiego oraz zniesienia miejsc parkingowych wyznaczonych w obrębie skrzyżowania Sienkiewicza / Wyszyńskiego. Zgodnie z art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 1) [...] na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od [...] skrzyżowania; 2) na przejściu dla pieszych [...] oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem [...]; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem [...]. Samochody stojące w zatoce skutecznie zasłaniają widoczność w obrębie przejścia dla pieszych, z którego korzystają uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13. Jest to szczególnie ważne, gdyż uczniami szkoły są również dzieci z niepełnosprawnością ruchową. 

Radom. Wyszyńskiego. Źródło: GSV

18:43, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
środa, 18 października 2017

Na ostatnią tegoroczną „Jazdę z miasta!” zapraszamy 22 października. Pożegnalna przejażdżka będzie miała finał w ośrodku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku.

 

Przypomnijmy – wrześniowa „Jazda” nie odbyła się. Mimo dwóch podejść – 17 i 24 – aura nie sprzyjała nam i w obie niedziele padało. Miejmy nadzieję, że tym razem jesień pokaże nam swoje złote i ciepłe oblicze.

Wyprawa zamykająca cykl, którego organizatorami są Salon Rowerowy Rodex, „Gazeta Wyborcza” i Bractwo Rowerowe, to około 40 kilometrów w obie strony. Najwygodniej i najwydajniej będzie pokonać ten dystans rowerem MTB, krosowym, ewentualnie trekkingowym. Odradzamy rowery miejskie ze względu na Wielką Górę (176 m n.p.m.), którą będziemy pokonywać w trakcie wycieczki.

Spotykamy się o godz. 10 na leśnym parkingu w Kozłowie. Dojazd na miejsce zbiórki od skrzyżowania Żółkiewskiego/Zbrowskiego (ze światłami): ul. Energetyków, Stara Wola Gołębiowska do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Po jego minięciu mamy asfaltowy podjazd i po ponad kilometrze po prawej stronie parking. I to jest miejsce naszego spotkania. O godz. 10.15 rozpoczynamy wycieczkę.

W pierwszej fazie czerwonym szlakiem pieszym (Królewskim Gościńcem) pojedziemy w kierunku Rezerwatu Ciszek. Zjedziemy z „czerwonego”, w momencie gdy pojawi się rozwidlenie – w prawo będzie biegła szutrówka do Kieszka. Po mniej więcej 2 kilometrach skręcimy w lewo (zielony szlak rowerowy), by wdrapać się na Wielką Górę. Po zdobyciu wzniesienia zjedziemy nieoznakowaną leśną ścieżką z powrotem na czerwony szlak pieszy. Dotrzemy nim do parkingu przy Jastrzębiej Drodze. Tu odpoczniemy i po kilkunastu minutach ruszymy żółtym szlakiem rowerowym w kierunku Zadobrza i Huty. Przed tymi miejscowościami żółty szlak skręca w prawo i biegnąc obok Kieszka, doprowadzi nas niemal do samego ośrodka RDLP w Jedlni-Letnisku.

W ośrodku czeka nas piknik z pieczeniem kiełbasek i upominkami od Salonu Rowerowego „Rodex”.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w wycieczce? Trzeba je wysłać na adres listy@radom.agora.pl, w tytule wpisując Jazda z Miasta!, a w treści podając imię i nazwisko uczestnika. Na zgłoszenia czekamy do piątku 20 października do północy.

Przypominamy: sprawdźcie kilka dni przed imprezą, czy wasz rower jest w pełni sprawny! Przed wyjazdem na wycieczkę wrzućcie do plecaka lub sakw łatki, ewentualnie zapasową dętkę i pompkę. Nie zapomnijcie o bidonach z napojami!

Na trasie będą nas wspierać – jak w każdej z tegorocznych edycji – cykliści z klubu Orkan przy radomskim PTTK.

Impreza nie odbędzie się, gdyby padał deszcz. Przełożymy ją wówczas na 29 października.

Radom. Jazda z miasta!

 

15:09, bractworowerowe
Link Komentarze (4) »
poniedziałek, 16 października 2017

Ruszyły konsultacje ws. przyszłego wyglądu ul. Narutowicza (patrz >>>), zaproponowane zmiany oceniamy pozytywnie. Przedstawiono dwie wersje z 2,5 m pasem zieleni oddzielającym jezdnie oraz bez niego. Wersja z pasem zieleni przewiduje pasy dla rowerów w jezdni, wersja druga wydzieloną drogą dla rowerów. Oba projekty stawiają na bezpieczeństwo pieszych co warto podkreślić szczególnie w kontekście raportu Bractwa Rowerowego pt.: "Zdarzenia z udziałem pieszych w Radomiu” w którym ulica Narutowicza zajęła 1 miejsce w rankingu najbardziej niebezpiecznych ulic. Niestety poprawa bezpieczeństwa pieszych nie idzie w parze z poprawą bezpieczeństwa rowerzystów i z tego tytułu oba projekty wymagają poprawek. Jako Bractwo namawiamy Was do oddania głosu za wersją drugą (w_2). Oczywiście z uwagami, bo niestety grożą nam kolejne punkty teleportacyjne. 

Treść naszego wystąpienia: 

Z przykrością zauważamy brak rozwiązań dla rowerów na rondzie Kisielewskiego i skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Tym samym projekt nie poprawia kwestii bezpieczeństwa rowerzystów w punktach, gdzie najczęściej dochodzi do kolizji czyli w węzłach. Tworzy za to przerwy w sieci dróg dla rowerów. 

Uwagi:

 • wnosimy o wyznaczenie połączenia drogi dla rowerów na ul. Narutowicza z niedawno wybudowanym łącznikiem Jaracza - Moniuszki. Wiąże się to co prawda ze zniesieniem 4 miejsc parkingowych wzdłuż bloku Narutowicza 1 jednak z uwagi na niedawną realizację przebudowy dziedzińca wewnętrznego i powstaniem kilkudziesięciu miejsc postojowych nie stanowi to problemu. Brak drogi dla rowerów spowoduje przerwę w infrastrukturze dla rowerów przez stworzenie tzw. punktów teleportacyjnych oraz zmusi rowerzystów poruszających się w kierunku skrzyżowania z ul. Kościuszki do jazdy po chodniku.
 • wnosimy o wyznaczenie drogi dla rowerów wokół ronda Kisielewskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom;
 • wnosimy o wyznaczenie połączeń drogi dla rowerów wzdłuż ul. Narutowicza ze ślepymi ulicami: Krakowską i Przyborowskiego;
 • wnosimy o zamianę miejscami chodnika z drogą dla rowerów na odcinku rondo Kisiela - skrzyżowania z ul. Podwalną oraz odsunięcie drogi dla rowerów od ogrodzeń na pozostałym odcinku. W przeciwnym przypadku wyjeżdzający z posesji nie będę mogli zauważyć jadących rowerzystów. Przypominamy w tym miejscu głośną sprawę związaną z przebudową ul. 1905 Roku i protestami mieszkańców oraz potrąceniami, które mają miejsce przy wyjeździe z posesji 1905 Roku 13;
 • wnosimy o wyznaczenie 4 wlotu skrzyżowania dla rowerzystów, jadących z / do szpitala od strony ul. Narutowicza;
 • wnosimy o cofnięcie zatoki przystankowej Narutowicza / Sedlaka kierunek wschodni za skrzyżowanie z ulicą Sedlaka w pobliże obecnej lokalizacji, tj. pomiędzy ulice Sedlaka i Podwalną. Zmiana lokalizacji względem obecnej pogarsza dostępność komunikacyjną, która obecnie jest optymalna;
 • wnosimy o uwzględnienie w projekcie schodów i pochylni do CSW "Elektrownia" od strony ul. Narutowicza;
 • wnosimy o uwzględnienie w projekcie nasadzeń wysokiej jakości zieleni;
 • wnosimy o uwzględnienie w projekcie wysokiej jakości małej architektury;
 • wnosimy o zastosowanie nawierzchni dla pieszych w formie płyt chodnikowych o wymiarach min. 40x40 cm.

Radom. Narutowicza

Radom. Narutowicza

 

 

 

 

 

 

 

10:08, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
sobota, 14 października 2017

W związku ze startem programu budowy Otwartych Stref Aktywności zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki z następującą prośbą: 

Szanowny Panie Ministrze,

z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy informacje o starcie rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności. W materiał promocyjnych zauważyliśmy, że projekt zakłada również montaż stojaków dla rowerów. To ważny element każdego placu ćwiczeń czy zabaw. Niestety z przykrością stwierdzamy, że projektanci zaproponowali jeden z najmniej funkcjonalnych modeli tzw. wyrwikółkę, która nie gwarantuje stabilności pozostawionego w nim roweru a dodatkowo krzywi koła, uszkadza przerzutki i coraz bardziej popularne hamulce tarczowe. Dlatego też zwracamy się z prośbą o rozważenie montażu przy Otwartych Strefach Aktywności stojaków w kształcie odwróconej litery U. Konstrukcja stojaków tego typu pozwala na oparcie dowolnego typu roweru oraz przypięcie ramy i koła najbezpieczniejszym zapięciem, czyli kłódką szeklową (u-lock). Optymalne wymiary stojaka to: długość 80-100 cm, wysokość 80 cm, średnica rury około 8 cm. Zalecana odległość między stojakami: 110–150 cm.

OSA. Materiał MSiT
Źródło: MSiT

09:43, bractworowerowe
Link Komentarze (1) »
wtorek, 10 października 2017

Urząd Miejski zaprosił mieszkańców do konsultacji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czterech obszarów: między ulicami Rybną, Czarnieckiego i Warszawską, obszar Doliny Kosówki, teren w obrębie ulicy Waryńskiego oraz obszar położony na osiedlu Wośniki. Poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego.

„Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”, wnosimy o:
- wyznaczenie korytarza  pod ciąg pieszy i rowerowy wzdłuż rzeki Mlecznej jako elementu / kontynuacji połączenia Michałów - Pruszaków wzdłuż cieków wodnych (rysunek);
- wyznaczenie korytarza  pod ciąg pieszy i rowerowy łączący dzielnicę Kaptur z istniejącą droga dla rowerów na ul. Warszawskiej jako elementu trasy wzdłuż Potoku Gołębiowskiego od ul. Zbrowskiego przez ulice Chrobrego, Warszawską do rzeki Mlecznej (rysunek);

Radom. MPZP Rybna

zielony (pogrubione) – korytarz na obszarze objętym Planem
zielony – korytarz poza obszarem objętym Planem
czarny – istniejące drogi dla rowerów

„Dolina Kosówki II”, wnosimy o:
- wyznaczenie w Planie korytarza  dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kosówki wpisującego się w budowę połączenie rowerowego północ-południe: Muzeum Wsi Radomskiej - Borki - bulwary Mlecznej - Stary Ogród - Kaptur – Michałów;

Radom. MPZP Kosoka

zielony (pogrubione) – korytarz na obszarze objętym Planem
zielony – korytarz poza obszarem objętym Planem

„Waryńskiego”
, wnosimy o:
- wyznaczenie w Planie korytarza  dla ciągu pieszego i rowerowego komunikującego dworzec kolejowy wzdłuż terenu po hali Radomskich Zakładów Obuwniczych do ulica Prusa wraz z łącznikiem komunikującym z główną aleją parku Planty (rysunek);
- wyznaczenie w Planie korytarza dla obustronnego ciągu rowerowego wzdłuż ul. 25 Czerwca;
- wprowadzenie na całej długości ciągu wysokiej jakości małej architektury (m.in. ławek, koszy na śmiecie), zieleni urządzonej, oświetlenia;

Radom. MPZP Waryńskiego

zielony (pogrubione) – korytarz na obszarze objętym Planem
zielony – korytarz poza obszarem objętym Planem
czarny – istniejące drogi dla rowerów

 „Wośniki”, wnosimy o:
- wyznaczenie w Planie korytarza  dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kosówki wpisującego się w budowę połączenie rowerowego północ-południe: Muzom Wsi Radomskiej - Borki - bulwary Mlecznej - Stary Ogród - Kaptur – Michałów;
- wyznaczenie w Planie korytarza  umożliwiającego komunikację pieszo-rowerową od istniejącej drogi dla rowerów na ul. Toruńskiej do postulowanego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kosówki;

Radom. MPZP Wośniki

zielony (pogrubione) – korytarz na obszarze objętym Planem
zielony – korytarz poza obszarem objętym Planem
czarny – istniejące drogi dla rowerów

Wspólnie dla wszystkich 4 obszarów:
- nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort poruszania się pieszych - dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne zapewniające równą powierzchnię;
- nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort poruszania się rowerem - dopuszczalne materiały: bitumy, beton (z wyłączeniem kostki betonowej);
- wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc postojowych;
- określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych funkcji;
- wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania bilbordów, w tym reklam świetlnych);
- ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

11:45, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 08 października 2017

Na prośbę mieszkańca Bielichy od kilku miesięcy staramy się zmienić organizację ruchu na ciągu pieszo-rowerowym biegnącym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 740. Poniżej przedstawiamy pismo jakie wysłaliśmy do MZDW oraz Sekretarz Gminy Zakrzew.

Zwracamy się z wnioskiem dotyczącym podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 740 poprzez:

1. Dodanie znaków poziomych P-26 „piesi” oraz P-23 „rower”
Wraz z nowelizacją rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 3 lipca 2015 pojawiła się możliwość oznakowania za pomocą znaków poziomych wspólnych ciągów pieszo-rowerowych. Służy do tego znak P-26 „piesi” umieszczony łącznie ze znakiem P-23 „rower”.

2. Wyznaczenie wspólnych przejazdów na skrzyżowaniach
Zamiast znaku "koniec drogi dla rowerów" i zmuszania rowerzystów do zejścia z jednośladów na każdym skrzyżowaniu można wyznaczyć sam przejazd dla rowerów. Zgodnie z zasadą, że po przejeździe rowerowym pieszy warunkowo może iść, natomiast po przejściu dla pieszych rowerzyście jechać nie wolno. Rozwiązanie to nosi nazwę "tukan" (neologizm z języka angielskiego oznaczający dwa w jednym) i zostało zastosowane m.in. w Radomiu na skrzyżowaniu Warsztatowa / Walentynowicz, Warszawska / Szarych Szeregów czy Żółkiewskiego / Jana III Sobieskiego.

3. Zachowanie skrajni pionowej ciągu pieszo-rowerowego
Zamontowane znaki pionowe w wielu przypadkach wchodzą w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego. Zgodnie z rozdziałem 12 - Skrajnia drogi § 54. 1. Rozporządzenia Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1. [...] 4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

4. Uzupełnieni oznakowania pionowego
Wnosimy o ustawienie znaków początek / koniec ciągu pieszo-rowerowego na wysokości posesji Świerkowa 32.

Zaproponowane powyżej rozwiązania w znaczący sposób przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz uczytelnią przebieg ciągu pieszo-rowerowego. Jest szczególnie ważne w związku z uruchomieniem w roku 2017 nowej szkoły w miejscowości Bielicha i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dojeżdżającym do szkoły na rowerach.

18:21, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »

Ponieważ budowa ciągu pieszo-rowerowego z Makowca do Skaryszewa powoli dobiega końca postanowiliśmy wraz ze stowarzyszeniem Iłża 2039 wysłać pismo do GDDKiA dotyczące kontynuowania prac w kierunku Iłży. Poniżej treść wystąpienia. 

Dotyczy budowy drogi rowerowej Skaryszew–Iłża

W nawiązaniu do trwającej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK 9 na odcinku Makowiec – Skaryszew zwracamy się wnioskiem o kontynuowanie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa i w kolejnych latach budowie etapami trasy rowerowej na odcinku Skaryszew –Iłża. Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 ruch dobowy na tym fragmencie drogi krajowej kształtuje się na poziomie 9132 pojazdów silnikowych z czego aż 30% stanowią pojazdy dostawcze, ciężarowe i autobusy. Z kolei zgodnie z danymi uzyskanymi od Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w latach 2014-2016 tylko na wspomnianym odcinku doszło do 19 zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów w wyniku których 4 osoby poniosły śmierć.

Wnioskowany ciąg pieszo-rowerowy będzie nie tylko wykorzystywany dla celów turystycznych,ale przede wszystkim komunikacyjnych przez mieszkańców wsi Alojzów, Bujak, Krzyżanowice, Modrzejowice i Walentynów. Mieszkańcy tych wsi korzystają z drogi krajowej nr 9 w celu dotarcia do przystanków komunikacji publicznej, kościołów i cmentarzy.

Radom - Iłża. Droga dla rowerów

17:35, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
piątek, 15 września 2017

Zróżnicowana pod względem nawierzchni, miejscami wymagająca i z finałem w urokliwym miejscu – taka będzie najbliższa „Jazda z miasta!” W niedzielę 17 września jedziemy do siedziby Nadleśnictwa Kozienice w Pionkach. Zapraszają Salon Rowerowy „Rodex", radomski oddział „Gazety Wyborczej” i Bractwo Rowerowe.

Spotykamy się o godz. 10 tuż za mostem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce zbiórki, trzeba minąć skrzyżowanie Żółkiewskiego – Zbrowskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dojedziemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Po jego minięciu pilnujemy pierwszego skrętu w prawo, w asfaltową drogę. I to jest miejsce naszego spotykania. O godz. 10.15 rozpoczynamy wycieczkę. Do przejechania będzie około 30 km w jedną stronę.

Asfaltową drogą przez Kozłowskie Komorniki dojedziemy do szutru prowadzącego do zielonego szlaku pieszego. Wjedziemy na szlak po skręcie w lewo. „Zielony” doprowadzi nas do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku. Wąską ścieżką przedostaniemy się do trasy Radom – Kozienice, przetniemy ją i żółtym szlakiem rowerowym dotrzemy do Mysich Górek. To pierwszy z bardziej wymagających elementów naszej wycieczki. Będą podjazdy, zjazdy usiane korzeniami i miejscami piachem. Po pokonaniu wzniesienia krótki odpoczynek i asfaltowa część wycieczki: Adolfin – Sokoły. W Sokołach na skraju lasu znów kilka minut na złapanie oddechu. Po przerwie tradycyjnie podzielimy się na dwie grupy: tych, co uwielbiają Góry Miłosne (charakter typowy dla MTB), i tych, co w nich nie gustują. Pierwsi pojadą grzbietem wzniesień, drudzy wzdłuż torów kolejowych w kierunku Pionek. Obie ekipy spotkają się przed restauracją Adria. Stąd ostrożnie i w mniejszych grupach przedostaniemy się przez Pionki do siedziby Nadleśnictwa Kozienice przy ul. Partyzantów. A tam finał wyprawy – z ogniskiem i upominkami od Salonu Rowerowego „Rodex”.

Jak zgłosić uczestnictwo w wycieczce? Trzeba wysłać e-mail na adres listy@radom.agora.pl, w tytule wpisując Jazda z Miasta, a w treści imię i nazwisko uczestnika. Wysłanie e-maila uprawnia do skorzystania z wycieczki i poczęstunku. Na zgłoszenia czekamy do piątku 15 września do północy.

Przed wyjazdem na wycieczkę sprawdźcie, czy Wasz rower jest w pełni sprawny, wrzućcie do plecaka lub sakw łatki, ewentualnie zapasową dętkę i pompkę. Nie zapomnijcie o bidonach z napojami!

Impreza nie odbędzie się, gdyby padał deszcz. Przełożymy ją wówczas na 24 września. 
Przypominamy, że powrót z JzM! odbywa się we własnym zakresie. 

Radom. Jazda z miasta do Pionek

11:33, bractworowerowe
Link Komentarze (1) »
wtorek, 15 sierpnia 2017

W nawiązaniu do doniesień prasowych związanych z przebudową ul. Tochtermana i ul. Lekarskiej zwróciliśmy się do Prezydenta oraz MZDiK z następującymi wnioskami dotyczącymi uatrakcyjnienia przestrzeni w śródmieściu publicznej zwiększającej jakość życia mieszkańców poprzez zaprojektowanie:

 • reprezentacyjnej przestrzeni (mała architektura, zieleń urządzona) przed wejściem do szpitala na ul. Tochtermana i przed budynkiem dyrekcji ul. Lekarska; 
 • nawierzchni z płyt płukanych obowiązujących w śródmieściu; 
 • stylizowanych latarni wg wzoru obowiązującego w śródmieściu; 
 • likwidacji starych słupów telekomunikacyjnych (ul. Bernardyńska); 
 • parkingu urozmaiconego wyspami zieleni oraz z centralną okrągłą wyspą wokół istniejącej topoli. Zorganizowanie wokół niej miejsca odpoczynku z ławkami (działanie ograniczające ujemny bilans powierzchni biologicznie czynnej); 
 • zaprojektowanie stylizowanych słupków (czarnych) uniemożliwiających nielegalne parkowanie;  zaprojektowanie przystanku na ul. Lekarskiej dla kierunku Wałowa - pl. Kazimierza. Proponowane jest przy tym ujednolicenie tras linii autobusowych do przebiegu ulicami Lekarską i Wałową w obu kierunkach. Ujednolicenie tras linii autobusowych przez ulicę Lekarską jest podstawowym warunkiem poprawie ulegnie dostępność kompleksu szpitalnego, jak i dużego obszaru śródmieścia – głównie Miasta Kazimierzowskiego; 
 • przesunięcie wlotu ul. Tochtermana w oś ul. Kanałowej co spowoduje uporządkowanie skrzyżowania Tochtermana / Podwalna / Kanałowa; 
 • wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na przy skrzyżowaniu Tochtermana / Bernardyńska (dojście do parkingu od strony oddziału dziecięcego); 
 • umożliwienie legalnego wjazdu rowerem publicznym do stacji Tochtermana / Lekarska.

  Radom. Parking Bernardyńska. Zdjęcie: Google SV
21:38, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »

Wracamy do puszczy Po „szosowej” wycieczce do Orońska wracamy na puszczańskie szutry. 20 sierpnia Salon Rowerowy „Rodex”, „Gazeta Wyborcza” i Bractwo Rowerowe zapraszają na „Jazdę z Miasta!” do Przejazdu.

Wycieczka będzie łatwa technicznie, a dystans umiarkowany – nieco ponad 60 km w obie strony. Najwygodniejszy typ roweru na trasę to crossówka, trekking lub „góral”. Spotykamy się o godz. 10 w Kozłowie na leśnym parkingu. Biegnie tamtędy czerwony szlak pieszy – Trakt Królewski. Ma tam też początek wygodna szutrówka prowadząca do Kieszka. Skorzystamy z niej w pierwszej fazie wyprawy. Gdy dotrzemy do Kieszka, odpoczniemy i pojedziemy w lewo czarnym szlakiem pieszym do asfaltowej drogi prowadzącej do Stoków. W Stokach czarny szlak pieszy przecina się z czerwonym. Ten będzie nam wyznaczał trasę aż do leśnego parkingu w Przejeździe, mieszczącego się vis-a-vis szkółki leśnej Nadleśnictwa Kozienice.

W Przejeździe finał naszej wyprawy z ogniskiem, kiełbaskami i upominkami od Salonu Rowerowego „Rodex”. Na trasie będą nas wspierać cykliści z klubu Orkan przy radomskim PTTK.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w wycieczce? W tym miesiącu wyjątkowo nie czekamy na SMSy a na e-maile. Trzeba je wysłać na adres listy@radom.agora.pl w tytule wpisując Jazda z Miasta! a w treści podając imię i nazwisko uczestnika. Na zgłoszenia czekamy do piątku, 18 sierpnia, do północy.

Przypominamy: sprawdźcie kilka dni przed imprezą, czy Wasz rower jest w pełni sprawny! Wrzućcie do plecaka lub sakw łatki, ewentualnie zapasową dętkę i pompkę. Nie zapomnijcie o bidonach z napojami!

„Jazda z Miasta!” nie odbędzie się, gdyby padał deszcz. Przełożymy ją wówczas na 27 sierpnia. 

Radom. Jazda z miasta!

15:02, bractworowerowe
Link Komentarze (1) »
wtorek, 08 sierpnia 2017

Ogłoszono przetarg na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Szarych Szeregów. Jest to realizacja zwycięskiego projektu Bractwa Rowerowego z Budżetu Obywatelskiego 2017. Radomianie przyznali mu 3803 punktów dzięki czemu powstanie ponadkilometrowej długości asfaltowa trasa łącząca drogę dla rowerów w Starym Ogrodzie z tą wzdłuż ul. Warszawskiej. Na całej długości wyremontowany zostanie również chodnik a przejście na przedłużeniu ul. Rodziny Winczewskich, na którym doszło do wielu potrąceń, ma zostać wyposażone w sygnalizację świetlną. Światła będą skoordynowane z tymi na skrzyżowaniu Szarych Szeregów / Wernera. Rowerzyści zyskają również łącznik wzdłuż Potoku Północnego umożliwiający jadącym z kierunku Oboziska na wygodne dostanie się na dedykowaną rowerzystom infrastrukturę. Z uwagi na koszty nasz pomysł na dostosowanie przejścia pod jezdnią ul. Warszawskiej i tym samym wykonanie bezpiecznego połączenia z ul. 11 Listopada został odłożony na później. Rowerzyści, którzy będą chcieli jechać  w kierunku ul. Chrobrego będą mieli możliwość zjechania krótkim łącznikiem na jezdnię ul. Szarych Szeregów przed wiaduktem i kontynuowania podróży w ruchu ogólnym. 

W najbliższym czasie planowana jest również budowa dwóch dróg dla rowerów: od Starego Ogrodu wzdłuż ul. Okulickiego do bulwarów nad Mleczną oraz od bulwarów do ul. Maratońskiej a dalej wzdłuż NSZZ Solidarność do ul. Wapiennej. Inwestycje te, wraz z budową trasy z budżetu obywatelskiego wzdłuż ul. Szarych Szeregów, zapewnią m.in. mieszkańcom Michałowa bezpieczne połączenie z zalewem na Borkach oraz w kierunku Domaniowa.

Radom. Ulica Szarych Szeregów

08:32, bractworowerowe
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 54
Chcesz być na bieżąco?
Dołącz do naszego newslettera!

Drogi rowerowe
Powiększ mapę >>>


stat4u
Bractwo Rowerowe jest
częścią ogólnopolskiej sieci
"Miasta dla rowerów"


Zaprzyjaźnione strony


stat4u